Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Ammattilaisten usein kysymät kysymykset

Mitä Saske tarkoittaa?

Saske on lyhenne sanoista Synnynnäisten aineenvaihduntasairauksien seulontakeskus. Saske toimii osana Turun yliopistollista keskussairaalaa (Tyks) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä (VSSHP).

Voiko seulontanäytteen ​ottaa ennen kuin vauva on 48 tunnin ikäinen?

Seulontakeskuksen viitearvot (seulontarajat) on määritetty 48-120 tunnin ikäisille vauvoille. Emme suosittele ottamaan seulontanäytettä alle 2 vrk:n ikäisistä vauvoista. Vauvan oma aineenvaihdunta alkaa vasta syntymän jälkeen ja on riittävästi toiminnassa vasta noin 2 vrk:n ikäisenä.

Voiko näytteen ottaa kun vauva on yli 120 tunnin ikäinen?

Näyte kannattaa toki ottaa, jos jostakin syystä vauvasta ei ole saatu otettua seulontanäytettä ennen 5 vuorokauden ikää. Tällöin näytekorttiin kannattaa selkeästi merkitä, että kyseessä on yli 5 vrk:n ikäinen vauva. Yleisesti ottaen on suositeltavampaa ottaa seulontanäyte heti lapsen ollessa noin 2 vrk:n ikäinen, jotta sairaat vastasyntyneet saataisiin tunnistettua ja hoito aloitettua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Milloin seulontatulokset ovat valmiita?

Tutkimustulokset ovat valmiita 1-2 viikon kuluttua näytteen saapumisesta Saskeen. Ottakaa yhteyttä Saskeen, mikäli toivotte jonkin näytteen kiireellistä käsittelyä.

Mitä tapahtuu, jos seulontatulos on poikkeava?

Sasken seulontoihin perehtyneet lastenlääkärit ottavat välittömästi yhteyttä näytteen lähettäneeseen synnytyssairaalaan, josta otetaan yhteys perheeseen ja kutsutaan lapsi käymään lastenlääkärin vastaanotolla. Sasken / Tyksin lastenlääkärit antavat tarvittaessa neuvoja jatkodiagnostiikasta ja potilaan jatkohoidosta.

Milloin tilataan B-VasOHPK -tutkimus?

B-VasOHPK-tutkimus liittyy lisämunuaiskuoren hyperplasian (CAH) seulontaan. Sasken lausunnossa suositellaan tämän tutkimuksen tilaamista, jos VasSeu -tutkimuksessa näytteen 17-OH-progesteronipitoisuus on ylittänyt seulontarajan eli CAH-seula on hälyttänyt. Sasken/​Tyksin lastenlääkäri ottaa yhteyttä näytteen lähettäneeseen synnytyssairaalaan ja antaa tarkempia ohjeita. Täysiaikaisilla lapsilla kontrollinäyte otetaan heti CAH-epäilyn herättyä ja keskosilla noin 1-2 viikon kuluessa ensimmäisen seulontanäytteen ottamisesta. B-VasOHPK -tutkimus otetaan tavalliselle Sasken näytekortille. B-VasOHPK -tutkimuksen lisäksi voidaan suositella otettavaksi myös muita laboratoriokokeita (P-Gluk, P-K, P-Na, S-17HPROG (Kuntaliiton numero 1644)). Kun Saske on suositellut B-VasOHPK -kontrollitutkimusta, se sisältyy VasSeu2 -tutkimuksen hintaan ja on siis tutkimuksen tilaajalle ilmainen.

Miten tulkitsen B-VasOHPK -tutkimuksen tuloksen?

Lapsella ei todennäköisesti ole CAH-tautia, mikäli Saskessa tehdyssä kontrollitutkimuksessa veren 17-OH-progesteroni -pitoisuus on laskenut yli 20 % ensimmäiseen seulontatulokseen verrattuna.

Keneltä voin kysyä lisätietoja tutkimustuloksista?

Ensisijaisesti lapsen oman synnytyssairaalan synnytys- tai lastenlääkäriltä.

Miten laadunvarmistus toimii Saskessa?

Sisäisten laadunvarmistusjärjestelmien lisäksi Saske osallistuu säännöllisesti kansainvälisiin vastasyntyneiden seulonnan laadunvarmistuskierroksiin.

Mitä jos vanhemmat kieltäytyvät tutkimuksesta?

Tutkimus tehdään vanhempien suostumuksen perusteella.

Päivitetty: 26.9.2016 13:15