Siirry sisältöön

 Riippuvuuspsykiatrian osasto R1

​Yhteystiedot​

Puhelin

02 314 5474

Osoite

Kunnallissairaalantie 20
talo 4, K-kerros

20700 Turku (kartta)

Aukioloajat

Ympäri vuorokauden
Vierailuajoista sovittava erikseen

 Riippuvuuspsykiatrian osasto R1

  • Potilaille
  • Opiskelijoille

Riippuvuuspsykiatrian osastolla R1 on 12 potilaspaikkaa. Osasto on suljettu osasto, jossa potilaat voivat olla joko tahdosta riippumattomassa hoidossa tai vapaaehtoisessa hoidossa.

Osastolla hoidettavilla potilailla on samanaikainen vaikea päihde- tai toiminnallinen riippuvuus ja vaikea psykiatrinen häiriö. Osastolla voidaan lisäksi toteuttaa opioidiriippuvuuden korvaushoidon aloitusjakso sekä lyhyitä hoidollisia interventiojaksoja avohoidon potilaille.

Keskimääräinen hoitoaika osastolla on 2-4 viikkoa. Osastohoidon päättyessä potilaalle järjestetään avohoito ja varmistetaan, että toimeentulo- ja asumisasiat on järjestetty mahdollisimman hyvin.

Osastolla toimii moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu:

  • osastonlääkäri
  • osastonhoitaja
  • osastonsihteeri
  • sosiaalityöntekijä
  • psykologi
  • toimintaterapeutti ja
  • hoitotyöntekijöitä

Potilaalle on hoitojakson ajaksi nimetty 1-2 omahoitajaa, jotka tapaavat potilasta hoitosuunnitelman ja tarpeen mukaisesti. Potilas tapaa osastonlääkäriä hoitosuunnitelman mukaisesti vähintään kerran viikossa. Tapaamiset voivat olla myös laajempia verkostotapaamisia avohoidon, asumispalveluiden tms. toimijoiden kanssa.

Riippuvuuspsykiatrian osasto R1 on Varsinais-Suomen alueella ainoa riippuvuuspsykiatrista erikoissairaanhoitoa tarjoava hoitoyksikkö. Osastomme toiminnasta vastaa moniammatillinen tiimi, johon kuuluu lääkäri, hoitotyön osaajia, sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti, psykologi ja osastosihteeri.

Sairaanhoitajan pätevyyteen tähtäävien opintojen suorittajilla on mahdollisuus suorittaa käytännön harjoittelujaksoja yksikössämme, harjoittelupaikat haetaan Jobiili-palvelun kautta.

Päivitetty: 15.6.2021 14:17