Siirry sisältöön

 Loimaan mielialahäiriötyöryhmä

​Yhteystiedot

Puhelin

02 314 3400

Osoite

Seppälänkatu 15–17
32200 Loimaa (kartta)

Aukiolo- ja vastaanottoajat

Ma–ke klo 8–15.30
To klo 10–15.30
Pe klo 8–15.00

Faksi

02 314 3513

Loimaa sisäänkäynti.

 Loimaan mielialahäiriötyöryhmä

 • Potilaille
 • Opiskelijoille

Mielialahäiriötyöryhmän potilaat ovat täysi-ikäisiä (1969 -vuotiaita) Varsinais-Suomen kuntien asukkaita.

Potilaat tulevat meille lääkärin lähetteellä.

Tavallisimmat hoitoon tulon syyt ovat vaikeat mielenterveydenhäiriöt:

 • masennus tai ahdistuneisuus
 • kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • persoonallisuushäiriöt
 • pakko-oireiset häiriöt

Hoito alkaa tutkimusjaksolla. Hoitojakso perustuu hoitosuunnitelmaan ja on määräaikainen.
Hoitomuotoina ovat vastaanotto, näyttöön perustuvat hoitomenetelmät, hoidolliset ryhmät, lääkehoito, neuromodulaatiohoidot, konsultaatiot ja tarvittaessa kotikäynnit.

Käynnit ovat asiakkaalle maksuttomia. Lääkärinlausunnot ja -todistukset ovat maksullisia. Peruuttamattomista käynneistä peritään maksu.

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme hoidon laadun parantamiseksi. Voit jättää palautetta täyttämällä potilaspalautelomakkeen.


 #ParempiMieliJokaPäivä

 

 ‭(Piilotettu)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

Psykiatrisessa avohoidossa oma persoona toimii työvälineenä ja vuorovaikutustaidot ovat keskeisessä asemassa. Toivomme sinulta aitoa oppimisen halua. Molemminpuolinen jatkuva palaute on ohjauksen ja oppimisen lähtökohta.

Opiskelijoita koskee sama vaitiolovelvollisuus kuin henkilökuntaakin.

Asiallinen pukeutuminen (ei suojavaatetusta) ja hyvä käytös ovat tärkeitä.

​Opetus- ja ohjaustilanteet

Saat kokemusta psykiatrisen erikoissairaanhoidon aikuisen mielenterveyspotilaan kohtaamisesta, hoitosuhdetyöskentelystä ja työskentelystä moniammatillisessa työryhmässä niin yksilö-, pari-, ryhmä- kuin verkostotyöskentelyn muodossa. Voit päästä tutustumaan erilaisiin psykiatrisiin hoitomenetelmiin kuten esimerkiksi; CRT, IPT, CBASP, psykoedukatiivinen perheinterventio, taideterapia, EMDR.

Perehdyt mielenterveyspotilaan hoitoon tulotilanteesta, hoidon toteutukseen ja arviointiin sekä jatkohoitoon ohjaukseen. Perehdytyksessä käytetään VSSHP:n opiskelijan perehdytyskorttia.

​Ennen harjoittelua

Perustiedot psykiatriasta on hyvä kerrata ennen jaksolle tuloa. Ennen jaksoa voi tutustua psykiatrian tulosalueen www-sivuihin.

Mitä opit yksikössämme?

 • aikuisen mielenterveyspotilaan kohtaamista
 • erilaisia psyykkisiä sairauksia ja niiden hoitoa
 • osallistumista moni ammatilliseen tiimiin
 • pääset osallistumaan omahoitajakeskusteluihin, verkostoihin, hoitosuunnitelmapalavereihin ja erilaisiin hoidollisiin ryhmiin
 • kokonaisvaltaisen hoitopolun muodostumista

Takavuosina saimme Vuoden menestyjä palkinnon työmme systemaattisesta kehittämisestä. Opiskelijat ovat viime vuosina arvioineet työyhteisöämme erittäin opiskelijaystävälliseksi CLES palautteessaan.

Huomioithan, että potilas voi halutessaan kieltää opiskelijoita osallistumasta hoitoonsa.
Päivitetty: 7.5.2021 13:53