Siirry sisältöön

 Fysioterapia R23C

Yhteystiedot

Osoite

Tyks Kantasairaala, rakennus 2A, 3. krs
Kiinamyllynkatu 4–8, Turku

Toimipisteitämme on lisäksi U-sairaalan eri osastoilla.

Puhelin

02 313 2992 osastonsihteeri

Postiosoite

Tyks, Asiantuntijapalvelut
Fysioterapia R23C
PL 52, 20521 Turku​

 Fysioterapia R23C

 • Potilaille
 • Opiskelijoille
 • Lisätietoa

​Annamme fysioterapiapalveluja vastasyntyneiden, lasten ja nuorten osastoilla sekä poliklinikoilla.

Hoidamme potilaita sisäisellä lähetteellä sekä sovittujen prosessien mukaisesti.

Annamme fysioterapiaa seuraaville potilaille

 • Lasten ja nuorten kirurginen osasto ja poliklinikka
  • murtumapotilaat
  • nilkka-, polvi- ja lonkkapotilaat (ei murtumat)
  • skolioosipotilaat
  • kampurajalkapotilaat
  • erbipotilaat
  • alaraajaproteesipotilaat.
 • Lasten ja nuorten pediatriset osastot ja poliklinikat
  • reumapotilaat
  • hengitysvajepotilaat
  • vastasyntyneet
  • syöpäpotilaat
  • infektiopotilaat
  • tehohoidettavat lapset.
 • Lasten neurologinen päiväsairaala ja poliklinikka
  • liikuntavammaiset lapset ja nuoret
  • lihastauteja sairastavat lapset ja nuoret
  • hankinnaisen aivovamman jälkeinen fysioterapia
  • kontakti-, kommunikointi- ja käyttäytymisongelmaiset lapset ja nuoret.

 ‭(Piilotettu)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

​Odotamme opiskelijalta 

 • kiinnostusta lapsipotilaiden fysioterapiaan vuodeosastoilla ja poliklinikoilla
 • taitoa perehtyä moniammatillisen tiimin toimintaan
 • aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja vastuuntuntoa.

​Opetus- ja ohjaustilanteet

 • perehtymistä eri sairautta sairastavien lapsipotilaitten tutkimiseen, arviointiin ja terapiaan
 • vanhempien ohjaustilanteisiin perehtymistä
 • osallistumista moniammatillisiin työryhmiin fysioterapian edustajana
 • perehtymistä apuvälinetarpeiden arviointiin, sovituksiin ja hankintoihin
 • jatkoterapiatarpeen arviointiin ja hankintaprosessiin perehtymisiä.

​Ennen harjoittelua

Kertaa opiskelemasi teoria- ja käytännön kurssimateriaali tulevaan oppimisympäristöösi liittyen.

​Mitä opit osastollamme?

 • tutkimaan, arvioimaan ja toteuttamaan terapiaa laaja-alaisesti monien eri potilasryhmien kanssa
 • työskentelemään moniammatillisessa oppimisympäristössä
 • vuorovaikutustaitoja
 • sähköistä dokumentointia.

​Päämäärämme on, että potilas saavuttaa oman terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta optimaalisen liikkumis- ja toimintakyvyn.

Vastuuhenkilöt

Osastonhoitaja Heli-Marja Oksanen, puh. 02 313 1992

​Kuulumme Tyksin Asiantuntijapalveluihin.

Päivitetty: 22.12.2017 11:27