VS sotehankkeet – uusi yhteinen ilme, verkkosivut ja uutiskirje maaliskuun puolivälistä

Varsinais-Suomessa sote-palveluiden kehittämistä tehdään kaikkien 27 kunnan, kuntayhtymien, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Turun yliopiston ja järjestöjen yhteistyönä.

Rakenneuudistushanke sekä Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma sitovat alleen joukon suuria ja pieniä kehityskohteita. Lisäksi alueella on käynnissä monia muita soten kehitysprojekteja.

Yhteinen uutiskirje kokoaa  tietoa kehitystoimista alueella ja kertoo, kuinka Varsinais-Suomessa valmistaudutaan tulevaisuuden sote-muutoksiin ja kuljetaan yhdessä kohti parempia palveluita.
Uutiskirje julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi.

Uutiskirjeen voit tilata tällä lomakkeella.

------

Visste du att alla 27 kommuner och samkommunerna inom Egentliga Finland, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Åbo universitet och en del organisationer samarbetar i sote-reformen för att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna i Egentliga Finland.

Strukturreformen och programmet Framtidens social- och hälsocentral innehåller många olika innehållsmässiga och funktionella utvecklingsmål. Dessutom pågår många andra utvecklingsprojekt inom social- och hälsovårdsreformen.

Vad betyder detta i praktiken och vad händer inom dessa projekt?

Från och med mars utges ett nyhetsbrev som berättar om det som pågår inom utvecklingsprojekten och hur Egentliga Finland förbereder sig för allt som ändras i och med den kommande sote-reformen. Vi får följa med på vägen till bättre service.

Nyhetsbrevet utges på finska och svenska.

Beställ nyhetsbrevet!

Muokattu : 24.9.2021 12:58
Luotu : 16.2.2021 8:46