Siirry sisältöön

 Leikkausosasto L (lapset ja nuoret)

​Yhteystiedot

Käyntiosoite

Tyks, U-sairaala
C-osa, 2. krs
Pääsisäänkäynti
Kiinamyllynkatu 4-8, Turku

 Leikkausosasto L (lapset ja nuoret)

 • Potilaille
 • Opiskelijoille
 • Lisätietoa

Lääkäreitä leikkausosastollaOsastomme on päivystävä leikkausosasto, jossa hoidetaan 0-16 -vuotiaita lapsia ja nuoria. 

Lasten ja nuorten eri erikoisalojen toimenpiteitä tehdään vuodessa vähän yli 3000, joista noin 700 on nukutuksessa tehtäviä tutkimuksia kuten magneettikuvantamisia. Potilaista noin 30% on päivystyspotilaita ja loput tulevat suunniteltuun toimenpiteeseen tai tutkimukseen vuodeosaston tai päiväkirurgisen osaston kautta. Iltaisin ja viikonloppuisin hoidamme päivystyspotilaita.

Hoidamme potilaita

 • Varsinais-Suomen alueelta
 • Satakunnasta
 • Vaasan seudulta
 • Ahvenanmaalta.

Toisen vanhemman tai omaisen on mahdollista päästä saattamaan lapsi toimenpideosastolle ja heräämöön mahdollisuuksien mukaan.

Ks. asiakasmaksut.
 

​Toimimme opetussairaalana, joten osastollamme opiskelee käytännönharjoittelussa lääketieteen kandidaatteja ja hoitotyön opiskelijoita. Ohjatun harjoittelun aikana opiskelijat tutustuvat perioperatiiviseen hoitotyöhön anestesiahoitajan, leikkaushoitajan ja valvovanhoitajan tehtävissä. Opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua myös heräämöhoitajan, lääkintävahtimestarin ja välinehuoltajan työtehtäviin.

Odotamme sinulta

 • aktiivisuutta
 • ehdotonta vaitiolovelvollisuutta
 • vastuullisuutta
 • potilaan yksilöllisyyden huomioimista
 •  hyvää vuorovaikutusta ja yhteistyötä potilaan ja henkilökunnan kanssa
 • tiimityötä eri ammattiryhmien kesken
 • palautteen vastaanottokykyä.

Leikkaushoitajan tehtäviin kuuluvat mm.

 • välineistön varaaminen
 • steriilien olosuhteiden valmistelu, valvominen ja säilyttäminen
 • toimiminen toimenpidelääkärin työparina
 • instrumenttien jälkihuolto.

Anestesiahoitajan tehtäviin kuuluvat mm.

 • anestesiaa varten tarvittavat hoitovalmistelut
 • toimiminen anestesialääkärin työparina
 • potilaan tarkkailu toimenpiteen aikana
 • hoidon kirjaaminen
 • lääke- ja nestehoito
 • raportointi hoitovastuun siirtyessä.

Valvovan sairaanhoitajan tehtäviin kuuluvat mm.

 • koko työryhmän toiminnan edistäminen
 • potilasturvallisuuden varmistaminen yhdessä koko tiimin kanssa
 • leikkaussalin valmistelu toimenpidettä varten
 • potilaan leikkausasennon laitto yhdessä hoitotiimin kanssa
 • näytteet ja mahdolliset lähetteet.

Heräämöhoitajan tehtäviin kuuluvat mm.

 • potilaan vastaanottaminen ja luovuttaminen sekä raportointi
 • potilaan tarkkailu toimenpiteen jälkeen
 • kivunhoito
 • raportointi.

​Leikkausosastollamme on käytössämme 4 leikkaussalia, heräämö ja päiväkirurginen yksikkö. Hoidamme myös anestesiaa vaativat ulkotyöt kuten esim. magneetit ja TT-tutkimukset koko sairaalan alueella.

Toimimme myös valtakunnallisena lasten ortopedian osaamiskeskuksena.

Vastuuhenkilöt

Vastuualuejohtaja Sanna Vilo
Osastonhoitaja Kirsti Lehtonen

​Kuulumme Tyksin Totek-toimialueeseen (leikkaustoiminta, tehohoito, kivunhoito ja hengitystuki).

 

Päivitetty: 6.10.2020 13:27