Siirry sisältöön

 Lasten neuropsykiatrinen työryhmä

​Yhteystiedot

Puhelin

02 313 7411

Käyntiosoite

Tyks Raision sairaala
Sairaalakatu 5, Raisio

Puhelinajat

Ma-to klo 8.15-15
Pe klo 8.15-14

Postiosoite

Lasten neuropsykiatrinen työryhmä
PL 52, 20521 Turku

 Lasten neuropsykiatrinen työryhmä

 • Potilaille
 • Opiskelijoille

Tutkimme ja hoidamme alle 13-vuotiaita neuropsykiatrista erikoissairaanhoitoa tarvitsevia lapsia sekä heidän perheitään.

Miten hoitoon tullaan?

 • Potilaat tulevat meille lääkärin lähetteellä.
 • Palvelut ovat alle 13-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen sekä verkostoilleen.
 • Palvelut ovat perheille maksuttomia.

Työryhmässä työskentelevät

 • Työryhmän toiminnasta vastaa moniammatillinen työryhmä, joissa työskentelee erikoislääkäri, erikoistuva lääkäri, sairaanhoitajia, toimintaterapeutti ja psykologi
 • Teemme yhteistyötä sairaanhoitopiirin lastenpsykiatrian aluepoliklinikoiden, lastenneurologian, sosiaalitoimen, vammaispalveluiden ja koulutoimen kanssa

Hoidettavien lasten yleisimmät tulosyyt

Tyksin lasten neuropsykiatrinen työryhmä ottaa diagnostisiin tutkimuksiin alle 13-vuotiaita potilaita, joilla epäillään kehityksellistä neuropsykiatrista häiriötä ja halutaan tarkentaa diagnostiikkaa (esim. Autismikirjon häiriö, Touretten oireyhtymä).

Lisäksi poliklinikka tarjoaa tällaisia potilaita hoitaville lääkäreille hoitosuosituksia, jatkokuntoutuksen suunnittelua ja konsultaatioapua.

Mitä teemme?

Lasten neuropsykiatrinen tutkimusjakso muodostuu seuraavasti:

 1. Lähete työryhmään
 2. Ajanvaraus tiimipalaverissa
 3. Ensikäynti neuropsykiatrian poliklinikalla: selvitetään lapsen taustatiedot, nykytilanne, tehdään suunnitelma mahdollisista jatkotutkimuksista ja kysytään tarvittaessa vanhemmilta lupa olla yhteydessä lasta aikaisemmin hoitaviin tai tutkiviin tahoihin
 4. Lapsen yksilötutkimus: perehdytään aikaisempiin tutkimuksiin, lapsen omat käynnit neuropsykologilla, kyselykaavakkeet kotiin ja kouluun ja tarvittaessa koulu-/päiväkotikäynti
 5. Perhetutkimus: perehdytään mahdollisiin aikaisempiin tutkimuksiin, vanhempien käynnit sairaanhoitajan vastaanotolla, mahdollisesti kotikäynti
 6. Palauteneuvottelu: käydään perheen kanssa läpi tutkimustulokset, diagnoosit, hoitosuositukset ja kuntoutussuunnitelma.

Toimintaamme kuuluu myös pienissä määrin hankalasti oireilevien lasten hoito ja kuntoutus. 

Lisätietoa

Autismiliitto
ADHD-liitto
Touretten oireyhtymä
Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry
Papunet

​Ennen harjoittelua 

Opiskelijoille nimetään yksi vastuullinen ohjaaja, joka vastaa ohjauksesta koko harjoittelun ajan. Koko poliklinikan henkilökunta osallistuu ohjaukseen pääohjaajan rinnalla. Poliklinikalla tehdään päivätyötä klo 8–16.

Opiskelijalta toivotaan lapsen normaalin kasvun ja kehityksen sekä yleisimpien neuropsykiatristen häiriöiden ja perheen kehitysvaiheiden tuntemusta, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä toimia osana moniammatillista työryhmää.

Opiskelijalta edellytetään vaitiolovelvollisuutta, potilaiden tasavertaista kohtaamista, poissaolojen ilmoittamista ja työvuorojen noudattamista.

Soita puh. 02 3131 412 ennen harjoittelujaksosi alkua ja sovi, mihin aikaan tulet ensimmäisenä päivänä.

Opetus- ja ohjaustilanteet 

Opiskelijana poliklinikalla pääset tutustumaan lasten neuropsykiatrisen työryhmän toimintaan. Pääset olemaan osana tutkimus- ja hoitokäyntejä.

Päivitetty: 7.10.2021 13:29