Siirry sisältöön

​Vuoden 2015 lopulliset kuntalaskutustiedot

Vuoden 2015 lopulliset kuntalaskutustiedot löytyvät kansiosta lopulliset 2015.

Lopulliset kuntalaskutustiedot ovat valmistuneet, ja tiedot lopullisesta laskutuksesta on lähetetty jäsenkunnille pe 29.1.2016. Ohessa olevien suoriteperusteisten tietojen lisäksi lopullisessa laskutuksessa on huomioitu kalliin hoidon tasauksen väestöperusteinen maksuosuus, erityisvelvoitemaksu sekä ensihoito.

Suoritetiedot eivät suuresti kauden 13/2015 laskutusajossa muuttuneet, sillä VSSHP:n oman toiminnan laskutus tehtiin pääosin kaudella 12/2015. Kausi 13/2015 sisältää pääosin ostopalvelulaskujen (mm. HUS) laskutusta.

Kuntaraportit on päivitetty lopullisiksi niiltä osin, joihin kaudella 13/2015 tuli muutoksia. Kuntaraportointiportaali Sap BO:ssa on myös päivitetty lopullisilla tiedoilla.

Päivitetty: 1.2.2016 9:24
Luotu: 1.2.2016 9:22