Siirry sisältöön

 Leikkausosasto A-sairaala

​Yhteystiedot

Käyntiosoite

Tyks A-sairaala
D-osa, 3. ja 4. krs
Kiinamyllynkatu 4-8, Turku

Aukioloajat päiväkirurgia

7.15–18

Puhelin

02 313 8538
Päiväkirurgia, 3 krs.

Postiosoite

PL 52, 20521 Turku

 Leikkausosasto A-sairaala

 • Potilaille
 • Opiskelijoille
 • Lisätietoa
Lääkäreitä leikkaussalissa.

Leikkausosasto sijaitsee Tyks Kantasairaalan A-sairaalassa. Osastolla hoidetaan potilaita seuraavilta erikoisaloilta:

 • Endokrinologia
 • Gastrokirurgia
 • Plastiikkakirurgia
 • Urologia
 • Gynekologinen robottiavusteinen syöpäkirurgia
 • Psykiatriset sähköhoidot

Valtaosa potilaista saapuu sairaalaan suunnitellusti, ravinnotta, leikkauspäivän aamuna päiväkirurgiseen yksikköön (AD3), jossa potilaat otetaan vastaan ja valmistellaan leikkausta varten. Täältä potilaat haetaan leikkaussaleihin, jotka sijaitsevat kerrosta ylempänä.

Leikkaussalista potilaat siirtyvät heräämön kautta vuodeosastolle tai takaisin päiväkirurgiseen yksikköön. Päiväkirurgisesta yksiköstä potilaat kotiutetaan saman päivän aikana.

Leikkausosasto on auki arkipäivisin klo 7.15–18. Leikkausosaston aukioloaikoina tehdään suunniteltujen leikkaustoimenpiteiden lisäksi myös päivystystoimenpiteitä.

Toimenpiteeseen on varattava koko päivä aikaa, koska kiireelliset leikkaukset saattavat viivyttää toimenpiteeseen pääsyä. Potilaat tulevat Tyksin kirurgian poliklinikoiden ja päivystyksen kautta.

Leikkaustoiminnasta ei laskuteta erikseen, vaan se kuuluu hoitojakson hintaan.
Vierailut tapahtuvat vuodeosastolla toimenpiteen jälkeen.

Ks. asiakasmaksut.
 

Osastolla suorittavat harjoittelua sekä lääketieteen että hoitotyön opiskelijat. Lääketieteen opiskelijat seuraavat osastolla sekä kirurgista että anestesiologista toimintaa ja avustavat hoitavia lääkäreitä yksinkertaisissa toimenpiteissä.

Ohjatun harjoittelun aikana hoitotyön opiskelijat tutustuvat perioperatiiviseen hoitotyöhön anestesiasairaanhoitajan, instrumentoivan tai valvovan sairaanhoitajan tehtävissä. Leikkausosastolla korostuu moniammatillinen työyhteisö, joten opiskelijoilla on myös mahdollisuus tutustua lääkintävahtimestarin tai välinehuoltajan työtehtäviin.

Odotamme opiskelijalta

 • Aktiivisuutta
 • Potilaan aseman ja yksilöllisyyden kunnioittamista
 • Ehdotonta vaitioloa
 • Vastuullisuutta
 • Palautteen vastaanottokykyä
 • Hyvää vuorovaikutusta ja yhteistyötä potilaan ja henkilökunnan kanssa

Instrumentoivan sairaanhoitajan vastuualue

 • Potilasturvallisuuden varmistaminen yhdessä koko hoitotiimin kanssa
 • Leikkauksessa tarvittavien välineiden varaaminen, käyttökelpoisuuden tarkistaminen ja laskeminen
 • Steriilien olosuhteiden valmistelu, valvominen ja säilyttäminen toimenpiteen aikana
 • Potilaan leikkausasennon laitto yhdessä hoitotiimin kanssa
 • Toiminta leikkaavan lääkärin työparina ja hoitotyön asiantuntijana
 • Leikkaushaavan peittely
 • Instrumenttien jälkihuolto

Valvovan sairaanhoitajan vastuualue

 • Potilasturvallisuuden varmistaminen yhdessä koko tiimin kanssa
 • Varmistaa koko työryhmän toiminnan edistyminen
 • Leikkaussalin valmistelu toimenpidettä varten ja hoitovälineistön varaaminen
 • Potilaan valmistaminen toimenpiteeseen (leikkausasentoon laitto, leikkausalueen desinfektio, tiedottaminen ja kirjaaminen)
 • Mahdolliset lähetteet ja näytteistä huolehtiminen
 • Salin varustelutasosta huolehtiminen

Anestesiasairaanhoitajan vastuualue

 • Potilasturvallisuudesta huolehtiminen yhdessä koko tiimin kanssa
 • Potilaan anestesiaan tarvittavat hoitovalmistelut
 • Toimiminen anestesialääkärin työparina anestesian aloituksessa, ylläpidossa ja lopetuksessa
 • Potilaan tarkkailu toimenpiteen aikana, lääkehoito, nestehoito, kirjaaminen
 • Raportointi hoitovastuun siirtyessä 

Heräämöhoitajan vastuualue

 • Potilaan tarkkailu toimenpiteen jälkeen, lääkehoito, nestehoito, kirjaaminen
 • Kivunhoito
 • Potilaan vastaanottaminen ja luovuttaminen, raportointi hoitovastuun siirtyessä
 • Heräämön varustelutasosta huolehtiminen
 • Päiväkirurgisessa yksikössä potilaiden jatkohoito-ohjeiden antaminen ja kotiuttaminen

Lääkintävahtimestarin vastuualue

 • Potilasturvallisuudesta huolehtiminen yhdessä koko hoitotiimin kanssa
 • Salin varustelutasosta huolehtiminen
 • Sairaalateknisten järjestelmien, kuten sairaalakaasujärjestelmän toiminnan, anestesiatyöasemien ja salien tekninen toimivuus
 • Kipsaukset, sidokset ja lastoitukset
 • Avustaminen leikkaus asentoon laitossa ja potilassiirroissa
 • Läpivalaisun käyttö

Asiantuntemusta ja osaamista

Leikkausosastolla on 10 leikkaussalia, heräämö ja päiväkirurginen yksikkö.

Osastolla tehdään noin 4700 toimenpidettä/vuosi. Päiväkirurgisia toimenpiteitä on noin 42% kaikista leikkauksista.

Vastuuhenkilöt

Vastuualuejohtaja Mikael Laaksonen

Osastonhoitaja Tanja Liukas

Osastonhoitaja Johanna Saarikko

​Kuulumme Tyksin Totek-toimialueeseen (leikkaustoiminta, tehohoito, kivunhoito ja hengitystuki).

 

Päivitetty: 1.3.2022 8:25