Siirry sisältöön

​Laskutusosoitteet ja -ohjeet

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin laskut tulee toimittaa sähköisesti verkkolaskulla, paperilaskuja ei oteta vastaan.

Maksuehto tulee olla 30 päivää netto, eli verkkolasku erääntyy maksettavaksi 30 päivän kuluttua hyväksyttävän laskun päiväyksestä.

Verkkolaskuosoite Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

003708282559TYKSX

 

Verkkolaskujemme välittäjä on Basware, jonka välittäjätunnus on BAWCFI22.

Y-tunnuksemme on 0828255-9
VAT-numeromme on FI08282559   
OVT-tunnus on 003708282559

Mikäli laskuttajalla ei ole käytössä verkkolaskutusjärjestelmää, verkkolasku tulee tehdä Baswaren maksuttoman toimittajaportaalin kautta

Laskun erittely

Laskussa tulee olla seuraavat eritellyt tiedot:

 • Laskuttajan nimi sekä yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • Laskuttajan Y-tunnus ja pankkiyhteys (IBAN)
 • Laskun päivämäärä
 • Laskun numero (Huom. yksilöivä / juokseva numero)
 • Ostotilauksessa mainittu tilaustunniste (tilausnumero, päätösnumero tms.)
 • Tilauksen tekijän yksilöivä tieto, esimerkiksi nimi, kustannuspaikka, toimialue, yksikkö
 • Tuote tai palvelu, jota lasku koskee (tuotekoodi ja tuotteen nimi)
 • Yksikköhinta
 • Laskun loppusumma
 • ALV-peruste
 • Laskun maksuviite

EU-maista saapuvissa laskuissa tulee aina näkyä sekä toimittajan että tilaajan VAT-numero sekä verottomuuden peruste (intra-community supply eli yhteisömyynti tai reverse charge eli käännetty verovelvollisuus).

Muuta huomioitavaa

 • Tilauksien kokonaishintaa ei saa ylittää ilman tilaajan kirjallista suostumusta.
 • Erillisiä laskutus- tai muita maksuja ja/tai lisiä ei hyväksytä.
 • Viivästyskorko määräytyy kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaisesti.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvat tulosalueet:

Turun yliopistollinen keskussairaala:

 • Tyks Kantasairaala
 • Tyks Kirurginen sairaala
 • Tyks Salon sairaala
 • Tyks Loimaan sairaala
 • Tyks Turunmaan sairaala
 • Tyks Vakka-Suomen sairaala

Varsinais-Suomen lääkehuolto

Hallintokeskus

Varsinais-Suomen Välinehuolto kuuluu Hallintokeskukseen. 

Tyks Akuutti – Ensihoidon ja päivystyksen tulosalue:

 • Päivystyspalvelut
 • Ensihoitopalvelut
 • Potilaskuljetuspalvelut

Entinen Tyks-Sapa-liikelaitos on jakautunut kahteen Tyksin toimialueeseen ja yhteen tulosalueeseen: 

 • Kuvantamisen toimialue: Radiologia, Kliininen fysiologia, isotooppi- ja PET-tutkimukset (KLIP), Kliininen neurofysiologia (KNF) ja Lääketieteellinen fysiikka (LFYS)
 • Laboratoriotoimialue: Tykslab, Patologia, Kliininen mikrobiologia, Lääketieteellinen genetiikka, Saske ja Auria Biopankki
 • Lääkehuollon tulosalue: Kliininen farmakologia

Laskutukseen liittyviä lisätietoja: sähköpostitse osoitteella ostoreskontra(a)tyks.fi.

Tämä sivu ruotsiksi | englanniksi

Päivitetty: 25.8.2022 9:34
Luotu: 12.6.2014 13:23