Siirry sisältöön

Sote-rakenneuudistuksen hankekokonaisuus

Hankkeet ja niiden vetäjät:

Palveluketjujen ja kokonaisuuksien mallintaminen

Tässä hankkeessa kehitetään sote-palvelujärjestelmän rajapintoja ja kommunikaatiota. Lisäksi mahdollistetaan alueen perustason parhaiden käytänteiden levittäminen. Erityistä huomiota kiinnitetään monialaista tukea tarvitsevien lasten ja nuorten palveluihin, ensilinjan / perustason mielenterveys- ja päihdepalveluihin sekä akuutteihin ikäihmisten palveluihin. Projektia vetää Susanna Laivoranta-Nyman VSSHPstä yhdessä Petri Kaipiaisen (Kaarinan tk) kanssa.

Tiedolla johtaminen

Projektissa mahdollistetaan alueellinen tietojohtaminen laajentamalla ja kehittämällä teknologisia ratkaisuja yhteistoiminta-alueella. Lisäksi kehitetään näkymiä alueellisen sotepalveluiden ohjaamisen ja johtamisen tietotarpeisiin. Projekti on vahvasti sidoksissa tietojohtamisen kansalliseen kehitystyöhön. Juha-Pekka Sainio on pääkonsultti tiedolla johtamisen teknologisessa projektissa, projektia vetää rakenneuudistuksen hankejohtaja Janne Saarinen.

Ylikunnallinen valvontakeskus

Tavoitteena on tukea kuntia palveluntuottajien valvonnassa ja ohjauksessa. Valvontakeskuksen valvontakäynnit sekä omavalvontakoulutukset on aloitettu jo alkuvuodesta 2021 ensimmäisen vaiheen teemoina, jotka ovat lastensuojelu ja ikäihmisten palvelut. Projektia vetää Karolina Olin rinnallaan projekti- ja valvontakoordinaattori Karoliina Marjaniemi

Koulutus palveluntuottajille vielä  27.5.!

Avausseminaarin sisältöjä voi halutessaan kysyä heidi.pyhalahti@tyks.fi
(kohderyhmänä sote-palvelujen johtajat ja esimiehet sekä muut aiheesta kiinnostuneet)

Etäpalveluiden reittikartta

Projektissa kehitetään sähköisiä sotepalveluita asiakaslähtöisemmäksi. Tavoitteena on yhdistää etäpalvelut yhteen asiointikanavaan. Toteutus on tarkoitus ottaa käyttöön koko hyvinvointialueella jo vuoden 2021 loppuun mennessä. Projekti nivoutuu vahvasti etäpalveluiden kansalliseen ja maakunnalliseen kehittämiseen. Projektiin on valittu avainhenkilöt pitkän haun ja valmistelutyön jälkeen. Projektia vetää sähköisten palvelujen hankejohtaja Johannes Holvitie  ja projektin projektipäällikkönä toimii Mikko Vermanen. Teknisestä arkkitehtuurista vastaa Kalle Hjerppe.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistäminen ja kirjaamiskäytäntöjen kehittäminen

Tavoitteena on edistää yhtenäisemmän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän muodostumista yhtenäistämällä käytössä olevia järjestelmiä ja kirjaamiskäytäntöjä. Alueen järjestelmien yhtenäistämisvaihtoehdoista luotiin selvitys. Tammikuun lopulla 2021 sote-johtajien kokouksessa päätettiin, että VSSHP voi edetä hankkeessa. Katso asiasta vaikka Turun Sanomien uutinen (maksumuurin takana). Projektia vetää Matti Franck ja projektitiimi tulee 2M-IT:stä. Kirjaamiskäytäntöjen kehittämisen projektipäällikkönä toimii Ritva Isotalo-Rahkonen.

Länsirannikon lasten ja nuorten osaamis- ja tukikeskus (OT) pilotti

Projektin aikana kehitetään vaativaa avopalvelua tarvitsevien nuorten palveluita ja ympärivuorokautista tukea tarvitsevien nuorten palveluita. Projektipäällikkönä on helmikuussa aloittanut Tuija Eskelinen ja projektikoordinaattorina Saara Aho.
Lisäksi Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta (LAPE) työssä osa-aikaisina mukana ovat Mikko Hulkkonen ja Anniina Kaittila.
Katso kattavampi juttu OT-keskushankkeesta. (Avautuu uudessa välilehdessä.)

 Sote-tiedotteet, uutiset ja jutut

 

Päivitetty: 14.7.2021 10:23
Luotu: 28.1.2021 13:10

 Yhteystiedot

Janne Saarinen
hankejohtaja
janne.tapani.saarinen
(a)tyks.fi
puh. 050 590 1449

Heidi Pyhälahti
viestintäpäällikkö
heidi.pyhalahti(a)tyks.fi
puh. 050 563 0031