Siirry sisältöön

 Psykoosiosasto P3

​Yhteystiedot​

Puhelin

02 314 5449 hoitajat
(potilaiden hoitoon ja osaston käytäntöihin liittyvät yhteydenotot)

040 717 3585 osastonhoitaja

Osoite

Kunnallissairaalantie 20
rakennus 4 A, 2. krs
20700 Turku (kartta)

Vierailuajat

Ma–pe klo 17 –19
Viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 14–19

Vierailuista sovitaan soittamalla etukäteen osastolle.

Kupittaan sairaalan pääsisäänkäynti.

 Psykoosiosasto P3

 • Potilaille
 • Opiskelijoille
 • Lisätietoa

Psykoosiosasto P3 on 20-paikkainen suljettu kuntouttava vastaanotto-osasto. Tutkimme ja hoidamme 18-69-vuotiaita potilaita, joiden psyykkinen vointi vaatii sairaalahoitoa.  Hoitoon tulon syynä on usein psykoosisairauden uusiutuminen ja siitä johtuva arjessa selviytymisen ja toimintakyvyn heikkeneminen. 

Potilaat tulevat meille lääkärin lähetteellä. 

Hoidamme potilaita vapaaehtoisesti tai potilaan tahdosta riippumatta. Mielenterveyslaki määrittelee, milloin tahdosta riippumaton hoito on tarpeen. Tutkimukset ja hoito suunnitellaan potilaan kanssa hoitoneuvotteluissa, johon osallistuvat lääkäri ja hoitaja sekä tilanteen mukaan potilaan tukiverkosto, kuten läheiset tai avohoidon työntekijä. Potilasta hoitaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu lääkäreitä, hoitohenkilökuntaa, psykologi, sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti, askarteluohjaaja, fysioterapeutti ja liikunnanohjaaja.

Hoidon aikana seuraamme potilaan psyykkistä ja fyysistä vointia sekä selvitämme elämäntilannetta. Keskeistä hoidossa on omahoitajatyöskentely, perheen huomiointi, lääkehoito ja yksilöllisesti sovitut ryhmätoiminnot. Jokaiselle potilaalle valitaan hoitojakson alussa kaksi omahoitajaa. Omahoitajat tukevat potilaan toipumista keskustelemalla hänen kanssaan, huomioimalla häntä sekä antamalla tietoa sairaudesta ja sen hoidosta. Potilaan tarpeen mukaan hoitoon voi kuulua myös psykologisia tutkimuksia, toimintaterapiaa tai psykofyysistä fysioterapiaa.

Opiskelijalle nimetään kaksi ohjaajaa, jotka vastaavat perehdytyksestä, mutta koko henkilökunta osallistuu ohjaukseen. Opiskelijan työvuorot sovimme pitkälti ohjaajien työvuorojen mukaisesti. Opiskelijoiden työvuorot ovat aamu- ja iltavuoroja.

Opiskelijalta toivomme aktiivista ja oma-aloitteista työotetta sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Edellytämme:

 • potilaiden tasavertaista ja kunnioittavaa kohtaamista
 • vaitiolovelvollisuuden noudattamista
 • sovitun työajan noudattamista ja poissaolojen ilmoittamista
 • tietoturva ja tietosuoja -koulutuksen ja testin suorittamista

Ennen harjoittelua

Soita osastolle ja sovi, mihin aikaan tulet ensimmäisenä päivänä paikalle. Toivomme, että olet suorittanut mielenterveystyön, lääkehoidon ja lääkelaskujen teoriaopinnot. On myös suositeltavaa perehtyä psykoosisairauksien Käypä hoito -suosituksiin (skitsofrenian hoitokaksisuuntaisen mielialahäiriön hoito ja itsemurhayrityksen ehkäisy ja hoito) ja mielenterveyslakiin (huom. luvut 2 ja 4a). Tutustu myös opiskelijoiden hygieniaohjeisiin. Ota mukaasi työkengät. Työvaatteet saat osastolta.

​Mitä opit osastollamme?

Osastollamme saat yleiskuvan psykoosisairauksista ja psykoosipotilaan hoitopolusta. Työskentelemme moniammatillisessa tiimissä ja hoitosuhdetyöskentelyssä käytämme omaa persoonaamme työvälineenä. Hyvät vuorovaikutustaidot korostuvat osaamisessa.
Opiskelijana pääset osastolla tutustumaan/osallistumaan:

 • Kokonaisvaltaiseen ja yksilölliseen psykoosipotilaan hoitoon ja hoitomenetelmiin
 • Omahoitajatyöskentelyyn
 • Psykoosipotilaan ja hänen läheisten kohtaamiseen
 • Potilaan tulohaastatteluun, hoitoneuvotteluihin ja verkostotapaamisiin
 • Psykoosipotilaan lääkehoitoon ja sen toteuttamiseen
 • Jatkohoidon järjestämiseen avohoidossa 
 • Erilaisiin ryhmätoimintoihin
 • Raportointiin ja kirjaamiseen
 • Mielenterveyslakiin ja sen käytännön vaikutuksiin psykiatrisessa hoitotyössä

Harjoittelujakson aikana on myös mahdollisuus suorittaa Moodlessa: Omahoitajatyöskentelyn perusteet ja Into – infektioiden torjunnan perusteet.

Psykoosiosasto 3:n aulatila, jossa on telkkari, tuoleja, pöytä sekä viherkasveja.

​Tilat

Osastolla on 1-3 henkilön potilashuoneita. Osastolla on saatavilla potilasopas, jossa on kerrottu osaston toiminnasta tarkemmin. Yhteisissä tiloissa on ilmoitustaulu, jossa on osaston toimintaan liittyviä tiedotteita ja työvuoroissa olevat hoitajat.

Päiväsalissa ja oleskelutilassa on mahdollisuus katsoa televisiota, lukea, pelata ja keskustella. Ruokailu tapahtuu päiväsalissa. Osastolla on kahvinkeittomahdollisuus. Kahvinkeitin on käytettävissä klo 7-19.

Osastolla potilas voi käyttää matkapuhelintaan, tietokonettaan tai muuta viestintävälinettä. Lisäksi käytettävissä on potilaspuhelin. Niiden käyttöä voidaan tarpeen mukaan rajata hoidollisin perustein.

Potilas vastaa käytössä olevasta omaisuudestaan. Potilaan pyynnöstä tai hoidollisin perustein arvotavarat voidaan säilyttää osaston kanslian lukollisessa lokerossa.

Hyvä tietää

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme hoidon laadun parantamiseksi. Voit jättää meille hoidosta palautetta.

Mielenterveystalo on osa Terveyskylää, joka on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Mielenterveystalon sivuilla on lisätietoa psykoosista.

Käypä hoito -suositukset:

 

Omakannassa näet omat terveystietosi ja reseptisi.

Teemme yhteistyötä Vsshp:n Tyks Psykiatrialle koulutettujen kokemusasiantuntijoiden kanssa. Lisätietoa heidän toiminnastaan saa yksikön henkilökunnalta.

Omaisille tukea tarjoaa Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry:n omaisneuvonta.

Mielenterveyspalveluista perittävät maksut näet asiakasmaksut-sivulta.

Päivitetty: 31.8.2022 9:00