Siirry sisältöön

 Psykoosihoidon tehostetun avohoidon yksikkö

Yhteystiedot​

Puhelin

02 314 5454/ toimisto
(hoitoon liittyvät tiedustelut)

050 352 7726/ osastonhoitaja

Osoite

Kurjenmäenkatu 4
talo 38 A-rappu, 1.krs
20700 Turku (kartta)

Työryhmän palveluaika

Arkisin klo 8–21
Viikonloppuisin klo 11–20

Psykoosihoidon auto.

 Psykoosihoidon tehostetun avohoidon yksikkö

 • Potilaille
 • Opiskelijoille
 • Lisätietoa

Psykoosin hoidon tehostetun avohoidon (PHTA) piiriin kuuluvat pääsääntöisesti turkulaiset 18–69 -vuotiaat asukkaat, joilla on jo hoitosuhde Tyks Psykiatrian Turun Psykoosityöryhmissä. Tehostettu avohoito on jo käynnissä olevan psykiatrisen erikoissairaanhoidon tukemista.

Potilaat tulevat meille edellä mainittujen työryhmien ohjaamina. Osallistumme potilaan hoidon suunnitteluun yhteistyössä työryhmien kanssa. Hoitoneuvotteluissa sovimme yhdessä potilaan kanssa yksilölliset hoitomenetelmät. Omaiset ja läheiset otamme mielellämme mukaan hoidon suunnitteluun ja toteutukseen.

Työryhmän hoitomenetelmiä ovat kotikäynnit, lääkehoidon seuranta, toimintakykyä ja elämänhallintaa parantavat yksilö- ja perhetoiminnat ja muu sosiaalinen kuntoutus.

Kaikille opiskelijoille nimetään 1-2 ohjaajaa, mutta koko työryhmä osallistuu opiskelijan ohjaukseen. Opiskelijalta toivomme aktiivista ja oma-aloitteista työotetta sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Edellytämme:

 • potilaiden tasavertaista ja kunnioittavaa kohtaamista
 • vaitiolovelvollisuuden noudattamista
 • sovitun työajan noudattamista ja poissaolojen ilmoittamista
 • tietoturva ja tietosuoja -koulutuksen ja testin suorittamista

Ennen harjoittelua

Soita työryhmään ja sovi, mihin aikaan tulet ensimmäisenä päivänä paikalle. Toivomme, että sinulla on aiempaa kokemusta psykiatrisesta hoitotyöstä ja olet suorittanut mielenterveystyön, lääkehoidon ja lääkelaskujen teoriaopinnot. On myös suositeltavaa perehtyä psykoosisairauksien Käypä hoito -suosituksiin (skitsofrenian hoitokaksisuuntaisen mielialahäiriön hoito ja itsemurhayrityksen ehkäisy ja hoito)  ja mielenterveyslakiin. Tutustu myös opiskelijoiden hygieniaohjeisiin. Ota mukaasi nimineula ja työkengät.

Mitä opit työryhmässä?

Työryhmässämme saat yleiskuvan psykoosisairauksista ja psykoosipotilaan hoitopolusta. Työskentelemme moniammatillisessa tiimissä ja hoitosuhdetyöskentelyssä käytämme omaa persoonaamme työvälineenä. Hyvät vuorovaikutustaidot korostuvat osaamisessa.

Opiskelijana pääset työryhmässä tutustumaan/osallistumaan:

 • Kokonaisvaltaiseen ja yksilölliseen psykoosipotilaan hoitoon ja hoitomenetelmiin
 • Omahoitajatyöskentelyyn
 • Psykoosipotilaan ja hänen läheisten kohtaamiseen
 • Potilaan ensikäyntiin, hoitoneuvotteluihin ja verkostotapaamisiin
 • Psykoosipotilaan lääkehoitoon ja sen toteuttamiseen
 • Erilaisiin ryhmätoimintoihin
 • Tiimin lähetekäsittelyyn
 •  Kirjaamiseen
 • Mielenterveyslakiin ja sen käytännön vaikutuksiin psykiatrisessa hoitotyössä.

Harjoittelujakson aikana on myös mahdollisuus suorittaa Moodlessa:

 • Omahoitajatyöskentelyn perusteet
 • Into – infektioiden torjunnan perusteet.

Psykiatrisen hoitotahdon tekemisestä voit keskustella omahoitajasi kanssa.

Olemme mukana kansallisessa psykoosilaaturekisterissä (THL), jonka avulla seuraamme hoidon vaikuttavuutta ja laatua. Psykoosilaaturekisterin osana toimii digitaalinen Omavointipalvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden välittää tietoa omasta voinnista, toimintakyvystä sekä elämänlaadusta hoitavalle työryhmälle.

Mielenterveystalo on osa Terveyskylää, joka on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Mielenterveystalon sivuilla on lisätietoa psykoosista.

Käypä hoito -suositukset: Työntekijöitä istumassa penkillä.

 

Omakannassa näet omat terveystietosi ja reseptisi.

 

Teemme yhteistyötä Tyks Psykiatrialle koulutettujen kokemusasiantuntijoiden kanssa. Lisätietoa heidän toiminnastaan saa yksikön henkilökunnalta.

 

Omaisille tukea tarjoaa Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry:n omaisneuvonta.

 

Psykiatrisen avohoidon käynneistä ei peritä poliklinikkamaksua. Mikäli olet estynyt saapumasta sinulle varattuna aikana, sinun pitää ilmoittaa siitä avohoidon työryhmään viimeistään edellisenä päivänä klo 15 mennessä. Ellei varattua aikaa peruuteta eikä peruuttamatta jättämiselle ole hyväksyttävää ja perusteltua syytä, sairaala laskuttaa asetuksen mukaisen peruutusmaksun 50,80 euroa.

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme hoidon laadun parantamiseksi. Voit jättää palautetta täyttämällä potilaspalautelomakkeen

Päivitetty: 5.7.2021 13:16