​Sote-johtajakokous:
VSSHP voi nyt edetä APTJ-hankkeessa

Sote-johtajakokouksessa päätettiin tänään 22. tammikuuta, että VSSHP voi edetä asiakas- ja potilastietojärjestelmien (APTJ) yhtenäistämisessä Turun kaupungin muutosjohtajan Antti Parpon syksyllä tekemän esityksen mukaisesti. Sairaanhoitopiirissä Janne Saarisen johtamassa rakenneuudistushankekokonaisuudessa APTJ-hanketta vetää Matti Franck. Hanke on jo hyvässä vaiheessa ja se saadaan päätöksen myötä kunnolla käyntiin.

Ensimmäisessä vaiheessa asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhdistämishankkeessa selvitettiin, tulisiko maakunnan vähentää nyt käytössä olevien järjestelmien ja versioiden määrää, siirtyä johonkin nyt käytössä olevaan järjestelmään vai hankkia uusi yhteinen järjestelmä. Ohjausryhmä antoi 11.9.2020 hanketta hallinnoivalle sairaanhoitopiirille mandaatin edetä asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhdistämisselvityksen (APTJ-konsolidaatio) hankinnassa.

Valmistunutta selvitystä esiteltiin ohjausryhmälle joulukuun alussa. Kokouksessa päätettiin, että selvitystyön sisältö esitellään alueen kunnille ja kuntayhtymille seutukohtaisissa esittelytilaisuuksissa ja esittelytilaisuuksien jälkeen tuodaan APTJ-järjestelmien yhtenäistämisesitys ohjausryhmän käsiteltäväksi 22.1.2021 järjestettävään kokoukseen, jossa esitys siis tänään hyväksyttiin.

Asiakas-ja potilastietojärjestelmien yhtenäistämisen valmistelua on nyt toteutettu operatiivisella tasolla. APTJ-työryhmän näkemyksen mukaan Varsinais-Suomessa on suositeltavaa valita järjestelmien yhtenäistämisen periaatteeksi malli, jossa Varsinais-Suomen kunnissa ja sote-kuntayhtymissä tavoitellaan siirtymistä mahdollisimman nopeasti yhteen asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuteen tai terveydenhuollon potilastietojärjestelmäkokonaisuuteen ja yhteen sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmäkokonaisuuteen.

Matti Franckin mukaan mitä todennäköisimmin valitaan järjestelmäympäristö, joka rakentuu jo olemassa olevien järjestelmien pohjalle, sillä näin muutoskustannukset ovat selvästi pienemmät kuin jos lähdetään kilpailuttamaan uutta järjestelmäkokonaisuutta.

APTJ-työryhmän tekemä suositus tukeutuu tehtyihin konsolidointiselvityksiin. Esitetty vaihtoehto huomioi parhaiten nopeahkon toimeenpanoaikataulun sekä mahdollistaa järjestelmien yhtenäistämisen kustannustehokkaasti. Lisäksi esitetty malli on muutoksen riskien näkökulmasta parhaiten hallittavissa.

Suurin osa järjestelmistä on
yhtenäistetty vuoteen 2023 mennessä


Konsolidoinnin valmistelu toteutetaan nyt 2021 osana rakenneuudistushanketta, johon STM on myöntänyt avustusta noin 2,9 miljoonaa euroa. Tämän jälkeen ja vuodesta 2022 alkaen konsolidoinnin jatkovalmistelun rahoitus tulee päättää erikseen.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistämisen toimeenpanoaikataulun tavoite on, että suurin osa kuntien järjestelmistä on yhtenäistetty vuoteen 2023 mennessä. Muutosriskien hallinnan takia konsolidointityö aloitetaan suurimmista Varsinais-Suomen kunnista.

– Seuraavaksi viimeistellään lopullinen projektisuunnitelma, nyt meneillään on kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen ja aluearkkitehtuurin määrittely, Matti Franck sanoo.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien konsolidoinnin tulee tukea laajempaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan uudistamista ja palvelujen digitalisoitumista.

Muokattu : 14.2.2021 22:10
Luotu : 5.2.2021 16:21