Siirry sisältöön

 Kuntoutus- ja aivovammapoliklinikka

Yhteystiedot​

Käyntiosoite

Tyks U-sairaala, A-siipi, 3. krs.
Kiinamyllynkatu 4–8, Turku

Aukioloajat

Ma–to klo 8–15 ja pe klo 8–14 

Puhelin

02 313 1720
Ma–to klo 8–14
Pe klo 9–14

Faksi

02 313 9022

Postiosoite

PL 52, 20521 Turku

 Kuntoutus- ja aivovammapoliklinikka

  • Potilaille
  • Opiskelijoille
  • Lisätietoa

Potilasta tutkitaan kuntoutus- ja aivovammapoliklinikalla.
Poliklinikallamme toimivat seuraavat vastaanotot: aivovammat, kuntoutustutkimus ja moniammatillinen kuntoutustyöryhmä.

Potilaat tulevat meille lääkärin lähetteellä tai jatkoseurantaan vuodeosastohoidon jälkeen.

Aivovamma

Arvioimme ja hoidamme tapaturmaisten aivovammojen ja niskan retkahdusvammojen jälkitiloja. Tällaiset vammat ovat syntyneet esimerkiksi liikenneonnettomuuksissa, kaatumis- tai putoamistapaturmissa, pahoinpitelyissä tai työtapaturmissa.

Hoidon sisältö ja kesto ovat hyvin yksilöllisiä vaihdellen yhdestä arviointikäynnistä pitkäkestoiseen seurantaan. Pääosa pitkäaikaisseurannoista ohjataan muualle.

Käynnistä laskutetaan poliklinikkamaksu. Myös osasta tutkimuksia voidaan laskuttaa poliklinikkamaksu, jos ne eivät liity vastaanottokäyntiin.

Moniammatillinen kuntoutus

Teemme moniammatillista kuntoutuksen arviointia ja seurantaa neurologisesta vaikeavammaisuudesta kärsiville potilaille. Tärkeimpiä potilasryhmiämme ovat liikehermojen rappeumasairautta (ALS-tauti), vaikeita aivohalvauksen tai aivovammojen jälkitiloja sekä vaikeaa MS-tautia sairastavat potilaat.

Lähiomaisen tai henkilökohtaisen avustajan mukanaolo käynneillä on yleensä tarpeellista. Käynnistä laskutetaan poliklinikkamaksu

Tilat

Käytettävissä on inva-wc.

 Hoito ja tutkimukset

 

 Kokemusasiantuntijan vastaanotto

​Kokemusasiantuntija Risto Savolaisen vertaisvastaanotto kuntoutus- ja aivovammapoliklinikalla aivovammapotilaille ja heidän läheisilleen. Lue lisää oheisista ​liitteistä:

Kokemusasiantuntijavastaanotto (Risto Savolainen), lyhyt esite (pdf)

Kokemusasiantuntijavastaanotto (Risto Savolainen), lisätietoa (pdf)

Osa opetus- ja yliopistosairaalaa

Poliklinikallamme on harjoittelussa lääketieteen kandidaatteja, erikoistuvia lääkäreitä sekä hoitotyön ja muiden terveydenhuoltoalojen opiskelijoita. Mikäli toivomme sinun toimivan opetuspotilaana, asiasta sovitaan kanssasi etukäteen.

Sinulta saatetaan myös tiedustella osallistumista lääketieteelliseen tai hoitotieteelliseen tutkimukseen. Tutkimuspotilaaksi suostuminen on vapaaehtoista, eikä kieltäytyminen vaikuta hoitoosi millään tavoin.

Hoitotyön opiskelija: Toivomme saavamme sinulta lyhyen kirjallisen esittelyn omasta opintopolusta ennen harjoittelun alkua.

Vastuuhenkilöt

Osastonylilääkäri Jussi Posti, puh. 02 313 1720
Osastonhoitaja Minna Anttonen, puh. 02 313 2720

​Kuulumme Tyksin Neurokeskukseen.

Kuntoutustutkimus

Kuntoutustutkimus on lakisääteistä toimintaa, jonka tavoitteena on selvittää ammatillisen kuntoutuksen edellytyksiä henkilöillä, joiden työkyky on sairauksien vuoksi rajoittunut.

Kuntoutustutkimuksessa kartoitetaan tutkittavan koulutus- ja työhistoria sekä terveydelliset rajoitteet ja niiden hoito- ja kuntoutusmahdollisuudet. Yhteistyössä tutkittavan kanssa laaditaan jatkosuunnitelma.

Kuntoutustutkimuspoliklinikka tekee vuosittain kuntoutustutkimuksen vaikuttavuusselvityksiä.

Aivovamma

Pyrimme tarjoamaan potilaan tarpeisiin räätälöityjä palveluita keskittyen tilanteen mukaan joko vammojen tarkempaan diagnostiikkaan tai kuntoutukseen. Hoitoon voivat kuulua mm. lääkehoidot sekä avo- tai laitoskuntoutukset. Potilaan käytettävissä on laaja kokemuksemme, monipuolinen yhteistyöverkostomme sekä nykyaikaisimmat alan tutkimusmenetelmät.

Osaamisemme aivovammojen diagnostiikassa ja hoidossa on kansainvälisestikin tunnettua ja osallistumme johtavana tutkimuskeskuksena useisiin kansainvälisiin tutkimuksiin tehden laaja-alaista kliinistä tutkimusta aivovammoista. Tämän vuoksi potilailta saatetaan kysyä halukkuutta osallistua tieteellisiin tutkimuksiin. Osallistuminen on aina vapaaehtoisia eikä vaikuta oikeuteen saada normaalia hoitoa.​

Moniammatillinen kuntoutus

Potilaillamme tulee olla moniammatillisen kuntoutuksen tarve sekä laaja-alainen avun tai apuvälineiden tarve. Potilaamme saavat yleensä korotettua vammaistukea tai korotettua eläkkeensaajan hoitotukea avuntarpeensa perusteella.​

Työryhmämme koostuu neurologian erikoislääkäristä, neurologiaan erikoistuvasta lääkäristä, erikoissairaanhoitajasta, kuntoutusohjaajasta, sosiaalityöntekijästä, fysioterapeutista, toimintaterapeutista ja puheterapeutista. Tarpeen mukaan arviointeihin osallistuu Tyksin hengitystukiyksikön henkilökuntaa.

Työryhmän arviointiin perustuen laadintaan lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelmat, kartoitetaan avun ja apuvälineiden tarve sekä sosiaalietuuksien tilanne. Lääkäri laatii tarvittavat todistukset ja muut asiakirjat, kuten kuntoutussuunnitelmat.

Asiakkaistamme suurin osa saa avohoidon kuntoutuspalveluja Kelan, terveydenhuollon tai vakuutusyhtiöiden maksamana. Käyntien yhteydessä on tärkeää, että työryhmällä on käytettävissään palautteet annetuista kuntoutuksista. Niitä tarvitaan esimerkiksi uusia kuntoutussuunnitelmia varten. Suositeltujen kuntoutusten laadun ja määrän arvio on aina yksilöllinen ja perustuu ensisijaisesti kunkin sairauden kohdalla hoitosuositusten mukaiseen tarpeeseen. 

Päivitetty: 4.10.2022 10:12