Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Ammattilaisten usein kysymät kysymykset

Mitä Saske tarkoittaa?

Saske on lyhenne sanoista Synnynnäisten aineenvaihduntasairauksien seulontakeskus. Saske toimii osana Turun yliopistollista keskussairaalaa (Tyks) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä (VSSHP). Kaikkien suomessa syntyneiden lasten seulontanäytteet analysoidaan keskitetysti Saskessa.

Voiko seulontanäytteen ​ottaa ennen kuin vauva on 48 tunnin ikäinen?

Lapsen oma aineenvaihdunta alkaa vasta syntymän jälkeen ja on riittävästi toiminnassa noin 1-2 vuorokauden ikäisenä. Suositeltavinta on ottaa seulontanäyte heti lapsen tultua 48 tunnin ikään. Mikäli lapsi kotiutuu tätä aiemmin, voi näytteen ottaa aikaisintaan 36 tunnin iässä.

Voiko näytteen ottaa kun vauva on yli 120 tunnin ikäinen?

Näytteen voi ottaa, mikäli seulontanäytettä ei jostakin syystä ole saatu otettua ennen 5 vuorokauden ikää. Seulontavastukseen tulee tällöin maininta siitä, että näyte on otettu suositeltua myöhemmin. Seulontatulos ei ole tällöin yhtä luotettava. Suositeltavinta on ottaa seulontanäyte heti lapsen tultua 48 tunnin ikään, jotta sairaat vastasyntyneet saataisiin tunnistettua ja hoito aloitettua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Milloin seulontatulokset ovat valmiita?

Seulontatulokset ovat tavallisesti valmiita 1-3 arkipäivän sisällä näytteiden saapumisesta Saskeen. Seulontavastaukset on yleensä raportoitu viikon sisällä näytteenotosta. Lapset ovat keskimäärin viikon, tavallisesti korkeintaan 2 viikon, ikäisiä vastausten valmistuessa. Ottakaa yhteyttä Saskeen, mikäli toivotte jonkin näytteen kiireellistä käsittelyä.

Mitä tapahtuu, jos seulontatulos on poikkeava?

Sasken seulontoihin perehtyneet lastenlääkärit ottavat välittömästi yhteyttä näytteen lähettäneeseen synnytyssairaalaan, josta otetaan yhteys perheeseen ja kutsutaan lapsi käymään lastenlääkärin vastaanotolla. Sasken / Tyksin lastenlääkärit antavat tarvittaessa neuvoja jatkodiagnostiikasta ja potilaan jatkohoidosta.

Milloin tilataan B-VasOHPK -tutkimus?

B-VasOHPK-tutkimus liittyy lisämunuaiskuoren hyperplasian (CAH) seulontaan. Seulontavastauksessa suositellaan tutkimuksen tilaamista, jos seulontanäytteen 17-OH-progesteronipitoisuus on ylittänyt seulontarajan eli CAH-seula on hälyttänyt. Sasken/​Tyksin lastenlääkäri ottaa yhteyttä näytteen lähettäneeseen synnytyssairaalaan ja antaa tarkempia ohjeita. Täysiaikaisilla lapsilla kontrollinäyte otetaan heti CAH-epäilyn herättyä ja keskosilla noin 1-2 viikon kuluessa ensimmäisesta seulontanäytteestä. Kontrollinäyte otetaan tavalliselle Sasken näytekortille. Lisäksi voidaan suositella otettavaksi muita laboratoriokokeita (P-Gluk, P-K, P-Na, S-17OHPROG (Kuntaliiton numero 1644)). VasOHPK -kontrollitutkimus sisältyy VasSeu-seulontatutkimuksen hintaan eikä siitä laskuteta tilaajaa erikseen.

Miten tulkitsen B-VasOHPK -tutkimuksen tuloksen?

Lapsella ei todennäköisesti ole CAH-tautia, mikäli Saskessa tehdyssä kontrollitutkimuksessa veren 17-OH-progesteroni -pitoisuus on laskenut selkeästi ensimmäiseen seulontatulokseen verrattuna.

Keneltä voin kysyä lisätietoja tutkimustuloksista?

Ensisijaisesti lapsen oman synnytyssairaalan synnytys- tai lastenlääkäriltä.

Miten laadunvarmistus toimii Saskessa?

Sisäisten laadunvarmistusjärjestelmien lisäksi Saske osallistuu säännöllisesti kansainvälisiin vastasyntyneiden seulonnan laadunvarmistuskierroksiin. Saskella on Suomen akkreditointielimen FINASin akkreditointitunnus

Mitä jos vanhemmat kieltäytyvät tutkimuksesta?

Tutkimus tehdään vanhempien suostumuksen perusteella.

Päivitetty: 11.6.2021 13:38