Siirry sisältöön

Kehittämis- ja tukipalvelut

Yhteystiedot

Kaarina Tanttu
henkilöstö- ja kehittämispäällikkö
02 313 8923

Hanna Jääskeläinen
sovellusasiantuntija
02 313 0021

Niina Nolvi
työnjohtaja,
sisäiset potilaskuljetukset
02 313 2173

Kristo Virtanen
vs. työnjohtaja,
ulkoiset potilaskuljetukset
046 92 32 669

Kehittämis- ja tukipalvelut

Ambulansseja rivissä sairaalan edessä.

Ulkoiset potilaskuljetuspalvelut

Ulkoisissa potilaskuljetuspalveluissa kuljetetaan sairaanhoitopiirin potilaita hoitolaitosten välillä jatkohoitoon sekä erilaisiin tutkimuksiin ja toimenpiteisiin. Suurin osa kuljetuksista tapahtuu sairaanhoitopiirin alueen sisäpuolella, mutta potilaita kuljetetaan myös muiden sairaanhoitopiirien alueille.

Vuodessa järjestellään yli 15 000 kuljetusta, joista tehdään ambulansseilla noin 34%, takseilla noin 65% ja lentokuljetuksilla noin 1%. Lentäen kuljetetaan yleensä Ahvenanmaalle siirtyvä potilas tai muun maan asukas, joka siirtyy oman maansa terveydenhuollon piiriin.

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksella on sairaanhoitopiirin alueella hoitolaitossiirtoihin tarkoitettuja omia ja ostopalveluna hankittuja ambulansseja ajossa arkipäivisin noin kymmenen. Taksikuljetukset suoritetaan ostopalveluna. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen hoitolaitossiirtoja koordinoivat ajojärjestelijät välittävät arkisin tehtävät ambulansseille ja takseille.

Sisäiset potilaskuljetuspalvelut

Sisäiset kuljetukset huolehtivat potilaiden kuljetuksista kantasairaalassa rakennusten sisällä sekä A-, U- ja T-sairaaloiden välillä.

Päivitetty: 13.1.2020 12:46