Siirry sisältöön

​Toiminta Tyks Majakkasairaalassa

Havainnekuva T3-sairaalan kerrosten väreistä.
Kuva: Leikkauskuva Tyks Majakkasairaalasta (ARK Reino Koivula Oy)
  1. Sisääntulokerros: äidinmaitokeskus, kahvio
  2. Lasten kerros: lasten ja nuorten osasto, päivystys sekä vastaanotot, lastenneurologia
  3. "Elämän alku" -kerros: synnytys- ja raskauden seurantaosastot, vastasyntyneiden teho-osasto (Keskola)
  4. Operatiivinen kerros: leikkausosasto, lasten ja nuorten teho-osasto sekä kirurgia
  5. Lasten ja nuorten veri- ja syöpäsairauksien yksikkö, kliininen neurofysiologia, röntgen
  6. Naisten kerros: äitiysvastaanotot, naistentautien vastaanotot ja osasto, fertiliteettilaboratorio
  7. Pään ja kaulan kerros: korva-, nenä- ja kurkkutautien sekä foniatrian vastaanotot, kuulokeskus, suu- ja leukasairauksien vastaanotot
  8. Perheiden ja vastasyntyneiden osasto, korva- ja suusairauksien osasto

Perhekeskeistä hoitoa ja inspiroivia tiloja

Uuden sairaalan toiminnallista suunnittelua ohjaa potilaiden sujuvat hoitoprosessit. Suunnittelun keskeisiä arvoja ovat asiakaslähtöisyys, perhekeskeisyys ja potilasturvallisuus.

Lapsella on oikeus vanhempiensa läsnäoloon sairaalassa. Perhekeskeinen toiminta ja perhehuoneet varmistavat lapsille mahdollisimman pelottoman ja turvallisen sairaalakokemuksen. Yleisissä tiloissa ja kaikkia lapsia hoitavissa yksiköissä on omat tilat leikkiin ja nuorten oleskeluun.

Synnytysosaston kodinomaiset huoneet tukevat normaalia synnytystä ja muuntuvat synnyttäjän hoidon tarpeen mukaan. Synnytystilat ovat viihtyisiä ja tilavia.

Pään- ja kaulan alueen poliklinikoilla hoidamme keskitetysti kaikenikäiset potilaat vauvasta vaariin. Uusissa tiloissa voidaan toteuttaa erilaisia tähystystoimenpiteitä ja muita vaativia pään ja kaulan alueen toimenpiteitä.

Asianmukaiset, inspiroivat ja turvalliset työtilat ovat tärkeä kilpailuvaltti niin nykyiselle kuin tulevalle henkilöstölle.

Havainnekuva T3-sairaalan potilashuoneesta.
Havainnekuva: potilashuone (ARK Reino Koivula Oy & Schauman Arkkitehdit Oy)

Henkilöstö mukana tiiviisti toiminnan suunnittelussa

Sairaalan suunnittelu käynnistyi jo 2010-luvun alussa. Hoitohenkilökunnasta ja lääkäreistä kootut työryhmät ovat innostuneessa ilmapiirissä työstäneet suunnittelun eri vaiheissa toiminnallista suunnitelmaa, jossa on tähdätty potilaslähtöiseen ja tehokkaaseen toimintaan. Tyks Majakkasairaalan tarkemmasta osastokohtaisesta suunnittelusta vastaa suunnittelukoordinaattoreiden muodostama työryhmä yhteistyössä rakennuttamisorganisaation kanssa.

Uusissa tiloissa on mahdollista kehittää henkilökunnan uusia yhteistoiminnan muotoja (LEAN) ja jalkauttaa henkilökuntaa joustavammin. Medisiina D ja Tyksin A-, T- ja Majakkasairaala muodostavat tulevaisuudessa terveyskampuskokonaisuuden, joka helpottaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Medisiina D mahdollistaa opetuksen ja tutkimuksen kiinteän yhteistyön sekä tilojen kuten luentosalien, ryhmäopetustilojen ja laboratoriotilojen yhteiskäytön.

Päivitetty: 13.9.2021 13:47