Siirry sisältöön

 Perinnöllisyyslääketieteen poliklinikka

Yhteystiedot​

Toimisto:

Puh. 02 313 1391
Fax. 02 313 1395
s-posti: clingenet(a)tyks.fi

Vastuualuejohtaja:

Ylilääkäri Minna Kankuri-Tammilehto
Puh. 02 313 7785

Erikoislääkärit:

Marja Hietala
p.  050 461 7040
Hannele Koillinen
p. 050 455 7302
Minna Kankuri-Tammilehto
p. 050 525 4840
Maria Haanpää
Soittoaika hoitajille:
Ma–To klo 12.30-14.00
Puh. 050 472 0257

Käyntiosoite:

Tyks, A-sairaala , 1. krs

Sähköpostit:

etunimi.sukunimi(a)tyks.fi

 Perinnöllisyyslääketieteen poliklinikka

 • Potilaille
 • Opiskelijoille
 • Lisätietoa

Kliininen genetiikka

Tarjoamme kattavat perinnöllisyyslääketieteen palvelut pääosin Varsinais-Suomen, Vaasan, Satakunnan ja Ahvenanmaan sairaanhoitopiirien asukkaille. Hoitoon on myös mahdollista hakeutua muualta valinnanvapauden mukaisesti.

Potilaitamme ovat

 • Henkilöt, jotka sairastavat tai joiden epäillään sairastavan perinnöllistä tautia sekä heidän lähisukulaisensa
 • Henkilöt, joiden suvussa epäillään perinnöllistä syöpäalttiutta
 • Potilaat, joilla on todettu jokin synnynnäinen rakennepoikkeavuus tai oireyhtymä 
 • Odottavat äidit, joilla sikiötutkimuksen tulos on poikkeava 
 • Raskautta suunnittelevat pariskunnat, joiden suvussa epäillään tai tiedetään olevan perinnöllinen sairaus

Potilaat tulevat meille lääkärin lähetteellä. Erityistapauksissa (perinnöllisyyslääketieteen poliklinikalla aikaisemmin selviteltyjen sukujen jäsenet) potilas voi itse ottaa yhteyttä poliklinikalle. Tarjoamme myös paperi- ja puhelinkonsultaatioita.

Vastaanottokäynnin kulku:

Ennen vastaanottokäyntiä

Saat vastaanottoajan ja lisätietoa kirjeitse kotiin. Kirjeessä yleensä pyydetään kirjaamaan suvun sairaushistoriaa sukutietolomakkeelle, ja palauttamaan se poliklinikalle etukäteen. Sukutietolomaketta ei liitetä sähköiseen sairauskertomukseen.

Sinua hoitavat lääkäri ja hoitaja tutustuvat suvun sairaushistoriaan ja aiempiin sairauskertomusteksteihisi etukäteen. Tarvittaessa näihin tietoihin pyydetään kirjallinen suostumus. Emme ota suoraan yhteyttä sukulaisiin. Saatujen sukutietojen perusteella piirretään sukupuu.

Vastaanotolla

Vastaanoton kulku riippuu yhteydenoton syystä. Tarvittaessa tehdään lääkärin suorittama kliininen tutkimus, ja suunnitellaan mahdollisia täydentäviä tutkimuksia. Pääpaino vastaanotolla on perinnöllisyyteen liittyvien asioiden selvittämisessä.

Vastaanotolle voi joskus erikseen sovittaessa ottaa mukaan myös esimerkiksi sisaruksia, tai muita sukulaisia, mikäli käsiteltävä asia koskee myös heitä. Vastaanotolla sovitaan lopuksi tarvittaessa jatkotutkimuksista.

Vastaanoton jälkeen

Käynnistä tehdään sairauskertomusmerkinnät, jotka siirtyvät Omakantaan ja lähetetään yleensä myös paperikopiona kotiin. Mahdollisten jatkotutkimusten suhteen sovitaan uusi vastaanottokäynti, puhelinaika tai kirjevastaus kotiin. Uusia vastaanottokäyntejä järjestetään tarpeen mukaan. Muu hoito jatkuu omalla lääkärilläsi.

 ‭(Piilotettu)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

​Opetustoimintaamme:

 • Tyks toimii opetussairaalana ja lääketieteen opintoihin kuuluu perinnöllisyyslääketieteen kurssi, jonka yhteydessä opiskelijat pääsevät tutustumaan poliklinikan toimintaan
 • Terveydenhuoltoalan opiskelijoilla on mahdollisuus tutustumiskäynteihin poliklinikalle
 • Erikoistuvilla lääkäreillä on mahdollisuus suorittaa erikoislääkärin pätevyyteen tarvittava yliopistosairaalakoulutus poliklinikalla

Asiantuntemusta ja osaamista

Teemme tieteellistä tutkimusta yhteistyössä muiden Tyksin yksiköiden sekä muiden maan perinnöllisyyslääketieteen klinikoiden kanssa. Tutkimusta tehdään myös osana kansainvälisiä tutkimusprojekteja.

Julkaisut 2002-2019 (pdf)

Päivitetty: 10.8.2022 13:22