Siirry sisältöön

 Akuuttipsykiatrian osasto A1

​Yhteystiedot

Puhelin

02 313 1715 (hoitohenkilökunta)
050 4319 167 (osastonsihteeri)

Osoite

Tyks Kantasairaala
Rakennus 11, B-siipi, 5. krs
(Kiinamyllynkatu 4–8)
PL 52, 20521 Turku

Psykiatrian lähetekäsittelyn osoite:

Tyks Psykiatrian lähetekäsittely
PL52
20521 Turku

 Akuuttipsykiatrian osasto A1

 • Potilaille
 • Opiskelijoille

Akuuttipsykiatrian osastolla on 12 potilaspaikkaa. Osastolla toteutamme lyhyitä hoito- ja tutkimusjaksoja yhteistyössä muiden lääketieteen erikoisalojen kanssa. Tutkimukset ja hoito perustuvat tieteelliseen näyttöön.

Potilaat tulevat meille lääkärin lähetteellä.

Esimerkkitilanteita, joissa osastolle tullaan hoitoon:

 • syömishäiriöpotilaan vakava aliravitsemustila
 • äidin psykiatrinen hoito vauvan kanssa
 • kipupotilaan psykiatrinen tutkimusjakso
 • raskaudenaikaiset lääkevieroitukset (opioidikipulääkkeet, muut riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet)
 • toiminnallisista häiriöistä kärsivän potilaan psykiatrinen tutkimusjakso
 • uni- ja vireystilahäiriöt tutkimusjakso
 • monisairaan potilaan työkyvyn arviointi erikoisalojen yhteistyönä
 • avo-osastolla toteutettavissa oleva kriisihoito

Tilat:

Huoneet ovat kahden hengen huoneita.  


Mielenterveyspalveluista perittävät maksut näet asiakasmaksut-sivulta.

 ‭(Piilotettu)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

Tervetuloa opiskelemaan psykiatrista hoitotyötä!  Odotamme, että olet aktiivinen, oma-aloitteinen ja elämänmyönteinen opiskelija, jolla on valmiuksia sekä itsenäiseen että työryhmässä työskentelyyn. Olet kiinnostunut syventämään psykiatrista osaamistasi työnohjauksen avulla.

​Ennen harjoittelua

Kannattaa olla suoritettuna psykiatrian, psykiatrisen hoitamisen ja päihdetyön kaikki peruskurssit.

Osastolla käytetään omia vaatteita, työkenkiä ja nimineulaa. Asiallinen pukeutuminen ja käytös on tärkeää. Opiskelijoilla on ehdoton vaitiolovelvollisuus.

Jobstepin CV:n tulee olla ajan tasalla ennen käytännön jakson alkua. Tavoitteet tarkennetaan ensimmäisellä viikolla. Molemminpuolinen jatkuva palaute on ohjauksen ja oppimisen lähtökohta. Aito oppimisen halu johtaa hyviin tuloksiin. 

Opiskelijasta pidetään omaohjaajasuhteen lisäksi kollektiivisesti ja moniammatillisesti hyvää huolta jakson ajan.

​Opetus- ja ohjaustilanteet

 • Ohjaajan ja opiskelijan kahdenkeskiset työnohjaustilanteet toteutuvat systemaattisesti koko harjoittelun ajan.

 • Opiskelija käy läpi perehdytysohjelman, joka sisältää yleisen osan sekä erityisvastuualueet.

 • Osallistuminen osaston toimintaan on tärkeä osa oppimista.

​Mitä opit osastollamme?

 • Keskeistä on hoitosuhteen hoidollinen merkitys ja oman persoonan käyttäminen työvälineenä.

 • Opiskelija näkee myös moniammatillisuuden, esimerkiksi sairaanhoitajan ja lääkärin yhteistyön, merkityksen potilaan kokonaisvaltaisessa hoidossa. Samalla opiskelija saa kuvan potilaan hoitopolusta.

 • Opiskelija pystyy onnistuneen harjoittelujakson jälkeen tunnistamaan yleiset mielenterveyshäiriöt ja tuntee niihin sisältyvät hoidot.​

Päivitetty: 9.7.2021 15:41