Siirry sisältöön

 Leikkausosasto Korvat

Käyntiosoitteet

Tyks T-sairaala, G-osa, 4. krs.
Sisäänkäynti 18A
Hämeentie 11, Turku

Tyks A-sairaala, D-osa, 4. krs.
Kiinamyllynkatu 4-8, Turku

Postiosoite

PL 52, 20521 Turku

 Leikkausosasto Korvat

 • Potilaille
 • Opiskelijoille
 • Lisätietoa

​Korvatautien leikkausosasto toimii Tyks Kantasairaalan A-, T- ja U-sairaalarakennuksissa.

Yleisimpiä toimenpiteitämme ovat

 • korvan, nenän, kurkun ja kaulan alueen leikkaukset
 • tuumorileikkaukset (rekonstruktiot ja mikrokirurgiset siirteet)
 • tähystystoimenpiteet
 • murtumien korjausleikkaukset
 • lasertoimenpiteet.

Osastollamme tehdään noin 2500 toimenpidettä vuodessa, joista päiväkirurgisia on 36% ja päivystysleikkauksia 14%. Osastollamme on viisi leikkaussalia ja heräämöt. Olemme päivystävä yksikkö, mutta pääsääntöisesti työaikamme on klo 7.45–15.45.

Päiväkirurgiset potilaat (aikuiset ja lapset) saapuvat sairaalaan suunnitellusti, ravinnotta, leikkauspäivän aamuna päiväkirurgiseen yksikköön (U-sairaala, B-osa, 11.krs), jossa potilaat otetaan vastaan ja valmistellaan leikkausta varten. Täältä potilaat siirtyvät leikkaussaleihin.

Leikkaussalista potilaat siirtyvät heräämön kautta vuodeosastolle tai takaisin päiväkirurgiseen yksikköön. Päiväkirurgisesta yksiköstä potilaat kotiutetaan saman päivän aikana.

Leikkaustoiminnasta ei laskuteta erikseen, vaan se kuuluu hoitojakson hintaan.

Ks. asiakasmaksut.
 

Tervetuloa meille käytännön jaksoa suorittamaan. Leikkausosastomme antaa sinulle monipuolisen mahdollisuuden oppia perioperatiivista hoitotyötä pään ja kaulanalueiden leikkauksissa ja tähystyksissä. Pyrimme ohjaamaan sinua niin, että saavutat omat oppimistavoitteesi osaston resurssien puitteissa. Jaksolle tullessasi kertaa tietojasi esim. perioperatiivisesta hoidosta ja pään ja kaulan anatomiasta.

Opiskelijavastaavat

Rita Rämö ja Sanna-Mari Kangas
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@tyks.fi

Mitä opit osastollamme?

Meillä voit perehtyä perioperatiivisen sairaanhoitajan toimenkuvaan seuraavilla osa-alueilla

 • heräämöhoitaja
  • potilaan hoidon jatkuvuuden turvaaminen ennen ja jälkeen toimenpiteen
 • anestesiahoitaja
  • huolehtii yhdessä anestesialääkärin kanssa leikkauspotilaan hoidosta yleisanestesian ja puudutuksen aikana
 • instrumenttihoitaja
  • potilaan turvallisen leikkaushoidon varmistaminen oikeaoppisella toiminnalla
 • valvova hoitaja
  • leikkausohjelman organisointi ja toteuttaminen.

Leikkausosaston sairaanhoitajan työ on tiimityötä eri ammattiryhmien kanssa. 

Leikkausosaston hoitotyön arvoperusta:

 • oikeus hyvään hoitoon
 • ihmisarvon kunnioitus
 • itsemääräämisoikeus
 • oikeudenmukaisuus
 • hyvä ammattitaito ja hyvinvointia edistäväilmapiiri
 • yhteistyö ja keskinäinen arvonanto

Jokaisella osaston työntekijällä on opetusvelvollisuus. Vastuu oppimisesta on kuitenkin opiskelijalla itsellään.

Tervetuloa!

​Vastuuhenkilöt

Vastuualuejohtaja Sanna Vilo

Osastonhoitaja Anna-Maria Suikkanen

Osastonhoitaja (ma.) Tiina Ilola (päiväkirurgia)

​Kuulumme Tyksin Totek-toimialueeseen (leikkaustoiminta, tehohoito, kivunhoito ja hengitystuki).

 

Päivitetty: 6.10.2020 13:48