Siirry sisältöön

 Psykoosiosasto P5

​Yhteystiedot

Puhelin

02 314 5266

Osoite

Halikon sairaala
Toivola-rakennus
Märyntie 1

25250 Märynummi

 

 Psykoosiosasto P5

 • Potilaille
 • Opiskelijoille

Halikon sairaalan Psykoosiosasto P5 on 15-paikkainen suljettu osasto. Osastolla hoidetaan sekä vapaaehtoisessa että tahdosta riippumattomassa hoidossa olevia 18–69-vuotiaita potilaita. Pääsääntöisesti potilailla on jokin psykoosisairaus tai he kärsivät erilaisista psykoottisista oireista. Lisäksi heillä voi olla muita mielenterveyden häiriöitä.

Potilaat tulevat meille lääkärin lähetteellä. Lisäksi potilaita käy viikon pituisilla kuntoutushoitojaksoilla, jotka tukevat potilaan pärjäämistä avohoidossa. Viikoittain osastolla käy myös avohoitopotilaita polikliinisilla käynneillä, mikäli he syystä tai toisesta eivät sitoudu muuhun avohoitoon.

Osastolla on käytössä omahoitajuus. Potilaalle valitaan tulovaiheessa kaksi omahoitajaa, joilla on päävastuu potilaan hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa. Työryhmään kuuluu ylilääkäri, osastonlääkäri, psykologi, osastonhoitaja, sairaanhoitajia, mielenterveys- ja lähihoitajia, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä ja askartelunohjaaja.

Toistuneen psykoosin hoitopolku 

 

 ‭(Piilotettu)‬ Hoito ja tutkimukset

​Opetus- ja ohjaustilanteet

 • Työskentelet osaston arjessa.
 • Työskentelet hoitosuhteessa omapotilaan kanssa.
 • Saat kuvan psykoosipotilaan sairaalahoidosta ja avohoidon roolista potilaan elämässä.
 • Osallistut erilaisiin hoidollisiin ryhmiin.
 • Pääset tutustumaan mahdollisuuksien mukaan myös avohoitoon.

​Ennen harjoittelua

 • Psykiatrian ja psykiatrisen hoitamisen suoritetut kurssit
 • Lääkehoidon teoriaopintojen ja lääkelaskujen suoritetut kurssit
 • Lisäksi on suositeltavaa perehtyä psykoosisairauksien Käypä hoito –suosituksiin viimeistään harjoittelujakson aikana.

 

​Mitä opit osastollamme?

 • hoitosuhteen hoidollinen merkitys ja oman persoonan käyttö työvälineenä

 • potilaan hoito moniammatillisen tiimin jäsenenä

 • psykiatrisen potilaan hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi

 • psykiatrisen potilaan lääkehoidon toteutus
Päivitetty: 11.6.2020 10:49