Siirry sisältöön

 Akuuttipsykiatrian osasto A1

​Yhteystiedot

Puhelin

02 313 1715 (hoitohenkilökunta)
050 4319 167 (osastonsihteeri)

Osoite

Tyks Kantasairaala
Rakennus 11, B-siipi, 5. krs
(Kiinamyllynkatu 4–8)
PL 52, 20521 Turku

Psykiatrian lähetekäsittelyn osoite:

Tyks Psykiatrian lähetekäsittely
PL52
20521 Turku

 Akuuttipsykiatrian osasto A1

 • Potilaille
 • Opiskelijoille

Milloin voit päästä osastolle hoitoon tai tutkimukseen

Potilaat tulevat meille lääkärin lähetteellä.

Esimerkkejä tilanteista, jolloin voimme ottaa sinut osastolle hoitoon:

 • vakava aliravitsemus
 • äidin psykiatrinen hoito vauvan kanssa
 • kipupotilaat
 • raskaana olevan lääkevieroitus
 • toiminnalliset häiriöt
 • unihäiriöt ja vireystilahäiriöt
 • monisairaan potilaan työkyvyn arviointi
 • kriisihoito

Tilat:

Akuuttipsykiatrian osastolla on 12 potilaspaikkaa. Huoneet ovat kahden hengen huoneita.


Mielenterveyspalveluista perittävät maksut näet asiakasmaksut-sivulta.

 ‭(Piilotettu)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

Tervetuloa opiskelemaan psykiatrista hoitotyötä!  Odotamme, että olet aktiivinen, oma-aloitteinen ja elämänmyönteinen opiskelija, jolla on valmiuksia sekä itsenäiseen että työryhmässä työskentelyyn. Olet kiinnostunut syventämään psykiatrista osaamistasi työnohjauksen avulla.

​Ennen harjoittelua

Kannattaa olla suoritettuna psykiatrian, psykiatrisen hoitamisen ja päihdetyön kaikki peruskurssit.

Saat osastolla käyttöön työvaatteet ja nimineulan. Opiskelijoilla on ehdoton vaitiolovelvollisuus.

Jobstepin CV:n tulee olla ajan tasalla ennen käytännön jakson alkua. Tavoitteet tarkennetaan ensimmäisellä viikolla. Molemminpuolinen jatkuva palaute on ohjauksen ja oppimisen lähtökohta. Aito oppimisen halu johtaa hyviin tuloksiin. 

Opiskelijasta pidetään omaohjaajasuhteen lisäksi kollektiivisesti ja moniammatillisesti hyvää huolta jakson ajan.

​Opetus- ja ohjaustilanteet

 • Ohjaajan ja opiskelijan kahdenkeskiset työnohjaustilanteet toteutuvat systemaattisesti koko harjoittelun ajan.

 • Opiskelija käy läpi perehdytysohjelman, joka sisältää yleisen osan sekä erityisvastuualueet.

 • Osallistuminen osaston toimintaan on tärkeä osa oppimista.

​Mitä opit osastollamme?

 • Keskeistä on hoitosuhteen hoidollinen merkitys ja oman persoonan käyttäminen työvälineenä.

 • Opiskelija näkee myös moniammatillisuuden, esimerkiksi sairaanhoitajan ja lääkärin yhteistyön, merkityksen potilaan kokonaisvaltaisessa hoidossa. Samalla opiskelija saa kuvan potilaan hoitopolusta.

 • Opiskelija pystyy onnistuneen harjoittelujakson jälkeen tunnistamaan yleiset mielenterveyshäiriöt ja tuntee niihin sisältyvät hoidot.​

Päivitetty: 19.10.2021 14:52