Siirry sisältöön

Kohti Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta

Tämän sivuston ylläpito on päättynyt 28.2.2022. Jatkossa kaikki Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta koskevat tiedot ja uutiset julkaistaan hyvinvointialueen väliaikaisella nettisivustolla, joka löytyy osoitteesta www.vshyvinvointialue.fi

Tältä sivustolta saat tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen (sote- ja pela-) uudistuksen etenemisestä Varsinais-Suomessa. Aiheesta julkaistut jutut ja mediatiedotteet löydät sivun alalaidasta aikajärjestyksessä. Uudistuksen toimeenpano Varsinais-Suomessa on alkanut syyskuun alusta 2021 väliaikaishallinnon asettamisella.

Väliaikaishallinnolla on merkittävä tehtävä tulevan hyvinvointialueen valmisteluissa. Väliaikainen valmistelutoimielin huolehtii maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen  uudistuksen valmistelusta ennen maaliskuun 2022 alkua, jolloin aluevaltuusto aloittaa. Väliaikaishallinto muun muassa osallistuu hyvinvointialueelle siirtyvän omaisuuden ja sopimusten selvittämiseen, päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta sekä osallistuu ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen.

  • Toimielin edustaa kaikkia Varsinais-Suomen kuntia ja kuntayhtymiä.
  • Toimielimen jäsenet on valittu tasa-arvoisesti tulevan hyvinvointialueen kuntien, sairaanhoitopiirien, erityishuoltopiirien ja alueen pelastustoimen viranhaltijoista.
  • Jäseniä on kaikkiaan 13.

Katso väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpano ja kokousasiakirjat.

Katso väliaikaisen valmistelutoimielimen poliittisen seurantaryhmän kokoonpano.

Katso väliaikaisen yhteistoimintaelimen kokoonpano ja kokousasiakirjat.

Aluevaalit

Ensimmäiset aluevaalit järjestettiin tammikuussa 2022. Varsinais-Suomen aluevaalilautakunta kokoontui 26.1.2022. Kokouksessa aluevaalilautakunta vahvisti äänestystuloksen. Ensimmäisen aluevaltuuston toimikausi on 1.3.2022–31.5.2025.

Aikataulu: sote- ja pela-uudistus etenee alkuperäisen aikataulun mukaisesti

Hyvinvointialueet on perustettu 1.7.2021, kun sotelait tulivat voimaan. 

Väliaikainen valmistelutoimielin toimii väliaikaishallintona 28.2.2022 asti.

Aluevaltuustojen toimikausi alkaa 1.3.2022.

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023 alkaen. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy tällöin kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle.

 Sote-tiedotteet, uutiset ja jutut

 

 

Hyvinvointialueen viestintäperiaatteet ja visuaalinen ilme hyväksyttiin
Hyvinvointialueen väliaikainen verkkosivu uudistuu
Varsinais-Suomen ensimmäinen aluevaltuusto kokoontuu keskiviikkona 2.3.2022 klo 17
Hyvinvointialueen järjestäytymisneuvottelut päätökseen sovussa
Varsinais-Suomen aluevaltuuston ensimmäinen kokous pidetään 2. maaliskuuta
Hyvinvointialueen puolueiden paikkajako linjattiin
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen toimielinrakenne linjattu
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallintosääntöä valmistellaan aluevaltuuston ensimmäiseen kokoukseen
Hyvinvointialueen valtuustoryhmät käynnistivat poliittiset neuvottelut
Aluevaltuutetut hyvinvointialueen poliittiseen seurantaryhmään
Väliaikainen valmistelutoimielin valmistautuu Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallinnon aloitukseen tiivistahtisesti
Yliopistosairaaloiden roolia sote-uudistuksessa täsmennettävä ja rahoitus varmistettava
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen määräaikaiseksi valmistelujohtajaksi Antti Parpo
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ICT-uudistuksiin 18 miljoonan euron valtionrahoitus
Monialaista tukea tarvitsevien lasten ja nuorten tuki- ja hoitoketju sujuvoituu konsultaatiotiimin avulla
Poliittinen seurantaryhmä päätti organisaatiomallin jatkovalmistelusta ja nimesi ohjausryhmän hyvinvointialueen strategian esivalmisteluun
Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle haettavaksi määräaikainen valmistelujohtajan virka
Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vahvisti laajemman henkilöstöfoorumin
Hyvinvointialueen päätöksenteon toimelinrakennetta valmistellaan ikäkaarimallilla
Väliaikainen valmistelutoimielin valmistelee tulevan hyvinvointialueen organisaatiota poliittisen seurantaryhmän
Hyvinvointialueelle kootaan henkilöstöfoorumi
Hyvinvointialueen valmistelu etenee - yksi merkittävä etappi tammikuun aluevaalit
Hyvinvointialueen poliittinen seurantaryhmä linjasi tavoitteitaan
Hyvinvointialueen valmisteluorganisaation hankejohtajat valittu – seuraavaksi rekrytoidaan projektipäälliköt ja projektien
Akuuttigeriatrian tiimin tekemä kokonaisarvio tukee ikääntyneen jatkohoidon toteutusta peruspalveluissa
Hyvinvointialuetta rakentava henkilöstöasioita käsittelevä väliaikainen yhteistoimintaelin nimetty
Noin 21 000:n sote- ja pela-alan ammattilaisen tuleva työnantaja: Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta rakentava väliaikaishallinto aloitti
Sote- ja pela-uudistus etenee Varsinais-Suomessa – hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on asetettu
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri hyväksyi osaltaan sote-uudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanon
Uusi sähköinen ohjausjärjestelmä korvaa aikaavievän puhelinrumban vuodeosastopaikan löytämisessä asiakkaalle
VSSHP:n hallitus hyväksyi osaltaan mahdolliseen sote-uudistukseen liittyvän Varsinais-Suomen väliaikaisen valmistelutoimielimen
Tyks Akuuttiin integroidaan ikääntyneiden hoitoketjua parantava geriatrinen tiimimalli
Etäpalveluiden reittikartta luo keskitetyn sisääntuloväylän digitaalisiin sote-palveluihin varsinaissuomalaisille
Kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen tehostaa ammattilaisten työtä ja luo myös potilasturvallisuutta
Kunpa joku olisi nähnyt nuoren, jolla on ongelmia eikä nuorta, joka on ongelma
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on valmis aloittamaan vapaaehtoisen sote-valmistelun
Hoito, hoiva ja palvelut tasalaatuisiksi koko maakunnan alueella
Varsinais-Suomen sote-palveluiden kehittäminen on koottu uudelle nettisivustolle
Tiiviillä vuoropuhelulla ja moniammatillisesti kohti parempia palveluita yli kuntarajojen
VS sotehankkeet – uusi yhteinen ilme, verkkosivut ja uutiskirje maaliskuun puolivälistä
”Minulla on vahva usko siihen, että vielä ääritilanteessakin voimme löytää lapsille, nuorille ja perheille apua”
Hoito, hoiva ja palvelut tasalaatuisiksi koko maakunnan alueella
Sote-johtajakokous: VSSHP voi nyt edetä APTJ-hankkeessa
Tavoitteena Varsinais-Suomen asiakas- ja potilastietojärjestelmäympäristön yhdistäminen
Janne Saarinen VSSHP:n hallinnoiman soterakenneuudistus-hankekokonaisuuden hankejohtajaksi

Päivitetty: 2.3.2022 9:47
Luotu: 28.1.2021 13:10

​Yhteystiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja
Petri Virolainen

Turun kaupungin kansliapäällikkö
Tuomas Heikkinen

Yhteydet viestinnän Maria Roosin kautta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viestintäjohtaja
Maria Roos
maria.roos(a)tyks.fi
puh. 040 508 4143