Henkilöstölle

Sairaanhoitopiirin sisäiseen intranettiin Santraan pääsee kirjautumaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Hoito-ohjeet

Yhtenäiset hoito-ohjeet tukevat tasalaatuista ja korkeatasoista syövän hoitoa kaikissa syöpää hoitavissa yksiköissä. Sivustolle Hoito-ohjeet.fi ja Syöpäkeskuksen yhteiseen intranettiin, on kerätty syövän hoito-ohjeita ammattilaisia varten. Niihin pääsee Tyksin lisäksi myös Satasairaalasta ja Vaasan keskussairaalasta. 

Koulutukset ja opetus

Ammatilliset koulutukset ovat tärkeä osa syövän hoidon parissa työskentelevien henkilöiden jatkuvaa kehittymistä ja ammattitaidon ylläpitämistä. Lue lisää Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tarjoamista täydennyskoulutuksista henkilökunnalle.

Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden ohjauksen tukena VSSHP:ssä toimivat kliinisen hoitotyön opettajat.

Lääketieteellisen tiedekunnan koulutukset löytyvät Turun yliopiston sivuilta

Päivitetty: 28.6.2019 14:42