Siirry sisältöön

 Hematologian osasto ja kantasolujensiirtoyksikkö

Yhteystiedot​

Käyntiosoite

Tyks, T-sairaala (rakennus 18)
Pääsisäänkäynti, 7. krs, D-osa
Hämeentie 11, Turku

Puhelin

02 313 1015

Faksi

02 313 3043

Postiosoite

PL 52, 20521 Turku

Osasto ja kantasolujensiirtoyksikkö ovat osa hematologian vastuualuetta.

 Hematologian osasto ja kantasolujensiirtoyksikkö

 • Yleisesittely
 • Kantasolujensiirtoyksikkö
 • Opiskelijoille

Potilas kantasolusiirron jälkeen hematologian osastolla.
Tutkimme ja hoidamme vuodeosastollamme hematologisia eli veritauteja sairastavia aikuispotilaita. Tarjoamme potilaillemme hematologian huippuasiantuntijoiden antamaa hoitoa nykyaikaisissa tiloissamme. Meillä saat yksilöllistä hoitoa, joka pohjautuu tarkkaan diagnosointiin ja yksilölliseen hoidon suunnitteluun.

Yleisimmät diagnoosit ovat akuutin ja kroonisen leukemian eri muodot, myelooma, lymfoomat, myelodysplastiset syndroomat ja aplastinen anemia.

Hoitaja esittelee kantasolujensiirtoyksikön laitteita.Osastomme yhteydessä toimii kantasolujensiirtoyksikkö.

Potilaiden parhaaksi osastollamme työskentelee hematologian erityisasiantuntemusta omaava moniammatillinen tiimi, johon kuuluu erikoislääkäreitä, erikoistuvia lääkäreitä, sairaanhoitajia, lähihoitajia ja osastonsihteereitä. Haluamme tarjota yksilöllistä ja kokonaisvaltaista hoitoa ja käytettävissämme on tarvittaessa hoitosi tueksi myös eri alojen asiantuntijoiden palveluja, mm. fysioterapeutin, ravitsemusterapeutin, sosiaalityöntekijän ja farmaseutin palvelut.

Potilaan valinnanvapauden myötä voit hakeutua meille hoitoon kaikkialta Suomesta lääkärin lähetteellä.

Tilamme

Potilas istuskelee hematologian osaston päiväsalissa.Osastomme ja kantasolujensiirtoyksikkömme toimii uusissa, käyttötarkoituksiimme suunnitelluissa tiloissa, joissa on panostettu potilasviihtyvyyteen.

Tilamme T-sairaalan 7. kerroksessa ovat avarat ja valoisat. Osastollamme on nykyaikaiset potilashuoneet: 10 yhden hengen huonetta ja 4 kahden hengen huonetta, joissa on myös eristyshuonevalmius hoidon niin vaatiessa. Valoisissa suurilla ikkunoilla varustetuissa potilashuoneissamme on kaikissa oma wc ja suihku, jääkaappi, televisio, langaton nettiyhteys ja hoitajakutsujärjestelmä.

Vierailut

Osastomme on auki ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Potilaiden omaiset ovat tervetulleita vierailemaan osastollamme. Vierailuaika on klo 13–19,  yhden hengen huoneissa olevien potilaiden kohdalla aika on kuitenkin joustava.  Flunssaisena tai muuta infektiota sairastavana osastolle ei saa tulla vierailemaan tartuntavaaran vuoksi.

Laboratorion kanssa teemme tiivistä yhteistyötä.

Videoita

Tyksin yleisöluennolla keväällä 2019 ylilääkäri Maija Itälä-Remes kertoi hematologisten eli verisyöpien uusista hoidoista, mm. uudesta CAR-T -soluhoidosta. Voit katsoa esityksestä taltioidun VIDEON

Henkilökuntaa kantasolujensiirtoyksikössä.
Hematologisia sairauksia voidaan hoitaa lääkehoitojen lisäksi kantasolujensiirroilla. Kantasolut ovat luuytimen tuottamia soluja, joista kaikki muut verisolut kehittyvät. Kantasolusiirrolla tarkoitetaan verestä tai luuytimestä kerättyjen kantasolujen antoa potilaalle.

Kantasoluja voidaan kerätä
 • potilaalta itseltä, jolloin puhutaan autologisesta kantasolujensiirrosta.
 • terveeltä vieraalta luovuttajalta, jolloin puhutaan allogeenisesta kantasolujensiirrosta.

Kantasolujensiirtoyksikössämme teemme sekä autologisia että allogeenisia kantasolujensiirtoja.

Allogeeniset kantasolujensiirrot

Kantasolujensiirtoyksikkömme Tyksissä on toinen maamme kansallisista yksiköistä, joihin on keskitetty vaativat, vaikeiden tautitilanteiden allogeeniset luuytimen tai veren kantasolujensiirrot, joissa siirre kerätään terveeltä vieraalta luovuttajalta.

Luovuttajana voi toimia

 • kudostyypiltään identtinen sisarus. Ensisijaisesti luovuttajaa etsitään sisarusten joukosta.
 • haploidenttinen luovuttaja. Uutta on, että luovuttajaksi voidaan nykyään tietyin edellytyksin hyväksyä myös kudostyypiltään ”puoli-identtinen” perheenjäsen: äiti/isä, täysi-ikäinen lapsi, sisarus. Haploidenttinen luovuttaja voi löytyä myös lähisukulaisten joukosta esim. vanhempien sisaruksista tai potilaan serkuista.
 • kudostyypiltään sopiva vapaaehtoisluovuttaja kantasolurekisteristä. Tarvittaessa luovuttaja löytyy yleensä kansainvälisistä luovuttajarekistereistä. Niissä on noin 30 miljoonaa vapaaehtoisluovuttajaa, joiden joukosta tietokoneyhteyksin voidaan etsiä sopiva luovuttaja. SPR:n Veripalvelussa toimii kansallinen noin 40 000 luovuttajan rekisteri.

Allogeenista kantasolujensiirtohoitoa käytetään yleisimmin akuuttien leukemioiden ja MDS:n (myelodysplastinen syndrooma) hoidossa.

Allogeenista kantasolujensiirtoa tarvitsevat potilaat tulevat meille maanlaajuisesti ympäri Suomea. Mikäli hoidossa ei voida käyttää kielenä suomea, ruotsia tai englantia, käytettävissä on maksullinen tulkkipalvelu.

Autologiset kantasolujensiirrot

Autologisessa kantasolusiirrossa käytetään potilaan omasta verestä kerättyjä kantasoluja. Koko Tyks erityisvastuualeen (ERVA) autologiset kantasolujensiirrot tehdään keskitetysti Tyksin kantasolujensiirtoyksikössämme.

Autologista kantasolujensiirtohoitoa käytetään yleisimmin myelooman ja lymfooman hoidossa.

Kokemusta ja laatua  

Aloitimme ensimmäisenä Suomessa verestä kerättyjen kantasolujen siirrot vuonna 1991 ja tähän liittyen kantasolujen keruutoiminnan (kantasoluafereesit). Aloitimme haploidenttiset siirrot ensimmäisinä Suomessa ja olemme maassamme eniten haploidenttisiä (kantasolujen luovuttajana lähisukulainen) kantasolujensiirtoja tekevä keskus.

Kantasolujensiirtoyksikkömme on viime vuosina merkittävästi lisännyt siirtojensa määrää. Tämä on merkittävästi lisännyt yksikön kokemusta erilaisten siirtohoitojen toteutuksesta.

Kantasolujensiirtoyksiköllämme on vuodesta 2006 lähtien ollut kansainvälinen JACIE/EBMT:n akkreditaatiostatus kantasolusiirtojen laatustandardien noudattamisesta, mikä kertoo kantasolujensiirtokeskuksemme kansainvälisesti laadukkaasta työstä.

Kantasolusiirtojen parissa työskentelevä lääkärijoukkomme on kantasolusiirto-ohjelman johtajan johdolla hyvin kokenut ja pitkään alalla toiminut asiantuntijatiimi.

Maija Itälä-RemesKantasolusiirto-ohjelman johtajana toimii .

 

 

 


Luovuttamalla voit pelastaa! Lue lisää Punaisen Ristin Veripalvelun Kantasolurekisteristä.

 Hoito ja tutkimukset

 

Punasoluja ja trombosyyttejä.

Syöpää sairastavan potilaan hoitotyössä korostuu potilaan ja omaisten henkinen tukeminen, turvallisen ja luottamuksellisen hoitosuhteen luominen sekä toivon ylläpitäminen.

Sinulle nimetään omat ohjaajat, ja toivomme sinun laativan työvuorosi heidän vuorojensa mukaan.

​Ennen harjoittelua

Useat potilaistamme ovat tavallista herkempiä saamaan infektioita, koska heidän saamansa hoidot heikentävät puolustuskykyä. Potilashoidossa korostuukin aseptiikan ja käsihygienian merkitys. Osastolla ei saa käyttää koruja käsissä eikä myöskään limakalvolävistyksiä.

Tutustu seuraaviin lähteisiin:

​Opetus- ja ohjaustilanteet

Pääset potilaan mukana tutkimuksiin ja toimenpiteisiin, kuten

 • keskuslaskimokatetrin laittoon
 • luuydinpunktioon
 • erilaisiin röntgentutkimuksiin ja skopioihin
 • kantasolujen keruuseen.

Potilaan ohjaukseen tutustut näissä tilanteissa:

 • pistosopetus
 • sytopeenisen potilaan ohjaus infektioiden ehkäisyssä
 • ravitsemisohjeiden antaminen.

​Mitä opit osastollamme?

 • laimentamaan ja käsittelemään erilaisia suoneen annettavia lääkkeitä
 • toteuttamaan monimuotoista lääkehoitoa
 • toteuttamaan iv-ravitsemuksia ja nesteytyksiä
 • käsittelemään keskuslaskimokanyyliä ja ottamaan siitä verinäytteitä
 • käsittelemään uloste- ja virtsanäytteitä
 • nuoren ja aikuisen syöpäpotilaan hoitotyötä.

Harjaannut potilaan voinnin seurannassa ja opit käyttämään erilaisia hoitolaitteita:

 • verenpaineen, verensokerin ja happisaturaation mittaus
 • infuusiopumput
 • hapen anto.

Tutustut solusalpaaja- ja vasta-ainehoitoihin, ja erilaiset verituotteet tulevat sinulle tutuiksi.

Lisätietoa opiskelijoille

Päivitetty: 5.4.2020 16:16