Siirry sisältöön

​Hinnanalennukset näkyvät kesäkuussa

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti 9.6.2015 osavuosikatsauksen yhteydessä (§76) alentaa tiettyjen tuoteryhmien hintoja kolmella toimialueella seuraavasti:

”Tilikauden ylijäämäennuste ylittää talousarvion 9 milj. euroa. Ylijäämää on muodostumassa suunnitellusta poikkeavasti sekä Tyksissä että psykiatrian tulosalueella. Tyksin tulosalueella suurempi ylijäämä muodostuu 3 toimialueen talousarvion ylittävästä tuottokehitysarviosta lähinnä vuodeosastohoidon ja polikliinisten toimenpiteiden laskutuksessa. Psykiatrian tulosalueella tavoitetta suurempi tilikauden tulos perustuu talousarvion alittavaan kustannuskehitykseen. Ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä on riittävät perusteet alentaa palvelujen hintoja Tyksin kolmella toimialueella siten, että Sydän toimialueen hintojen alennus on 1,0 milj. euroa, Vatsa toimialueella 3 milj. euroa ja Operatiivisella ja syövän hoidon toimialueella 4 milj. euroa. Hintojen alennus on perusteltua kohdentaa niihin suoritelajeihin, jossa kertymäennuste ylittää talousarviota vastaavan tuotto-odotuksen. Kohdentamalla hintojen alentaminen tarkennettuna niihin kohteisiin, joissa poikkeamaa odotetaan syntyvän, pystytään säilyttämään hinnoittelun kustannusvastaavuus. Lisäksi hallitukselle esitetään, että psykiatrian tulosalueen kehitystä seurataan ja mahdollinen hinnantarkistus toteutetaan myöhemmin loppuvuoden aikana.”

Hintojen alennukset on toteutettu kesäkuun laskutuksessa takautuvasti vuoden alusta alkaen.

Lisäksi kuvantamisen laskutuksessa tehtiin kaksi muutosta takautuvasti vuoden alusta alkaen:

  1. alennettiin hintoja magneettitutkimusten osalta 20%
  2. korjattiin virheellinen kiireellisyysluokkien jako aikaisemman kahden sijasta kolmeksi.

Päätös muutoksesta on ollut mm. Tyks-Sapan hinnastossa vuoden alusta alkaen, mutta muutoksen toteutus viivästyi. Kiireellisyysluokan muuttumisella on voinut olla kustannuksia nostava vaikutus.

Päivitetty: 16.10.2019 8:47
Luotu: 6.8.2015 10:45