Siirry sisältöön

 Loimaan psykoosityöryhmä

Yhteystiedot​

Puhelin

02 314 3400/ toimisto
(hoitoon liittyvät tiedustelut)

050 3969 169/ osastonhoitaja

Osoite

Seppälänkatu 15–17
32200 Loimaa (kartta)

Aukioloajat

​Ma–ke klo 8–15.30
To klo 10–15.30
Pe klo 8–15
Toimisto suljettu päivittäin klo 11.00–11.30

Rakennuksen sisäänkäynti.

 Loimaan psykoosityöryhmä

 • Potilaille
 • Opiskelijoille
 • Lisätietoa

Loimaan psykoosityöryhmän hoidon piiriin kuuluvat 18-69-vuotiaat, ensisijaisesti Loimaan, Oripään ja Pöytyän asukkaat. Hoitoon tulon syynä voivat olla psykoosioireet tai psykoosisairaus. 

Potilaat tulevat meille lääkärin lähetteellä. 

Hoidon aikana tutkimme potilaan psyykkistä ja fyysistä vointia sekä selvitämme elämäntilannetta. Hoitoneuvotteluissa sovimme yhdessä potilaan kanssa yksilölliset hoitomenetelmät. Omaiset ja läheiset otamme mielellämme mukaan hoidon suunnitteluun ja toteutukseen. Potilasta hoitaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu lääkäreitä, hoitohenkilökuntaa, psykologi, sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti, askartelunohjaaja, fysioterapeutti ja liikunnanohjaaja.

Työryhmän hoitomenetelmiä ovat omahoitajatyöskentely, lääkehoito, toimintakykyä ja elämänhallintaa parantavat yksilö-, perhe- ja ryhmätoiminnat sekä kotikäynnit ja verkostotapaamiset. Potilaan tarpeen mukaan hoitoon voi kuulua psykologisia tutkimuksia, toimintaterapiaa tai psykofyysistä fysioterapiaa. Annamme myös palveluohjausta ja tukea koulutus- ja työsuunnitelmissa. Tarvittaessa teemme yhteistyötä perusterveydenhuollon, oppilas- ja työterveyshuollon, sosiaalitoimen ja kolmannen sektorin kanssa.

Kaikille opiskelijoille nimetään 1-2 ohjaajaa, mutta koko työryhmä osallistuu opiskelijan ohjaukseen. Opiskelijalta toivomme aktiivista ja oma-aloitteista työotetta sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Edellytämme:

 • potilaiden tasavertaista ja kunnioittavaa kohtaamista
 • vaitiolovelvollisuuden noudattamista
 • sovitun työajan noudattamista ja poissaolojen ilmoittamista
 • tietoturva ja tietosuoja -koulutuksen ja testin suorittamista

Ennen harjoittelua

Soita työryhmään ja sovi, mihin aikaan tulet ensimmäisenä päivänä paikalle. Toivomme, että sinulla on aiempaa kokemusta psykiatrisesta hoitotyöstä ja olet suorittanut mielenterveystyön, lääkehoidon ja lääkelaskujen teoriaopinnot. On myös suositeltavaa perehtyä psykoosisairauksien Käypä hoito -suosituksiin (skitsofrenian hoitokaksisuuntaisen mielialahäiriön hoito ja itsemurhayrityksen ehkäisy ja hoito)  ja mielenterveyslakiin. Tutustu myös opiskelijoiden hygieniaohjeisiin. Ota mukaasi nimineula ja työkengät.

Mitä opit työryhmässä?

Työryhmässämme saat yleiskuvan psykoosisairauksista ja psykoosipotilaan hoitopolusta. Työskentelemme moniammatillisessa tiimissä ja hoitosuhdetyöskentelyssä käytämme omaa persoonaamme työvälineenä. Hyvät vuorovaikutustaidot korostuvat osaamisessa.

Opiskelijana pääset työryhmässä tutustumaan/osallistumaan:

 • Kokonaisvaltaiseen ja yksilölliseen psykoosipotilaan hoitoon ja hoitomenetelmiin
 • Omahoitajatyöskentelyyn
 • Psykoosipotilaan ja hänen läheisten kohtaamiseen
 • Potilaan ensikäyntiin, hoitoneuvotteluihin ja verkostotapaamisiin
 • Psykoosipotilaan lääkehoitoon ja sen toteuttamiseen
 • Erilaisiin ryhmätoimintoihin
 • Tiimin lähetekäsittelyyn
 •  Kirjaamiseen
 • Mielenterveyslakiin ja sen käytännön vaikutuksiin psykiatrisessa hoitotyössä.

Harjoittelujakson aikana on myös mahdollisuus suorittaa Moodlessa:

 • Omahoitajatyöskentelyn perusteet
 • Into – infektioiden torjunnan perusteet.

Psykiatrisen hoitotahdon tekemisestä voit keskustella omahoitajasi kanssa.

Olemme mukana kansallisessa psykoosilaaturekisterissä (THL), jonka avulla seuraamme hoidon vaikuttavuutta ja laatua. Psykoosilaaturekisterin osana toimii digitaalinen Omavointipalvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden välittää tietoa omasta voinnista, toimintakyvystä sekä elämänlaadusta hoitavalle työryhmälle.

Mielenterveystalo on osa Terveyskylää, joka on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Mielenterveystalon sivuilla on lisätietoa psykoosista.

Käypä hoito -suositukset: 

 

Omakannassa näet omat terveystietosi ja reseptisi.

Teemme yhteistyötä Tyks Psykiatrialle koulutettujen kokemusasiantuntijoiden kanssa. Lisätietoa heidän toiminnastaan saa yksikön henkilökunnalta.

Omaisille tukea tarjoaa Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry:n omaisneuvonta.

Psykiatrisen avohoidon käynneistä ei peritä poliklinikkamaksua. Mikäli olet estynyt saapumasta sinulle varattuna aikana, sinun pitää ilmoittaa siitä avohoidon työryhmään viimeistään edellisenä päivänä klo 15 mennessä. Ellei varattua aikaa peruuteta eikä peruuttamatta jättämiselle ole hyväksyttävää ja perusteltua syytä, sairaala laskuttaa asetuksen mukaisen peruutusmaksun 50,80 euroa.

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme hoidon laadun parantamiseksi. Voit jättää palautetta täyttämällä potilaspalautelomakkeen.

Päivitetty: 21.9.2021 12:16