Siirry sisältöön

 Leikkausosasto T-sairaala

Yhteystiedot​

Käyntiosoite

Tyks T-sairaala, G-osa, 4. krs
Sisäänkäynti 18A
Hämeentie 11, Turku

Postiosoite

PL 52
20521 Turku

 Leikkausosasto T-sairaala

 • Potilaille
 • Opiskelijoille
 • Lisätietoa

TG4käytävä – Kopio3.jpgOsastomme on jatkuvasti päivystävä leikkausosasto, jossa hoidetaan kaikkien kirurgisten erikoisalojen aikuispotilaita, muun muassa sydän-, vatsa-, trauma- ja neurokirurgisia potilaita.

Potilaistamme yli puolet on päivystyspotilaita, loput tulevat suunniteltuun leikkaukseen. Varsinais-Suomen ohella potilaamme tulevat Satakunnasta, Vaasan seudulta ja Ahvenanmaalta.

Päivystystoimintana osastollamme tehdään kaikkien erikoisalojen leikkauksia aikuispotilaille. Lisäksi teemme lapsille neurokirurgisia leikkauksia.

Emme laskuta leikkauksista potilaita erikseen, koska potilaan tarvitsemat leikkaushoidot kuuluvat vuodeosastohoidon hintaan.

Ks. asiakasmaksut.
 

Leikkausosastollamme ei voi vierailla. Vierailut tapahtuvat vuodeosastoilla leikkauksen jälkeen.

 ‭(Piilotettu)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

Opiskelijana tutustut ohjatun harjoittelun aikana anestesiahoitajan, heräämöhoitajan, instrumentoivan ja valvovan hoitajan työhön.

Osastollamme voit tutustua myös lääkintävahtimestarin tai välinehuoltajan tehtäviin.​

Odotamme sinulta 

 • potilashoitojen vastuullista tekemistä
 • kykyä ottaa vastaan palautetta
 • yhteistyötä eri henkilöstöryhmien kesken
 • potilaan yksilöllisyyden huomioimista
 • hyvää vuorovaikutusta potilaan ja hoitotiimin kanssa
 • aktiivista otetta potilastyössä
 • mielenkiintoa työtä kohtaan

Anestesiasairaanhoitajan tehtäviin kuuluvat mm.

 • potilaan anestesian valmistelu
 • potilaan tarkkailu, hoito, ohjaaminen ja tukeminen 
 • hoidon kirjaaminen
 • turvalliset leikkausasennot 
 • lääke- ja nestehoito 
 • raportointi hoitovastuun siirtyessä 
 • toimiminen anestesialääkärin työparina

Heräämöhoitajan tehtäviin kuuluvat mm.

 • heräämön varustus 
 • leikkauspotilaan hoito 
 • kivunhoito 
 • potilaan siirto ja raportointi
 • heräämössä tehtävät pientoimenpiteet

Instrumentoivan sairaanhoitajan tehtäviin kuuluvat mm.

 • leikkauksessa tarvittavan välineistön varaaminen, tarkistaminen ja laskeminen
 • steriliteetin valvominen ja säilyttäminen leikkauksen aikana
 • leikkausasennon laitto
 • leikkausalueen valmistelu
 • toimiminen leikkaavan lääkärin työparina
 • haavan peittely 

Valvovan sairaanhoitajan tehtäviin kuuluvat mm. 

 • koko työryhmän toiminnan edistäminen
 • potilaan valmistaminen toimenpiteeseen
 • leikkaussalin valmisteleminen ja hoitotoimenpiteiden kirjaaminen
 • leikkausasennot, leikkausalueen ihon desinfiointi
 • tiedottaminen
 • näytteet ja mahdolliset lähetteet
 • salin huolto ja täydennys

Lääkintävahtimestarin tehtäviin kuuluvat mm.

 • potilasturvallisuudesta huolehtiminen yhdessä koko hoitotiimin kanssa
 • salin varustelutasosta huolehtiminen
 • sairaalateknisten järjestelmien, kuten sairaalakaasujärjestelmän toiminnan, anestesiatyöasemien ja salien tekninen toimivuus
 • kipsaukset, sidokset ja lastoitukset
 • avustaminen leikkausasentoon laitossa ja potilassiirroissa
 • erilaisten kuvantamislaitteiden käyttö

Osastomme henkilökunta huolehtii potilaan anestesiasta, leikkausvälineistöstä, leikkaavan lääkärin avustamisesta ja leikkaussalien toimivuudesta sekä valvoo potilaan vointia leikkauksen jälkeen.

Henkilökuntamme hoitaa anestesioita myös T-sairaalan tutkimusyksiköissä (röntgen, magneettikuvaukset ja valtimokuvaukset).

Leikkaussaleissamme tehdään noin 7 500 leikkausta vuodessa. Heräämössä tehdään vuosittain noin 1000 toimenpidettä, kuten kanyylin laittoja ja puudutuksia.

Tilamme

T-sairaalan leikkausosastolla on 14 modernia leikkaussalia ja heräämö. Yhdessä leikkaussalissa voidaan tehdä verisuonikuvauksia leikkauksen aikana.

Vastuuhenkilöt

Vastuualuejohtaja Erkki Kentala

Osastonhoitaja Johanna Katomaa

Osastonhoitaja Paula Kalpio

​Kuulumme Tyksin Totek-toimialueeseen (leikkaustoiminta, tehohoito, kivunhoito ja hengitystuki).

Päivitetty: 31.1.2022 11:30