Siirry sisältöön

 AVH-valvonta

​Yhteystiedot

Käyntiosoite

Tyks, T-sairaala (rakennus 18)
Pääsisäänkäynti (18A), 4. krs (F-osa)
Hämeentie 11, Turku

Puhelin

02 313 1712

Faksi

02 313 7188

Postiosoite

PL 52, 20521 Turku

 AVH-valvonta

  • Potilaille
  • Opiskelijoille
  • Lisätietoa

AVH-potilaan tutkimus.Osastomme keskittyy aivoverenkiertohäiriöiden akuuttihoitoon ja kuntoutukseen. Hoidamme sairaanhoitopiirin kaikki akuutit AVH-potilaat. Osastollamme on valmiudet potilaiden neurologisten oireiden ja elintoimintojen valvontaan, tutkimuksiin sekä tarvittaviin hoitotoimenpiteisiin.

Akuutin hoitovaiheen jälkeen potilaat siirtyvät neurologian osastolle, aluesairaalaan tai terveyskeskukseen. Osa potilaista kotiutuu suoraan valvontaosastolta.

Akuutit AVH-potilaat tulevat hoitoon valvontaosastolle päivystyksen kautta.

Vuodeosastohoidosta laskutetaan hoitopäivämaksu.

Vierailuajat

Ma–su klo 12.30–14.00 ja 17.00–18.30.

Vierailijoita voi olla kaksi kerrallaan. Osastolle ei voi tuoda kukkia, ja muista tuliaisista on sovittava hoitohenkilökunnan kanssa.

Toivomme, että kullakin potilaalla olisi vain yksi yhteyshenkilö, jonka kautta tietoja osastolle ja osastolta välitetään.

 Hoito ja tutkimukset

 

​Sairaanhoitajaopiskelijalla on mahdollisuus suorittaa opiskelujen syventävän vaiheen harjoittelujakso osastollamme. Lääketieteen opiskelijat voivat suorittaa neurologian harjoittelun (amanuenssuurin) osastollamme.

​Opetus- ja ohjaustilanteet

AVH-valvonnassa pääset perehtymään neurologiseen hoitotyöhön ja valvontaosastotyöhön. Harjoittelujakson aikana on mahdollisuus tutustua myös yleisneurologian ja AVH-osastoon sekä neurologian poliklinikkaan.

Neurologian amanuenssin tehtäviin kuuluu osallistuminen arkiaamuisin tapahtuvaan lääkärinkiertoon, lähetteiden ja konsultaatiopyyntöjen laatiminen sekä potilaiden tutkiminen ja toimenpiteisiin osallistuminen.

​Ennen harjoittelua

Sinun tulee olla suorittanut sisätautien hoitotyön kurssi ja lääkelaskut.

​Mitä opit osastollamme?

  • AVH-potilaalle tehtäviä hoitotoimenpiteitä ja auttamismenetelmiä
  • lääke- ja nestehoitoa
  • potilaan tarkkailua ja vitaalielintoimintojen seurantaa
  • neurologisten oireiden arviointia ja seurantaa
  • AVH-potilaan tutkimuksia
  • kuntoutumista edistävää hoitotyötä.

​Asiantuntemusta ja osaamista

Aivoverenkiertohäiriöiden hoitotiimiin kuuluvat erikoislääkäri, erikoistuvat lääkärit, sairaanhoitajat, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, puheterapeutti, sosiaalityöntekijä sekä tarvittaessa myös neuropsykologi.

Työskentelemme jatkuvasti AVH-potilaan akuuttihoitoketjun parantamiseksi ja sairaalan sisäisten viiveiden minimoimiseksi. Potilaat ja omaiset pyritään informoimaan sairaudesta, riskitekijöistä ja niiden hoidosta mahdollisimman hyvin. Potilaille ja omaisille järjestetään lisäksi ensitietoluentoja aivoverenkiertohäiriöistä.

Tilat​

Osastomme sijaitsee moderneissa tiloissa T-sairaalassa. AVH-valvonnassa on yhteensä 10 potilaspaikkaa 1–3 hengen huoneissa. Valvomoita on kaksi, ja niistä on näköyhteys potilashuoneisiin. Osastolla on kaksi eristyshuonetta.

Huoneissa on wc- ja suihkutilat, tv ja puhelin. Myös oman puhelimen huomaavainen käyttö on sallittua.

Vastuuhenkilöt

Vastuualuejohtaja Pauli Ylikotila
osastonhoitaja Miia Sepponen

​Kuulumme Tyksin Neurokeskukseen.

Päivitetty: 14.7.2021 10:21