Siirry sisältöön

​Sote-rakenneuudistuksen hankekokonaisuus

Tämän sivuston ylläpito on päättynyt 28.2.2022. Jatkossa kaikki Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta koskevat tiedot ja uutiset julkaistaan hyvinvointialueen väliaikaisella nettisivustolla, joka löytyy osoitteesta www.vshyvinvointialue.fi

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnointivastuulla on sote-rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu. Kokonaisuus koostuu seitsemästä eri hankkeesta, joiden tarkoituksena on kehittää alueen sote-palveluiden yhteentoimivuutta ja tarjota toimintamalleja, jotka auttavat kuntia tuottamaan entistä korkeatasoisempia, tasalaatuisia ja ketteriä palveluita.

Hankkeessa myös hyödynnetään ja tuetaan edellisen hallituksen uudistuksen valmistelussa syntyneiden alueellisten ratkaisujen jatkokehittämistä.

Osatoteuttajina ovat kaikki Varsinais-Suomen kunnat.

Hankkeet ja niiden vetäjät:

Palveluketjujen ja kokonaisuuksien mallintaminen

Tässä hankkeessa kehitetään sote-palvelujärjestelmän rajapintoja ja kommunikaatiota. Lisäksi mahdollistetaan alueen perustason parhaiden käytäntöjen levittäminen. Erityistä huomiota kiinnitetään monialaista tukea tarvitsevien lasten ja nuorten palveluihin, ensilinjan / perustason mielenterveys- ja päihdepalveluihin sekä akuutteihin ikäihmisten palveluihin. Projektia vetää Susanna Laivoranta-Nyman VSSHP:stä yhdessä Petri Kaipiaisen (Kaarinan tk) kanssa.

Tiedolla johtaminen

Projektissa mahdollistetaan alueellinen tietojohtaminen laajentamalla ja kehittämällä teknologisia ratkaisuja yhteistoiminta-alueella. Lisäksi kehitetään näkymiä alueellisen sotepalveluiden ohjaamisen ja johtamisen tietotarpeisiin. Projekti on vahvasti sidoksissa tietojohtamisen kansalliseen kehitystyöhön. Juha-Pekka Sainio on pääkonsultti tiedolla johtamisen teknologisessa projektissa, projektia vetää rakenneuudistuksen hankejohtaja Janne Saarinen.

Ylikunnallinen valvontakeskus

Tavoitteena on tukea kuntia palveluntuottajien valvonnassa ja ohjauksessa. Valvontakeskuksen valvontakäynnit sekä omavalvontakoulutukset on aloitettu jo alkuvuodesta 2021 ensimmäisen vaiheen teemoina, jotka ovat lastensuojelu ja ikäihmisten palvelut. Projektia vetää Karolina Olin rinnallaan projekti- ja valvontakoordinaattori Karoliina Marjaniemi. Keväällä 2021 mukaan saatiin kaikki palvelualueet ja toimintaan ovat sitoutuneet kaikki Varsinais-Suomen kunnat.

Valvontakeskushankkeessa on uusia ammattilaiskoulutuksia (esimerkiksi omavalvontasuunnitelma- ja lääkehoitosuunnitelma-workshopit sekä RAI-tiedon hyödyntäminen sosiaalihuollon omavalvonnassa), katso koulutuskalenteri

Etäpalveluiden reittikartta

Projektissa kehitetään sähköisiä sotepalveluita asiakaslähtöisemmäksi. Tavoitteena on yhdistää etäpalvelut yhteen asiointikanavaan. Toteutus on tarkoitus ottaa käyttöön koko hyvinvointialueella jo vuoden 2021 loppuun mennessä. Projekti nivoutuu vahvasti etäpalveluiden kansalliseen ja maakunnalliseen kehittämiseen. Projektia vetää sähköisten palvelujen hankejohtaja Johannes Holvitie ja projektin projektipäällikkönä toimi aluksi Mikko Vermanen, mutta elokuusta 2021 alkaen Meri-Tuulia Kaarakainen. Teknisestä arkkitehtuurista vastaa Kalle Hjerppe.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistäminen ja kirjaamiskäytäntöjen kehittäminen

Tavoitteena on edistää yhtenäisemmän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän muodostumista yhtenäistämällä käytössä olevia järjestelmiä ja kirjaamiskäytäntöjä. Alueen järjestelmien yhtenäistämisvaihtoehdoista luotiin selvitys. Tammikuun lopulla 2021 sote-johtajien kokouksessa päätettiin, että VSSHP voi edetä hankkeessa. Katso asiasta vaikka Turun Sanomien uutinen (maksumuurin takana). Projektia vetää Matti Franck ja projektitiimi tulee 2M-IT:stä. Kirjaamiskäytäntöjen kehittämisen projektipäällikkönä toimii Ritva Isotalo-Rahkonen.

Länsirannikon lasten ja nuorten osaamis- ja tukikeskus (OT) pilotti

Projektin aikana kehitetään vaativaa avopalvelua tarvitsevien nuorten palveluita ja ympärivuorokautista tukea tarvitsevien nuorten palveluita. Projektipäällikkönä on helmikuussa aloittanut Tuija Eskelinen ja projektikoordinaattorina Saara Aho.
Lisäksi Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta (LAPE) työssä osa-aikaisina mukana ovat Mikko Hulkkonen ja Anniina Kaittila.

Katso kattavampi juttu OT-keskushankkeesta. (Avautuu uudessa välilehdessä.)

Päivitetty: 3.3.2022 9:52
Luotu: 10.9.2021 14:06

​Yhteystiedot

Hankejohtaja
Janne Saarinen
sote-rakenneuudistus
janne.tapani.saarinen(at)tyks.fi
puh. 050 590 1449

Viestintäpäällikkö
Heidi Pyhälahti
Varsinais-Suomen sote-palvelujen kehittäminen
sote-rakenneuudistus
heidi.pyhalahti(at)tyks.fi
puh. 050 563 0031