Siirry sisältöön

​Tieteellisessä tutkimuksessa tutkittavana

Henkilötietojen käsittelyjen oikeusperuste:

Ellei tutkittavalle mahdollisesti annetuissa tutkimuskohtaisissa asiakirjoissa ole todettu muuta, henkilötietojen käsittelyn laillisena perusteena on yleisen edun mukainen tieteellinen tutkimus. Lisäksi lainsäädännöstä johtuu joitakin velvollisuuksia käsitellä tietoja, kuten tietojen säilyttämisvaatimus kliinisissä lääketutkimuksissa, jolloin käsittely tältä osin perustuu kyseiseen vaatimukseen. 

Näistä perusteista säädetään tietosuojalain pykälissä 4 ja 6, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6-artiklan 1-kohdan e-alakohdassa ja 9-artiklan 2-kohdan i- tai kliinisten lääketutkimusten osalta j-alakohdassa, sekä lakisääteisen käsittelyn osalta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6-artiklan 1-kohdan c-alakohdassa.

Rekisteröidyn oikeudet: 

Rekisteröidyn oikeudet riippuvat osittain henkilötietojen käsittelyn laillisesta perusteesta.

Kun henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella, rekisteröidyn oikeudet ovat pääsääntöisesti:

 • oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
 • oikeus saada pääsy tietoihin*
 • oikeus oikaista tietoja*
 • oikeus poistattaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi)*
 • oikeus peruuttaa suostumus (tietojen käsittely voi silti jatkua, mikäli siihen on muu laillinen peruste, esimerkiksi lakisääteinen velvollisuus)
 • oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä*
 • oikeus siirtää itse luovuttamansa tiedot järjestelmästä toiseen (toiselle rekisterinpitäjälle)*
 • rekisteröity voi sallia automaattisen päätöksenteon (ml. profilointi) nimenomaisella suostumuksellaan
 • oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaisille (www.tietosuoja.fi)

Kun henkilötietoja käsitellään yleisen edun mukaisen tieteellisen tutkimuksen perusteella, rekisteröidyn oikeudet ovat pääsääntöisesti:

 • oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä, ellei laissa erikseen säädetty poikkeusta
 • oikeus saada pääsy tietoihin*
 • oikeus oikaista tietoja*
 • oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä*
 • oikeus vastustaa tietojen käsittelyä*
 • oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta 
 • oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaisille (www.tietosuoja.fi)

*Näistä oikeuksista voidaan laissa säädetyllä tavalla tarvittaessa poiketa tutkimuksen toteuttamiseksi.

Keneltä voin kysyä lisätietoja?

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa lähtökohtaisesti kunkin tutkimuksen rekisteriasioiden yhteyshenkilö tai vastuullinen tutkija. Yhteystiedot saat tarvittaessa tutkimuksen yhteyshenkilöltä.

Voit olla tarvittaessa yhteydessä myös tietosuojavastaavaamme: tietosuoja(a)tyks.fi.

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista ja niitä koskevista rajoituksista saa esimerkiksi tietosuojavaltuutetun sivuilta www.tietosuoja.fi.

Päivitetty: 28.2.2020 10:55
Luotu: 18.6.2018 15:22