Siirry sisältöön

​Erikoissairaanhoidon tunnuslukuja

Erikoissairaanhoidon tunnuslukuja

230 990 hoidettua eri henkilöä vuonna 2020

Sivun sisältö:Palvelukokemus

Kysymys

2019
Arvio
4-5

Positiivinen hymiö 


2020
Arvio
4-5

Positiivinen hymiö

 


2021
Arvio
4-5

Positiivinen hymiö


1. Saatu hoito/palvelu oli hyvää93.5 %
​93.9 %

​94.3 %

2. Henkilökunta kohteli potilasta hyvin95.4 %

​95.5  %

​96.0 %

3. Saatu hoito koettiin turvalliseksi94.7 %

​95.2 %

96.0 %

4. Hoitoani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kanssani
96.0 %

​96.2 %

​97.0 %
​ 
​5. Saatu tieto hoidosta oli ymmärrettävää
​92.1 %

​92.6 %

​93.4 %


2019
2020
2021
​Palvelukokemus kokonaisarvosana


​4.7

​4.8
​Palvelukokemus hyvä %
​94.3
​95.3
​Palvelukokemus huono %
​2.1
​1.9

 

Vuonna 2021 saimme 53 222 palautetta.

Vuonna 2020 saimme 94 008 palautetta.

Vuonna 2019 saimme 77 310 palautetta.

Sivun alkuun

 

Potilashoidon tunnusluvut

  ​2019 2020 2021
Hoidetut eri henkilöt229 369
230 990
253 719
Avohoitokäynnit VSSHP:n sairaaloissa
1 252 775
1 190 6081 295 625
​Päivystyskäynnit
​172 090
​159 820
Hoitojaksoja vuodeosastolla
64 080 
61 361
61 476
Kirurgiset toimenpiteet (toimenpideluokituksen A-Q,Y)
​39 463
37 645
39 299

- joista päiväkirurgisia toimenpiteitä

15 456
14 098
15 102
Synnytykset 
​3 707
3 896
4 163

 

Sivun alkuun


Hoidon saatavuus

  ​2019 2020 2021
Hoitoa odottavat yli 180 vrk, lkm
259
547
780
Hoitoa odottaneet yli 180 vrk, %
1.9 
4.4 
5.8
Hoitoa odottavien mediaani, pv
​36
36
37
Lähetteiden käsittelyaika yli 21 vrk, %
0.6
0.4
0.6

 

Lisätietoja löydät Hoitoonpääsy-osiostamme.

Sivun alkuun


Laadunhallinta ja potilasturvallisuus

  ​2019 2020 2021
Muistutukset
407
393
393
Kantelut
​17
11
21
Korvattujen potilasvahinkojen määrä 
VSSHP + alueen terveyskeskukset
​159
149
124
​Korvattujen potilasvahinkojen määrä
 VSSH / TYKS
​129
​120
​90
Korvattujen potilasvahinkojen osuus (%) ratkaistuista

27.6
22.3
Vaaratapahtumailmoitukset (HaiPro)
7 009
9 031
9 448
Läheltä piti tilanne -ilmoitusten osuus vaaratapahtumailmoituksista (%)

28
25
​Potilaiden/läheisten vaaratapahtumailmoitukset (PRIM)
​50
​56
​53
​ISRAR raportointimalli käytössä

​Kyllä
​Kyllä
GTT-tiedot, jos käytössä

2 toimialuetta
käyttää
2 toimialuetta käyttää

 

Ilolla havaitsemme, että HaiProjen määrä on nousussa. Se kuvastaa raportointikulttuurin parantumista.


Sivun alkuun


Hoitoon liittyvien infektoiden torjunnan mittarit

 
​2019 2020 2021
Käsihuuhdekulutus, l/1000 hp (somaattiset yksiköt ilman tehoja)
​70
83
68
Henkilökunnan influenssarokotuskattavuus (%)
​97
91
90
Veriviljelyssä todetut MRSA löydökset/100 000 asukasta
1.04
0.62
1.03
Clostridium difficle-löydökset/1 000 hoitopäivää
​0.45
0.49
0.55
Hoitoon liittyvät veriviljelypositiiviset infektiot/1 000 hoitopäivää
​0.94
1.19
1.10
​Polvien ja lonkkien primaarit tekonivelinfektiot
​1.69
​1.56
​1.64
​Päätoimisten hygieniahoitajien määrä
​7
​7
​7
​Päätoimisten infektiolääkäreiden määrä infektioiden torjuntatyössä
​2
​2
​3
​Tyksin leikkausalueen infektiot SIRO aineistossa (%)
​2.40
​2.03
​2.20
Onko käytössä sairaalakohtainen mikrobilääkesuositus
​Kyllä
Kyllä
Kyllä

 

Sivun alkuun

 

Hoidon tehokkuus ja vaikuttavuus

  ​2019 2020 2021
Hoitojakson keskipituus (somaattinen hoito, vuorokausia)
3.2
3.0
3.1
Hoitojakson keskipituus (psykiatrinen hoito, vuorokausia)
20.9
21.4
21.9
< 30 vrk vuodeosastohoidosta poistumisen jälkeen suunnittelematon paluu (% hoitojaksoista)
​6.7
6.4
6.4
< 30 vrk vuodeosastohoidosta poistumisen jälkeinen kuolleisuus (%)
1.8
1.7
1.9

 

Sivun alkuun


Tehohoidon tilastoja

  ​2019 2020 2021
Tehohoitojaksojen määrä

1 712
1 630
Päivystyksellisiä %

52
54.4
Elektiivisiä %

48
45.6
Keskimääräinen hoitoaika, pv

3.2
3.4

 

Sivun alkuun

 

Henkilöstön hyvinvointi

  ​2019 2020 2021
Vakinaisen henkilökunnan lähtövaihtuvuus (%)

0.32
0.66

 

Sivun alkuun


Yleisimmät avohoitokäynnin syyt sairaanhoitopiirissä diagnoosiryhmittäin

​2019 2020 2021
Mielenterveys235 425
256 236
271 090
Muut tekijät​128 055
127 695
129 599
Kasvaimet​118 443
116 724
123 644
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet
​88 052 
87 801
96 011
Silmäsairaudet
84 549
77 566 
82 483
Muut oireet ja löydökset67 663
65 842
71 280
Ruoansulatus​56 725
57 351
60 002
Hermoston sairaudet
55 128
55 554
55 010
Vammat ja myrkytykset
​52 567
50 292
55 451
Verenkiertoelinten sairaudet​43 580
39 910
43 404

 

Sivun alkuun

Yleisimmät vuodeosastoilla  sairaanhoitopiirissä hoidetut diagnoosiryhmät 

 
​2019
2020 2021
Yhd. lapsen spontaani synnytys
​2 647
2 714
2 864
Polven nivelrikko
1 190​
1 172

Pieneliön aih.keuhkokuume NAS
​1 410
1 016
 850
Sydäninfarkti
​1 039
 947
1 113
Sydämen vajaatoiminta
 ​864
 878
 891
Aivoinfarkti
​ 972
 875
1 246
Lonkan nivelrikko
​ 917
 872
 917
Vatsa- ja lantiokipu
​ 827
 809
 827
​Reisiluun murtuma
​ 791
 ​786
 866

Ateroskleroosi

 677


​Eteisvärinä tai eteislepatus
​ 852
​ 
​ 781
​Polven ja / tai säären murtuma
​ 712

 

Sivun alkuun

Sairaanhoitopiirin yleisimmät toimenpideryhmät


201920202021

KoodiToimenpide

lkm
​lkm
​lkm
 
CJE
Kaihileikkaus

4 130
​3 973
​4381

NFB
Lonkan tekonivelleikkaukset

1 206
​1 240
​1205

FN2
Muut sepelvaltimotoimenpiteet

1 048
​1 228
​1299

FN1
Sepelvaltimoiden diagnostinen radiologia

1 254
​1 164
​1200

NGB
Polven tekonivelleikkaukset
 
1 166
​1 125
​1102
JAB
Nivustyrän leikkaukset

850
​807
​834

JKA
Sappirakon leikkaukset

745
​760
​771

ABC
Selkäydin/hermojuuridekompressiot

704
​746
​818

MCA
Keisarileikkaus

657
​661
​835

CKD
Silmän sisäiset lasiais/retinaleikkaukset

630
​651
​677

FPE
Pysyvä tahdistin, johdin laskimotietä
620
​600
​568

EMB
Nielurisojen/kitarisan poisto 
823
​596
​513

JEA
Umpilisäkkeen poistot

542
​550
​606

EBA
Hampaiden poistot

683
​545
​599

NAG
Selkärangan luudutusleikkaukset/vastaava

477
​477
​475

HAB
Rintarauhasen osittaiset poistot

490
​462
​561

JFB
Ohut- ja paksusuolen typistysleikkaukset

371
​439
​395

QAE
Pään / kaulan ihomuutospoistot / korjaukset

451
358
​475

NHJ
Jalkaterän / varpaiden murtumaleikkaukset

313
301
​390

ACC
Ääreishermo toimintahäiriökorjaukset

580
342
​381

 

Sivun alkuun

 

Päivitetty: 22.3.2022 12:50
Luotu: 19.10.2016 10:24