Siirry sisältöön

 Ajopoli

​Yhteystiedot

Tyks Kantasairaala, rakennus 7
Sisäänkäynti 7A, 1. krs.
Kiinamyllynkatu 4–8, Turku

Vastuuhenkilöt

Ajopolin hankejohtaja
Marja Huuskonen

Konsultaatiot
Ajopolin lääkäri
(Puh. 02 313 0602 ke–to klo 12-14).

Ajopolin hoitaja

02 313 2603
02 313 3663
(ma-to klo 13-14)

Fax

02 313 2749

Sähköposti

ajopoli(a)tyks.fi
(huom. ei potilastietojen lähetykseen) 

Postiosoite

PL 52, 20521 Turku

Lähetteisiin merkintä:
tyo 95

Lomakkeet:
Ilmoitus ajoterveydentilan muutoksesta poliisille

Lääkärinlausunto ajokyvystä

Erikoisalan lääkärinlausunto

 Ajankohtaista

 Ajopoli

  • Potilaille
  • Yleisesittely
  • Ammattilaisille

Liikennelääketieteen osaamiskeskus

Kuljettaja auton ratissa pimeällä ja sateisella tiellä

Ajolupa-arvioon tutkittavat tulevat meille lääkärin lähetteellä, jonka perusteella arvioidaan jatkotutkimusten tarve. Lähetteeseen voidaan myös antaa kirjallinen vastaus lähettäjälle tai asianomaiselle, jolloin tutkittavan ei tarvitse tulla vastaanotolle ns. asiakirjakäsittelynä.

Poliklinikka toimii virka-aikana keskiviikkoisin ja torstaisin. Käynnistä laskutetaan tutkittavalta poliklinikkamaksu.

Ajopolin potilastutkimus

Käynti vastaanotolla 

Saat vastaanottoaikasi kirjeellä, jossa ovat mukana tarkemmat ohjeet ja mahdolliset esitietokyselyt. Ensikäyntiin liikennelääketieteen poliklinikalle on hyvä varata 1-2 tuntia ja neuropsykologisiin tutkimuksiin 3 tuntia.

Ota mukaan vastaanotolle voimassa oleva ajokortti. Tarkistamme henkilöllisyyden ennen vastaanottoa.

Jos tarvitset lisäohjeita, voit soittaa hoitajalle päivittäin klo 13–14 välisenä aikana.

Hoito ja tutkimukset

Ajoterveysarviointi

Lisätietoja

Ajokyvyn neuropsykologinen arviointi (Terveyskylä.fi)

Epilepsia ja ajoterveys (Terveyskylä.fi)

Lääkkeet ja liikenne (Terveyskylä.fi)

Alkolukkoajokortti (Traficom)

Esite alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta (Traficom)

​Nykyinen ajokorttiasetus vaatii kokonaisvaltaista ajoterveysarviointia, minkä vuoksi perustimme Tyksiin osaamiskeskuksen. Keskus aloitti ongelmallisten ajokykytapausten arvioinnin 9.1.2015.

Ajoterveyttä tutkitaan Tyksin eri vastuualueilla sairauskohtaisesti. Ajoittain tulee tarvetta käsitellä ajolupaa moniammatillisesti. Säännöllisesti kokoontuvassa asiantuntijaryhmässä on aina mukana liikennelääkäri ja monialaisesti sekä tapauskohtaisesti tarvittavat erikoisalat.

Työryhmässä on aina edustus kaikista merkittävistä erikoisaloista joiden kokeneet liikenneasiantuntijat ovat tekemässä ratkaisuja. Työryhmän liikennelääkäri on suorittanut Suomen Lääkäriliiton liikennelääketieteen erityispätevyyden.

Erikoissairaanhoidon tasoa vaativia ajokyvyn arviointeja

Ajokorttitarkastuksista suurin osa hoituu alueemme perusterveys- ja työterveyshuollossa ongelmitta. Tyksissä teemme jo nyt päivittäin erikoissairaanhoidon tasoa vaativia ajokyvyn arviointeja ja erikoislääkäritutkimuksia. Nyt voimme tarjota lisäksi moniammatillista liikennelääkärien asiantuntijapalvelua kiistanalaisissa ajolupa-asioissa ja liikennelääketieteen konsultaatiopalveluita alueen terveydenhuollon alan ammattilaisille.

Keskeisin potilasryhmämme ovat ammattikuljettajat - erityisesti maantie- ja raideliikenteessä, tarvittaessa myös meriliikenteessä. Tärkeä ryhmä ovat myös ajokortti-ikään tulevat kroonisia sairauksia sairastavat nuoret aikuiset.

Miten tutkimuksiin pääsee?

Tutkittavat tulevat meille lähetteellä. Lähete tulee omasta työterveyshuollosta tai terveyskeskuksesta, jossa ajokyvyn perustutkimukset on tehty. Tyksin eri vastuualueet voivat lähettää potilaan osaamiskeskuksen asiantuntijaraatiin ajoluvan arviointia varten omien erikoistutkimusten jälkeen. Keskus ei ole hoitovastuussa tutkittavista, kannanotto annetaan vain ajolupaan.

Tutkimuksiimme voi ohjata myös ulkopuolinen taho, kuten työnantaja tai vakuutusyhtiö. Itse maksavia emme tutki.

Ammattikuljettajien kohdalla kustannuksista vastaa oma asuinkunta. Erva-alueemme ulkopuolinen tarvitsee maksusitoumuksen oman asuinkuntansa terveyskeskuksesta. Muita maksajia voivat olla myös työnantaja tai vakuutuslaitos omalla maksusitoumuksellaan.

Yksityinen ammatinharjoittaja voi olla yhteydessä suoraan keskukseen, mutta mieluiten oman hoitavan lääkärin lähetteellä. Voimme tarjota palveluita muille erva-alueille maksusitoumuksella. Potilaan valinnanvapaus on mahdollinen lisäksi.

Lausunnot ja yhteistyö

Osaamiskeskus toimii työlääketieteen poliklinikan tiloissa ja konsultoi tarvittavia erikoisaloja ja ajolupakonsultaatioissa aina liikennelääkäriä.

Kauttamme voidaan ohjelmoida lisätutkimuksia, mikäli siihen on tarvetta.

Vastaanottokäynnistä ja asiantuntijaryhmänkäsittelystä syntyy potilastietojärjestelmään merkintä.

Asiantuntijaryhmän päätöksestä lähetetään asianomaiselle aina oma lausunto ja tarvittavat muut lausunnot hoidetaan Tyksin kautta tai ohjataan hoidettavaksi lähettävälle taholle. 

Osaamiskeskus tekee yhteistyötä Turun ja Helsingin Työterveyslaitoksen kanssa. Turun Yliopiston kanssa tehdään yhteistyötä tutkimuksessa ja perusopetuksessa. Tutkimustyöhön pyydämme lupaa käyttää tuloksia aina erikseen.

​Tarjoamme terveydenhuollon ammattilaisille liikennelääketieteellisiä konsultaatiopalveluja. Konsultaatiopyynnön voi tehdä sähköisesti tai paperilähetteellä potilastietojärjestelmään.

Palvelu on tarkoitettu perusterveyshuollossa ja työterveyshuollossa toimiville tilanteessa jossa ei pysty selkeästi ottamaan kantaa ajolupaan.

Näiltä sivuilta löydät tavallisimmat ohjeet ja peruskyselyt, joilla voi aloittaa selvitystä omalla vastaanotolla.

Lähettäminen meille

Perustutkimukset tulee olla tehtynä ennen kuin lähete tehdään oheisen läheteohjeen mukaisesti. Tutkittavaa voi ohjeistaa täyttämään ajoterveyskyselyn netissä. 

Läheteohje 

Lähetteen tutkimuksiin tai konsultaatiokysymyksen voi tehdä sähköisesti niiltä terveysasemilta, joiden kanssa Tyksillä on sopimus sähköisestä asiakirjojen välittämisestä. Konsultaatioihin vastaa aina liikennelääkäri.

Käytämme turvapostia tyopkl(a)turvaposti.fi
Siihen voi lähettää myös potilastietoja tiedostoina. Voit lähettää salattua sähköpostia meille myös nettilomakkeen avulla.

Ilmoita turvapostin salasana numeroon 050 388 6380 (tekstiviestillä tai soittamalla).

Tutkittavan suostumuksella asiakirjat lähetetään sovittuihin paikkoihin.

Lähetekriteerit

  • Moniongelmaiset tapaukset joita ei voi ratkaista yhden erikoisalan kautta (yhden sairausryhmän tutkimukset suoraan omalle erikoisalalle, esim. uniapneaepäily R2-kortissa keuhkoklinikalle).
  • Lisätutkimusten tarpeen arvioimiseksi.
  • Asiantuntijamielipiteen saaminen omalle päätökselle (paperikonsultaatio tai raatikonsultaatio).
  • Erimielisyys tai muu kiistanalainen tilanne ajoluvan suhteen.
  • Ulkokuntatutkittavat (Ajopoli ohjaa tutkimuksiin tai raatikäsittelyyn).
  • Viranomaistahon ajokyvyn arviointi.

Käyntityypit

Normaali käynti sisältää max 60 min lääkärityöajan, hoitajan tutkimuksia ja perusselvityksiä tai vastausten antamisen vastaanotolla tai puhelimitse.

Vaativa käynti sisältää vähintään 90 min - 120 min lääkärityöajan, hoitajan erikoistutkimuksia, 1-2 erikoislääkärin vastaanoton ja jatkotutkimuslähetteiden laatimisen, sekä asiakirjojen tilauksen. B-lausunto tarvittaessa.

Moniammatillinen työryhmä: lähete työryhmälle, asiakirjojen tilaus, 5-8 lääkärin työpanos (aina liikennelääkäri) + kirjallinen lausunto.

Paperikonsultaatio: liikennelääkärin kirjallinen vastaus lääkärin esitettyyn kysymykseen. 

Laskutus lähtee kuntaan näistä kaikista.

Tutkimusten maksaja

Tutkimukset maksaa pääsääntöisesti lähettävä taho. Lähettäviä tahoja voi olla Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin poliklinikat, terveyskeskukset, työterveyshuollot, yksityislääkärit ja ulkokuntalaiset.

Ammattikuljettajien kohdalla kustannuksista vastaa oma asuinkunta. Erva-alueemme ulkopuolinen tarvitsee maksusitoumuksen oman asuinkuntansa terveyskeskuksesta. Muita maksajia voivat olla myös työnantaja tai vakuutuslaitos omalla maksusitoumuksellaan.

Muita maksajia voivat olla myös työnantaja tai vakuutuslaitos omalla maksusitoumuksellaan.

Hyödyllisiä linkkejä

Päivitetty: 24.9.2020 10:31