Siirry sisältöön

 Syöpäosasto

Katso lisätietoa Syöpäklinikan etusivulta

Yhteystiedot​

​Käyntiosoite

Tyks, T-sairaala (rakennus 18)
Pääsisäänkäynti 18A, 4. krs, A-osa
Hämeentie 11, Turku

Puhelin

02 313 1811

Faksi

02 313 1999

Postiosoite

PL 52, 20521 Turku

Anna palautetta toiminnastamme

 Ajankohtaista Syöpäosastolla

 Syöpäosasto

 • Potilaille
 • Opiskelijoille
 • Lisätietoa

Kuvassa syöpäosaston hoitajia.

Olemme 24-potilaspaikkainen, ympäri vuorokauden ja ympäri vuoden toimiva vuodeosasto Tyksin T-sairaalassa.

Hoidamme aikuisia syöpäpotilaita (pois lukien keuhko-, gynekologista- ja verisyöpää sairastavat potilaat, jotka hoidetaan omilla erikoisaloilla). Yleisimmät hoitomuotomme ovat lääkehoito (mm. solunsalpaajat), sädehoito ja näiden yhdistelmähoito. Osa hoidoistamme on parantavia, osa sairauden etenemistä hidastavia ja osa sairauden oireita lievittäviä.

Osastolla toteutetaan myös kilpirauhaskarsinoomaa sairastavien potilaiden radiojodihoitoja. Vastaamme myös potilaidemme hematologisella osastolla toteutettujen kantasolusiirtojen jatkohoidosta. Lisäksi potilaita on osastolla mm. infektion hoidossa, tutkimuksia varten, oireita helpottavien toimenpiteiden vuoksi ja kivun hoidossa. Keskimääräinen hoitojakson pituus on noin neljä vuorokautta.

Potilaat tulevat osastolle lääkärin lähetteellä yleensä syöpäpoliklinikan kautta. Toimimme myös syöpäpotilaiden päivystysosastona. Potilaat tulevat osastolle päivystyksellisesti:

 • yhteispäivystyksen kautta
 • muista syöpäklinikan yksiköistä
 • osastosiirtoina  muilta Tyksin osastoilta tai toisista hoitolaitoksista

Tutustu Tervetuloa syöpäosastolle -kirjeeseen. Saat sieltä tarkempaa tietoa osastomme toiminnasta ja valmistautumisesta osastolle tuloon.

Katso opastevideo syöpäosastolle tulosta.

 ‭(Piilotettu)‬ Hoito ja tutkimukset

 

Hoitaja laittaa potilaalle kanyylia syöpäosastolla.

Opiskelijana olet työyhteisömme jäsen ja osallistut hoitotyöhön lähiohjaajasi ohjauksessa. Odotamme sinulta aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja vastuullisuutta.

Opetus- ja ohjaustilanteet

Syöpäosasto kuuluu operatiivisen toiminnan ja syöpätautien toimialueeseen TO6. Sairaansijoja on 24.

Potilaat tulevat osastoille mm.

 • sädehoitoon
 • kemo-sädehoitoon
 • solunsalpaajahoitoon
 • vasta-ainehoitoon
 • kilpirauhassyövän radiojodihoitoon
 • harvinaisempiin MIBG-, SIRT-, tai Samarium-hoitoihin
 • kivun hoitoon
 • Infektion hoitoon
 • Saattohoitoon

Onkologiset hoidot ovat joko kuratiivisia eli parantavia tai palliatiivisia eli syövän etenemistä hidastavia ja oireita lievittäviä.

Osa potilaista on osastolla hoidossa edellä mainittujen hoitojen sivuvaikutusten, kuten infektion, pahoinvoinnin tai ruokahaluttomuuden vuoksi, osa yleiskunnon laskun takia.

Osastolta käsin potilaat käyvät monenlaisissa tutkimuksissa ja toimenpiteissä.

Hoitotyö osastolla

Omahoitajamallin avulla pyrimme turvaamaan potilaan yksilöllisen hoidon. Potilaalle nimetty omahoitaja laatii yhdessä potilaan kanssa hoitotyön suunnitelman, joka ohjaa potilaan hoitoa ja toimii tiedon lähteenä muille hoitoon osallistuville. Omahoitajalla on paitsi vastuu potilaansa hyvinvoinnista ja hoidon koordinoinnista myös keskeinen rooli moniammatillisen hoitotiimin jäsenenä. Hoitajalla tulee olla runsaasti tieto-taitoa, jotta hän pystyy vastaamaan syöpäpotilaan hoitotyön erityispiirteiden haasteisiin.

Syöpäpotilaan kokonaishoidon kannalta on tärkeää yhteistyö muihin hoitoon osallistuviin yksiköihin sekä kolmannen sektorin toimijoihin. Hoitotyössä pidämme tärkeänä tutkittuun tietoon perustuvaa korkeatasoista hoitoa sekä potilaan mahdollisuutta osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon.

Vaikeasti sairastunut potilas tarvitsee myötäelämistä, tukea ja ohjausta. Syöpähoidot kuluttavat potilaan voimavaroja ja aiheuttavat usein sivuvaikutuksia. Tärkeänä hoitotyön osa-alueena on potilaan motivointi hoitoonsa sekä hänen omien voimavarojensa hyödyntäminen. Potilaan ohjauksella ja neuvonnalla pyrimme turvaamaan hänen selviytymisensä sairauden aikana. Hänelle annetaan aina mahdollisuus keskustella ja kysyä mieltä askarruttavista asioista.

Koska syöpä sairautena koskettaa koko perhettä, potilaan omaisia ja läheisiä kannustamme heitä osallistumaan hoitoon mahdollisuuksiensa mukaan.  

Opiskelijaohjaus osastolla 

Hoitajia syöpäosastolla.

Saat henkilökohtaisen lähiohjaajan, jonka kanssa voit suunnitella tavoitteitasi palvelevan opintojakson. Myös muu henkilökunta neuvoo ja opastaa sinua ja toimii tarvittaessa korvaavana ohjaajana.  

Toivomme sinun laativan työvuorosi lähiohjaajan mukaan. Ohjaajat tekevät pääsääntöisesti kolmivuorotyötä.

Osastolla pidetään opiskelijoille ns. osastotunteja, joissa jaetaan tietoa ja käydään läpi hoitokäytänteitä sekä järjestetään tutustumiskäyntejä klinikan muihin toimipisteisiin.

Ole rohkea ja avoin uudelle, ota selvää, älä tee ellet ole varma osaamisestasi. Tuo tietoa uusista tuulista, uskalla kyseenalaistaa toimintatapoja. Odotamme sinulta aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta sekä joustavuutta työvuorojen laadinnassa.

Päivitäthän CV:si hyvissä ajoin ennen harjoittelun alkua, jotta tiedämme sinusta enemmän ja voimme jo alustavasti suunnitella harjoittelun kulkua. Velvollisuutesi on noudattaa laissa säädettyä salassapitovelvollisuutta. Edellytämme sinua myös pitämään kiinni sovituista työvuoroista ja ilmoittamaan sairastumisesta suoraan osastolle.  

Mitä opit osastollamme 

 • Syöpätaudeista ja niiden hoitomuodoista.
 • Vaativaa kivunhoitoa.
 • Laaja-alaista lääkehoitoa.
 • Kädentaitoja.
 • Potilaan ohjausta, opettamista ja vaativia vuorovaikutustaitoja.
 • Toteuttamaan omahoitajamallin mukaista hoitotyötä ja moniammatillista yhteistyötä.
 • Sinulla on mahdollisuus tutustua myös syöpätautien poliklinikkaan ja sädehoito-osastoon.

Työskentely syöpätautien vuodeosastolla on vaativaa ja mielenkiintoista. Harjoitteluun toivomme sinun kertaavan tietojasi syövästä sairautena ja sen yleisimpiä hoitomuotoja, kivunhoidon sekä aseptiikan periaatteita.

Pidäthän huolta, että sinulla on toimiva VRK-kortti.

Huomioithan, että raskaus rajoittaa harjoittelussa oppimistasi sillä et voi hoitaa tiettyjä potilasryhmiä.

Lisätietoa ja ajankohtaisia asioita

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin opiskelijasivut

Sosiaali- ja terveysalan opetustoiminta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yksiköissä koronaviruspandemian (COVID-19) aikana

Vierailuajat

Vierailuaika on joka päivä klo 13–18.

Osaston ovi on auki vain näinä aikoina, muulloin ovi on lukossa.

Ohjeita vierailijoille:

 • Vierailulle tulee saapua ehdottomasti vain terveenä. Hengitystieoireisena ei saa tulla sairaalaan.
 • Kirurgista suu-nenäsuojainta (maskia) käytetään kun vieraillaan osastolla.
 • Kädet desinfioidaan käsihuuhteella osastolle ja potilashuoneeseen tullessa ja sieltä poistuttaessa.
 • Vierailijoiden määrä on rajattu kerralla kahteen vierailijaan/potilas.
 • Vierailuaika osastolla on yksi tunti/vierailija.

Suosittelemme, että mahdollisuuksien mukaan kahden hengen huoneessa olevaa läheistä tavattaisiin potilashuoneen ulkopuolella (esimerkiksi päiväsalissa, aulatiloissa tai kanttiinissa). Vierailut potilashuoneessa ovat kuitenkin myös sallittuja.

Vastuuhenkilöt

Erikoislääkärit
Maria Lapela, puh. 02 313 1811
Taina Reunamo

Osastonhoitaja
Nina Julin, puh. 02 313 2811

Apulaisosastonhoitajat
Kirsi Saarinen    
Mari Kleme

​Kuulumme Tyksin Operatiivisen toiminnan ja syöpätautien toimialueeseen.

Päivitetty: 27.10.2022 15:53