Siirry sisältöön

​Toiminta uudessa sairaalassa

Havainnekuva T3-sairaalan kerrosten väreistä.
Kuva: Leikkauskuva Tyks Majakkasairaalasta (ARK Reino Koivula Oy)
  1. Sisääntulokerros: äidinmaitokeskus, kahvio, huollon & tekniikan tilat
  2. Lasten kerros: lasten yhteispäivystys, infektio-, seuranta- ja vuodeosasto, päiväsairaala, lastenpoliklinikka ja lastenneurologian poliklinikka
  3. "Elämän alku" -kerros: synnytysosasto, riskiraskauksien vuodeosasto ja vastasyntyneen sairaanhoito (Keskola)
  4. Operatiivinen kerros: leikkausosasto, lastenkirurginen vuodeosasto ja lasten teho-osasto
  5. Lasten syöpätautien ja hematologian yksikkö, kliinisen neurofysiologian yksikkö ja kuvantamisen yksikkö
  6. Naisten kerros: äitiyspoliklinikka, naistentautien ja naisten syöpätautien poliklinikka, naistentautien vuodeosasto ja fertiliteettilaboratorio
  7. Pään ja kaulan kerros: korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka, foniatria, kuulokeskus sekä suu- ja leukasairauksien poliklinikka
  8. Synnyttäneiden vuodeosasto, lyhytjälkihoitoinen synnytys –poliklinikka sekä keskosten kehitysseurantapoliklinikka 

Perhekeskeistä hoitoa ja inspiroivia tiloja

Uuden sairaalan toiminnallista suunnittelua ohjaa potilaiden sujuvat hoitoprosessit. Suunnittelun keskeisiä arvoja ovat asiakaslähtöisyys, perhekeskeisyys ja potilasturvallisuus.

Lapsella on oikeus vanhempiensa läsnäoloon sairaalassa. Perhekeskeinen toiminta ja perhehuoneet varmistavat lapsille mahdollisimman pelottoman ja turvallisen sairaalakokemuksen. Synnytysosaston kodinomaiset huoneet tukevat normaalia synnytystä ja muuntuvat synnyttäjän hoidon tarpeen mukaan. Pään- ja kaulan alueen poliklinikoilla hoidamme keskitetysti kaikenikäiset potilaat vauvasta vaariin. Asianmukaiset, inspiroivat ja turvalliset työtilat ovat tärkeä kilpailuvaltti niin nykyiselle kuin tulevalle henkilöstölle.

Havainnekuva T3-sairaalan potilashuoneesta.
Havainnekuva: potilashuone (ARK Reino Koivula Oy & Schauman Arkkitehdit Oy)

Henkilöstö mukana tiiviisti toiminnan suunnittelussa

Sairaalan suunnittelu käynnistyi jo 2010-luvun alussa. Hoitohenkilökunnasta ja lääkäreistä kootut työryhmät ovat innostuneessa ilmapiirissä työstäneet suunnittelun eri vaiheissa toiminnallista suunnitelmaa, jossa on tähdätty potilaslähtöiseen ja tehokkaaseen toimintaan. Tyks Majakkasairaalan tarkemmasta osastokohtaisesta suunnittelusta vastaa moniammatillinen suunnittelukoordinaattoreiden muodostama työryhmä yhteistyössä rakennuttamisorganisaation kanssa.

Uusissa tiloissa on mahdollista kehittää henkilökunnan uusia yhteistoiminnan muotoja (LEAN) ja jalkauttaa henkilökuntaa joustavammin. Medisiina D ja Tyksin A-, T- ja Majakkasairaala muodostavat tulevaisuudessa terveyskampuskokonaisuuden, joka helpottaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Medisiina D mahdollistaa opetuksen ja tutkimuksen kiinteän yhteistyön sekä tilojen kuten luentosalien, ryhmäopetustilojen ja laboratoriotilojen yhteiskäyttöisyyden.

Päivitetty: 6.2.2020 12:39