Siirry sisältöön

​Erikoissairaanhoidon tunnuslukuja

Erikoissairaanhoidon tunnuslukuja

230 990 hoidettua eri henkilöä vuonna 2020

Sivun sisältö:Palvelukokemus

Kysymys

2018
Arvio
4-5

Positiivinen hymiö 


Arvio
1-2

Negatiivinen hymiö 

2019
Arvio
4-5

Positiivinen hymiöArvio
1-2

Negatiivinen hymiö 


2020
Arvio
4-5

Positiivinen hymiöArvio
1-2

Negatiivinen hymiö

1. Saatu hoito/palvelu oli hyvää95.36 %1.75 %
​93.5 %
2.6  %
​93.9%
2.4 %
2. Henkilökunta kohteli potilasta hyvin96.35 %1.2 %​95.4 %
​2.0 %
​95.5 %
​1.9 %
3. Saatu hoito koettiin turvalliseksi95.62 %1.65 %​94.7 %
​2.3 %
95.2 %
​2.0 %
4. Hoitoani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kanssani
92.56 %2.72 %​96.0 %
​1.7 %
​96.2 %
​1.6 %
​5. Saatu tieto hoidosta oli ymmärrettävää
​93. 73 %
​2.23 %
​92.1 %
​3.1 %
​92.6 %
​2.8 %

2018
2019
2020
​Palvelukokemus kokonaisarvosana


​4.70

​4.72
​Palvelukokemus hyvä %
​94.3
​94.7
​Palvelukokemus huono %
​2.3
​2.1

 

Vuonna 2020 saimme 94 008 palautetta.

Vuonna 2019 saimme 77 310 palautetta.

Vuonna 2018 saimme 27 755 palautetta.*

Vuonna 2017 saimme 5 907 palautetta.

*= Vuonna 2018 otettiin käyttöön tekstiviestipalaute. Tuloksissa mukana tekstiviestipalautteen tulokset.

Sivun alkuun

 

Potilashoidon tunnusluvut

  ​2018 2019 2020
Hoidetut eri henkilöt223 707229 369
230 990
Avohoitokäynnit VSSHP:n sairaaloissa
1 174 906
1 252 7751 190 608
​Päivystyskäynnit
​172 090
Hoitojaksoja vuodeosastolla
65 083
64 080
61 361
Kirurgiset toimenpiteet (toimenpideluokituksen A-Q,Y)
​38 491
39 463
37 645

- joista päiväkirurgisia toimenpiteitä

14 537
15 456
14 098
Synnytykset 
​3 848
3 707
3 896

 

Sivun alkuun


Hoidon saatavuus

  ​2018 2019 2020
Hoitoa odottavat yli 180 vrk, lkm
110
259
547
Hoitoa odottaneet yli 180 vrk, %
1
1.9
4.4
Hoitoa odottavien mediaani, pv
​38
36
36
Lähetteiden käsittelyaika yli 21 vrk, %
0.5
0.6
0.4

 

Lisätietoja löydät Hoitoonpääsy-osiostamme.

Sivun alkuun


Laadunhallinta ja potilasturvallisuus

  ​2018 2019 2020
Muistutukset
384
407
393
Kantelut
​6768
128
Korvattujen potilasvahinkojen määrä
​169
159
149
Korvattujen potilasvahinkojen osuus (%) ratkaistuista


27.6
Vaaratapahtumailmoitukset (HaiPro)
6 658
7 009
9 031
Läheltä piti tilanne -ilmoitusten osuus vaaratapahtumailmoituksista (%)


28.0
​Potilaiden/läheisten vaaratapahtumailmoitukset (PRIM)
​50
​56
​ISRAR raportointimalli käytössä
​Kyllä
GTT-tiedot, jos käytössä

2 toimialuetta käyttää

 

Ilolla havaitsemme, että HaiProjen määrä on nousussa. Se kuvastaa raportointikulttuurin parantumista.


Sivun alkuun


Hoitoon liittyvien infektoiden torjunnan mittarit

 
​2018 2019 2020
Käsihuuhdekulutus, l/1000 hp (somaattiset yksiköt ilman tehoja)
​6770
83
Henkilökunnan influenssarokotuskattavuus (%)
​95
97
90
Veriviljelyssä todetut MRSA löydökset/100 000 asukasta
1.46
1.04
0.62
Clostridium difficle-löydökset/1 000 hoitopäivää
​0.46
0.45
0.49
Hoitoon liittyvät veriviljelypositiiviset infektiot/1 000 hoitopäivää
​0.95
0.94
1.19
​Polvien ja lonkkien primaarit tekonivelinfektiot
​1.57
​1.69
​1.56
​Päätoimisten hygieniahoitajien määrä
​7
​Päätoimisten infektiolääkäreiden määrä infektioiden torjuntatyössä
​2
​Tyksin leikkausalueen infektiot SIRO aineistossa (%)
​2.10
​2.40
​2.03
Onko käytössä sairaalakohtainen mikrobilääkesuositus
​Kyllä
Kyllä
Kyllä

 

Sivun alkuun

 

Hoidon tehokkuus ja vaikuttavuus

  ​2018 2019 2020
Hoitojakson keskipituus (somaattinen hoito, vuorokausia)
3.2
3.2
3.0
Hoitojakson keskipituus (psykiatrinen hoito, vuorokausia)
21.6
21.4
18.7
< 30 vrk vuodeosastohoidosta poistumisen jälkeen suunnittelematon paluu (% hoitojaksoista)
​6.6
6.7
6.4
< 30 vrk vuodeosastohoidosta poistumisen jälkeinen kuolleisuus (%)
1.7
1.8
1.7

 

Sivun alkuun


Tehohoidon tilastoja

  ​2018 2019 2020
Tehohoitojaksojen määrä


1 712
Päivystyksellisiä %


52
Elektiivisiä %


48
Keskimääräinen hoitoaika, pv


3.2

 

Sivun alkuun

 

Henkilöstön hyvinvointi

  ​2018 2019 2020
Vakinaisen henkilökunnan lähtövaihtuvuus (%)


0.32

 

Sivun alkuun


Yleisimmät avohoitokäynnin syyt sairaanhoitopiirissä diagnoosiryhmittäin

​2018 2019 2020
Mielenterveys228 936235 425
256 236
Muut tekijät​112 596
128 055
127 695
Kasvaimet​111 117
118 443
116 724
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet
​88 88388 052
87 801
Silmäsairaudet
55 564
84 549
77 566
Muut oireet ja löydökset63 12367 663
65 842
Ruoansulatus​55 20556 725
57 351
Hermoston sairaudet
48 630
55 128
55 554
Vammat ja myrkytykset
​63 815
52 567
50 292
Verenkiertoelinten sairaudet​43 002
43 580
39 910

 

Sivun alkuun

Yleisimmät vuodeosastoilla  sairaanhoitopiirissä hoidetut diagnoosiryhmät 

 
2019 2020
Yhd. lapsen spontaani synnytys
2 647
2 714
Polven nivelrikko
1 410
1 172
Pieneliön aih.keuhkokuume NAS
?
1 016
Sydäninfarkti
1 039
947
Sydämen vajaatoiminta
864
878
Aivoinfarkti
972
875
Lonkan nivelrikko
917
872
Vatsa- ja lantiokipu
827
809
​Reisiluun murtuma
​791
​786

Ateroskleroosi

?

677

 

Sivun alkuun

Sairaanhoitopiirin yleisimmät toimenpideryhmät


20192020

KoodiToimenpide

lkm
​klm
 
CJE
Kaihileikkaus

4 130
​3 973

NFB
Lonkan tekonivelleikkaukset

1 206
​1 240

FN2
Muut sepelvaltimotoimenpiteet

1 048
​1 228

FN1
Sepelvaltimoiden diagnostinen radiologia

1 254
​1 164

NGB
Polven tekonivelleikkaukset
 
1 166
​1 125
JAB
Nivustyrän leikkaukset

850
​807

JKA
Sappirakon leikkaukset

745
​760

ABC
Selkäydin/hermojuuridekompressiot

704
​746

MCA
Keisarileikkaus

657
​661

CKD
Silmän sisäiset lasiais/retinaleikkaukset

630
​651

FPE
Pysyvä tahdistin, johdin laskimotietä
620
​600

EMB
Nielurisojen/kitarisan poisto 
823
​596

JEA
Umpilisäkkeen poistot

542
​550

EBA
Hampaiden poistot

683
​545

NAG
Selkärangan luudutusleikkaukset/vastaava

477
​477

HAB
Rintarauhasen osittaiset poistot

490
​462

JFB
Ohut- ja paksusuolen typistysleikkaukset

371
​439

LCD
Kohdunpoistot

364
​383

NFJ
Reisiluun murtumaleikkaukset

425
​365

NHG
Nilkka/jalkateränivelmuovaukset/luudutukset

312
​364

 

Sivun alkuun

 

Päivitetty: 16.9.2021 11:13
Luotu: 19.10.2016 10:24