Siirry sisältöön

Riippuvuuspsykiatrian vieroitus- ja korvaushoitotyöryhmä

​Yhteystiedot​

Puhelin

02 314 5470

Osoite

Luolavuorentie 2
rakennus 6 B
20700 Turku (kartta)

Aukioloajat

Ma–to klo 8–15.30
Pe 8–14 

Faksi

02 314 5646

Riippuvuuspsykiatrian vieroitus- ja korvaushoitotyöryhmä

Riippuvuuspsykiatrian vieroitus- ja korvaushoitotyöryhmässä arvioidaan ja hoidetaan ensisijaisesti opioidiriippuvaisia huumeiden käyttäjiä. Opioidit ovat riippuvuutta aiheuttavia ja väärinkäyttöön soveltuvia voimakkaita kipulääkkeitä. Tavallisin suonensisäisesti käytetty opioidi Suomessa on buprenorfiini.

Vieroitus- ja korvaushoitotyöryhmässä tehdään opioidiriippuvuuden hoidon tarpeen arvioita kaikille Varsinais-Suomen alueen potilaille. Arviojakso sisältää käyntejä sairaanhoitajan, sosiaalityöntekijän ja lääkärin vastaanotolla. Arviojakson jälkeen potilaalle laaditaan hoitosuunnitelma ja tämä saa lähetteen siihen yksikköön, jossa potilaan kotikunnassa opioidiriippuvuuden hoitoa toteutetaan. Potilaan ottamisesta opioidikorvaushoitoon päätetään Korvaushoitoraadissa, joka kokoontuu Tyks riippuvuuspsykiatrialla kerran kuukaudessa.

Turkulaisten potilaiden osalta vieroitus- ja korvaushoitotyöryhmä vastaa opioidiavusteiden vieroitusten toteuttamisesta, korvaushoidon aloituksista ja pääosin myös korvaushoidon toteutuksesta.

Vieroitusohjelmat suunnitellaan potilaan tilanteen mukaisesti. Tavallisimmin ne ovat pituudeltaan noin 3 kk:n kestoisia buprenorfiinilaskuohjelmia, joihin voidaan tarvittaessa yhdistää laitosmuotoisia vieroitus- tai päihdekuntoutusjaksoja.

Korvaushoito puolestaan on luonteeltaan pitkäkestoista, jopa elinikäistä, hoitoa, jossa käytetään lääkityksenä buprenorfiinia tai metadonia. Korvaushoidon tavoitteena on, että valvotulla opioidilääkityksellä voidaan tukea potilaan kuntoutumista ja vieroittautumista päihteiden käytöstä tai vähentää päihteiden käyttöön liittyviä haittoja ja parantaa potilaan elämänlaatua. Myös korvaushoito perustuu yksilölliseen hoitosuunnitelmaan.

Vuonna 2019 riippuvuuspsykiatrian vieroitus- ja korvaushoitotyöryhmässä on noin 160 korvaushoitopotilasta. Vieroitus- ja korvaushoidon toteuttamista säätelee STM:n asetus 33/2008.

Huumeriippuvaisten potilaiden lisäksi vieroitus- ja korvaushoitotyöryhmässä toteutetaan myös opioidikipulääkeriippuvuuteen liittyviä konsultaatioita sekä arvio- ja vieroitusjaksoja. Vieroitus- ja korvaushoitotyöryhmä osallistuu säännöllisiin yhteistapaamisiin Tyksin Kipuklinikan kanssa. 

Päivitetty: 2.8.2021 15:32