Siirry sisältöön

 Syöpäosasto

Yhteystiedot​

​Käyntiosoite

Tyks, T-sairaala (rakennus 18)
Pääsisäänkäynti 18A, 4. krs, A-osa
Hämeentie 11, Turku

Puhelin

02 313 1811

Faksi

02 313 1999

Postiosoite

PL 52, 20521 Turku

 Syöpäosasto

 • Potilaille
 • Opiskelijoille
 • Lisätietoa

Kaksi hoitajaa ja potilas.Hoidamme vuodeosastollamme syöpää sairastavia aikuispotilaita. Potilaspaikkoja on 24 ja osasto on auki ympäri vuorokauden.

Yleisimmät hoitokeinomme ovat sädehoito ja solunsalpaajahoito tai näiden yhdistelmä, ns. kemosädehoito. Osastollamme hoidetaan myös osa klinikan lymfooma- ja sarkoomapotilaista sekä kaikki kilpirauhassyöpäpotilaiden jodihoidot.

Osa potilaista on osastolla infektion hoidossa, osa tutkimusten tai vointia helpottavien toimenpiteiden vuoksi. Usein potilaalle etsitään osastohoidon aikana oikeaa tai riittävää kipulääkitystä.

Osa hoidoistamme on parantavia, osa sairauden etenemistä hidastavia ja osa sairauden oireita lievittäviä.

Potilaat tulevat osastolle

Asiakasmaksut

Hoidosta peritään hoitopäivä- tai poliklinikkamaksu. Lääkärintodistuksesta ja -lausunnosta peritään myös maksu.

Katso asiakasmaksujen hinnat.

 Hoito ja tutkimukset

 

Hoitaja laittaa potilaalle kanyylia syöpäosastolla.

Opiskelijana olet työyhteisömme jäsen ja osallistut hoitotyöhön lähiohjaajasi ohjauksessa. Odotamme sinulta aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja vastuullisuutta.

Opetus- ja ohjaustilanteet

Syöpäosasto kuuluu operatiivisen toiminnan ja syöpätautien toimialueeseen TO6. Sairaansijoja on 24.

Potilaat tulevat osastoille mm.

 • sädehoitoon
 • kemo-sädehoitoon
 • solunsalpaajahoitoon
 • vasta-ainehoitoon
 • kilpirauhassyövän radiojodihoitoon
 • harvinaisempiin MIBG-, SIRT-, tai Samarium-hoitoihin
 • kivun hoitoon
 • Infektion hoitoon
 • Saattohoitoon

Onkologiset hoidot ovat joko kuratiivisia eli parantavia tai palliatiivisia eli syövän etenemistä hidastavia ja oireita lievittäviä.

Osa potilaista on osastolla hoidossa edellä mainittujen hoitojen sivuvaikutusten, kuten infektion, pahoinvoinnin tai ruokahaluttomuuden vuoksi, osa yleiskunnon laskun takia.

Osastolta käsin potilaat käyvät monenlaisissa tutkimuksissa ja toimenpiteissä.

Hoitotyö osastolla

Omahoitajamallin avulla pyrimme turvaamaan potilaan yksilöllisen hoidon. Potilaalle nimetty omahoitaja laatii yhdessä potilaan kanssa hoitotyön suunnitelman, joka ohjaa potilaan hoitoa ja toimii tiedon lähteenä muille hoitoon osallistuville. Omahoitajalla on paitsi vastuu potilaansa hyvinvoinnista ja hoidon koordinoinnista myös keskeinen rooli moniammatillisen hoitotiimin jäsenenä. Hoitajalla tulee olla runsaasti tieto-taitoa, jotta hän pystyy vastaamaan syöpäpotilaan hoitotyön erityispiirteiden haasteisiin.

Syöpäpotilaan kokonaishoidon kannalta on tärkeää yhteistyö muihin hoitoon osallistuviin yksiköihin sekä kolmannen sektorin toimijoihin. Hoitotyössä pidämme tärkeänä tutkittuun tietoon perustuvaa korkeatasoista hoitoa sekä potilaan mahdollisuutta osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon.

Vaikeasti sairastunut potilas tarvitsee myötäelämistä, tukea ja ohjausta. Syöpähoidot kuluttavat potilaan voimavaroja ja aiheuttavat usein sivuvaikutuksia. Tärkeänä hoitotyön osa-alueena on potilaan motivointi hoitoonsa sekä hänen omien voimavarojensa hyödyntäminen. Potilaan ohjauksella ja neuvonnalla pyrimme turvaamaan hänen selviytymisensä sairauden aikana. Hänelle annetaan aina mahdollisuus keskustella ja kysyä mieltä askarruttavista asioista.

Koska syöpä sairautena koskettaa koko perhettä, potilaan omaisia ja läheisiä kannustamme heitä osallistumaan hoitoon mahdollisuuksiensa mukaan.  

Opiskelijaohjaus osastolla 

Hoitajia syöpäosastolla.

Saat henkilökohtaisen lähiohjaajan, jonka kanssa voit suunnitella tavoitteitasi palvelevan opintojakson. Myös muu henkilökunta neuvoo ja opastaa sinua ja toimii tarvittaessa korvaavana ohjaajana.  

Toivomme sinun laativan työvuorosi lähiohjaajan mukaan. Ohjaajat tekevät pääsääntöisesti kolmivuorotyötä. (aamuvuoro 7.30-15.30, iltavuoro 13-21 ja yövuoro 20.30-07.10) 

Osastolla pidetään opiskelijoille ns. osastotunteja, joissa jaetaan tietoa ja käydään läpi hoitokäytänteitä sekä järjestetään tutustumiskäyntejä klinikan muihin toimipisteisiin.

Ole rohkea ja avoin uudelle, ota selvää, älä tee ellet ole varma osaamisestasi. Tuo tietoa uusista tuulista, uskalla kyseenalaistaa toimintatapoja. Odotamme sinulta aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta sekä joustavuutta työvuorojen laadinnassa.

Päivitäthän CV:si hyvissä ajoin ennen harjoittelun alkua, jotta tiedämme sinusta enemmän ja voimme jo alustavasti suunnitella harjoittelun kulkua. Velvollisuutesi on noudattaa laissa säädettyä salassapitovelvollisuutta. Edellytämme sinua myös pitämään kiinni sovituista työvuoroista ja ilmoittamaan sairastumisesta suoraan osastolle.  

Mitä opit osastollamme 

 • Syöpätaudeista ja niiden hoitomuodoista.
 • Vaativaa kivunhoitoa.
 • Laaja-alaista lääkehoitoa.
 • Kädentaitoja.
 • Potilaan ohjausta, opettamista ja vaativia vuorovaikutustaitoja.
 • Toteuttamaan omahoitajamallin mukaista hoitotyötä ja moniammatillista yhteistyötä.
 • Sinulla on mahdollisuus tutustua myös syöpätautien poliklinikkaan ja sädehoito-osastoon.

Työskentely syöpätautien vuodeosastolla on vaativaa ja mielenkiintoista. Harjoitteluun toivomme sinun kertaavan tietojasi syövästä sairautena ja sen yleisimpiä hoitomuotoja, kivunhoidon sekä aseptiikan periaatteita.

Pidäthän huolta, että sinulla on toimiva VRK-kortti.

Huomioithan, että raskaus rajoittaa harjoittelussa oppimistasi sillä et voi hoitaa tiettyjä potilasryhmiä.

Lisätietoa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin opiskelijasivut

VSSHP ohjepankki > syöpätaudit

Syöpäjärjestöt > tietoa syövästä

Terveysportti > Syöpäkivun kokonaishoito

Käypähoito > Kuolevan potilaan oireiden hoito

Syöpäpotilaan kokonaisvaltainen hoitotyö mukaan lukien vaativat lääke- ja infuusiohoidot.

Osastollamme sinulle nimetään omasairaanhoitaja, ja lisäksi mahdollisesti oma lähihoitaja. He keskustelevat kanssasi sairaudestasi ja sen hoidosta sekä laativat kanssasi hoitosuunnitelman hoitojaksoasi varten. Hoitosuhteessa korostuu kuunteleminen, tuki ja kysymyksiin vastaaminen.

Omaisesi ja läheisesi ovat meillekin voimavara. Luvallasi annamme heille tietoa sairaudestasi ja sen hoidosta.​

Tilat​

Potilashuoneemme ovat yhden tai kahden hengen huoneita. Potilashuoneissa on

 • WC ja suihkutila
 • oma lukollinen kaappi vaatteiden ja henkilökohtaisen omaisuuden säilyttämiseen
 • televisio, radio ja internetyhteys, osassa myös dvd-soitin
 • lankapuhelin

Osastomme päivähuoneessa on mahdollisuus mikroaaltouunin ja kahvinkeittimen käyttöön sekä omien eväiden säilyttämiseen. Päivähuoneessa on myös televisio, dvd-soitin ja videot sekä potilaskäyttöön tarkoitettu tietokone.

Matkapuhelimen käyttö on sallittua osastolla.

Vierailuajat

Ma–su klo 13–19, mutta vierailut on sallittu myös muina aikoina.

Vastuuhenkilöt

Erikoislääkärit
Maria Lapela, puh. 02 313 1811
Taina Reunamo
Anu Laurila

Osastonhoitaja
Sari Härkönen, puh. 02 313 2811

Apulaisosastonhoitajat
Kirsi Saarinen, puh. 02 313 2816
Nina Julin, puh. 02 313 2810

​Kuulumme Tyksin Operatiivisen toiminnan ja syöpätautien toimialueeseen.

Päivitetty: 20.11.2020 8:05