Siirry sisältöön

 Leikkausosasto S (silmäkirurgia)

​Yhteystiedot

Käyntiosoite

Tyks, A-sairaala (rakennus 4)
Sisäänkäynti 4A, 3. krs.
Kiinamyllynkatu 4–8, Turku

Postiosoite

PL 52, 20521 Turku

 Leikkausosasto S (silmäkirurgia)

 • Potilaille
 • Opiskelijoille
 • Lisätietoa
Silmäleikkaus käynnissä. 

Osastomme erikoisala on silmäkirurgia.

Toimintamme painottuu elektiivisiin (ei-päivystyksellisiin) toimenpiteisiin klo 8–15.30 välillä. 

Päivystyspotilaita hoidamme tarvittaessa myös ilta- ja yöaikaan.

Suurin osa (yli 90 %) potilaista hoidetaan päiväkirurgisina potilaina. Osaston potilaiden ikäjakauma on suuri - vauvasta vaariin. Lapsipotilaat saavat tulla saattajan kanssa leikkausosastolle asti ja yleensä saattaja voi tulla heräämöön myös leikkauksen jälkeen. 

Suurin osa toimenpiteistä tehdään erilaisissa puudutuksissa. Puudutukset tehdään useimmiten jo ennen leikkaussaliin menoa heräämössä ja niihin voidaan tarvittaessa yhdistää suonensisäinen lääkitys (esim. rentouttava lääke).

Puudutusvaihtoehtoja ovat

 • silmän sidekalvon puudutus (esim. kaihileikkaukset)
 • silmämunan vieruspuudutus, jossa silmää liikuttavat lihakset puudutetaan (esim. lasiais-, karsastus- ja paineenalennusleikkaukset)
 • ihonalainen puudutus (esim. luomileikkaukset).

Noin 10 prosenttia toimenpiteistä tehdään yleisanestesiassa eli nukutuksessa (esim. lapset).

Ks. asiakasmaksut.
 

Silmäleikkausosaston työntekijät ryhmäkuvassa.

Leikkausosasto S (Silmäkirurginen leikkausosasto/ AD3C)

Pyrimme osastollamme tasa-arvoiseen, inhimilliset tarpeet huomioonottavaan, yksilölliseen ja kokonaisvaltaiseen hoitotyöhön. Perioperatiivinen hoitotyömme on turvallista, suunnitelmallista ja potilasta kunnioittavaa.

Osaston toiminta

Työaikamme on arkisin klo 7.45-15.45. Osastotunti pidetään maanantai- ja keskiviikkoaamuisin klo 8.00 alkaen.

Osastollamme tehdään pääasiassa elektiivisiä silmäalueen leikkauksia neljässä leikkaussalissa. Päivystyksellisiä toimenpiteitä tehdään kuitenkin lähes päivittäin, myös ilta- ja yöaikaan.

Osastollamme on jatkuva työnkierto eli kaikki tekevät kaikkea (oman osaamisensa mukaan).

Osastolla on perehdytyskansiot sekä henkilökunnalle että opiskelijoille ja ne ovat käytössäsi harjoittelujakson aikana. 

Ohjaus

Opiskelijana voit osallistua ohjatun harjoittelun aikana anestesia-, instrumentoivan, valvovan ja heräämösairaanhoitajan työhön. Voit myös tutustua välinehuoltajan ja päiväkirurgisessa yksikössä työskentelevien sairaanhoitajien työhön.

Osastollamme saat laaja-alaisen kokemuksen silmäkirurgiasta ja leikkaussalitoiminnasta. Opiskelijan ammatillisen kasvun kehittymisestä vastaa koko henkilökunta lähiohjaajien kanssa.

Olisi kiva yllätys, jos pystyisit liittämään alkutavoitteesi osaksi CV:tä.

Tulet olemaan osana moniammatillista työyhteisöä.

Odotamme sinulta

 • aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta
 • potilashoitojen vastuullista tekemistä
 • kykyä ottaa vastaan ja antaa palautetta
 • yhteistyötä eri henkilöstöryhmien kesken
 • tiimityöskentelytaitoa
 • potilaan yksilöllisyyden huomioimista
 • hyvää vuorovaikutusta potilaan ja hoitotiimin kanssa
 • vaitiolovelvollisuuden noudattamista

Instrumentoivan sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu mm.

 • potilasturvallisuudesta huolehtiminen yhdessä koko hoitotiimin kanssa
 • instrumenttipöydän tekeminen
 • steriilien olosuhteiden valvominen ja säilyttäminen leikkauksen aikana
 • leikkausalueen valmistelu ja peittely leikkausta varten
 • toimiminen leikkaavan lääkärin työparina ja hoitotyön asiantuntijana toimenpiteen aikana

Anestesiasairaanhoitajan tehtäviin kuuluu mm.

 • potilasturvallisuudesta huolehtiminen yhdessä koko hoitotiimin kanssa (esim. tarkistuslistan läpi vieminen)
 • potilaan yleisanestesiaa varten tarvittavien hoitovalmistelujen tekeminen
 • toimiminen anestesialääkärin työparina potilaan yleisanestesian aloituksessa, ylläpidossa ja lopetuksessa sekä potilaan seuranta
 • puudutetun potilaan tarkkailu, hoito, ohjaaminen, tukeminen ja seuranta leikkauksen aikana
 • lääkehoidon toteuttaminen
 • nestehoidon toteuttaminen
 • anestesiatietojärjestelmän käyttäminen (CA)
 • potilastietojärjestelmien käyttäminen (Opera ja Miranda)
 • kivunhoidon arvioiminen, toteuttaminen ja kirjaaminen
 • raportointi hoitovastuun siirtyessä (ISBAR)

Valvovan sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu mm.

 • koko työryhmän toiminnan edistäminen
 • potilaan valmistelu toimenpiteeseen
 • leikkaussalin valmistelu ja hoitovälineistön varaaminen
 • potilaan turvallisuutta varmistavien hoitotoimintojen suorittaminen yhdessä hoitoryhmän kanssa
 • leikkauspuolen varmistus ja valmistelu
 • leikkausasennon laitto
 • silmän pesu ja leikkausalueen ihon desinfiointi
 • tiedottaminen ja kirjaaminen (Opera)
 • näytteistä ja mahdollisista lähetteistä huolehtiminen
 • salin varustelutasosta huolehtiminen

Heräämöhoitajan tehtäviin kuuluu mm.

 • silmämunan vieruspuudutukseen tulevan potilaan valmistelu puudutusta varten ja potilaan valvonta
 • yleisanestesiapotilaan valvonta postoperatiivisesti
 • kivunhoidon arvioiminen, toteuttaminen ja kirjaaminen
 • anestesiatietojärjestelmän käyttäminen (CA)
 • potilaan vastaanottaminen/luovuttaminen jatkohoitoon ja raportointi ISBARin mukaan
 • heräämön varustelutasosta huolehtiminen

Suositeltavaa kirjallisuutta ennen osastollemme tuloa

 • Silmähoidon käsikirja: Jaana Hietanen, Riitta Hiltunen & Heli Hirn
  • Kertaa varsinkin silmän rakenne, jotta pystyt seuraamaan leikkauksia paremmin.
 • Silmätautien käsikirja: Seppänen, Holopainen, Kaarnirouta & Setälä
 • Perioperatiivinen hoito: Anna Karma, Timo Kinnunen, Marjo Palovaara & Jaana Perttunen
 • Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta: Kuntaliitto
  • Esim. seuraavat osiot: 13-15, 19-20, 26 ja 32
 • Anestesiologia ja tehohoito: Duodecim
  • Esim. seuraavat osiot: Anestesia-aineet, Anestesian anto, Anestesiamenetelmät, 26. Päiväkirurginen anestesia, 33. Silmäleikkauspotilaan anestesia, 59. Leikkauksen jälkeinen kivunhoito
 • Kivun hoitotyö: Sanna Salanterä, Nora Hagelberg, Marjo Kauppila, Matti Närhi

 

Tervetuloa harjoitteluun Leikkausosasto S:lle!

​Osastolla hoidetaan noin 5000 potilasta vuodessa.

Sairaanhoitajat työskentelevät anestesia-, instrumentoivan, valvovan ja heräämösairaanhoitajan rooleissa.

Yliopistosairaalassa hoidon lisäksi tehtäviimme kuuluvat hoidon kehittäminen sekä tutkimus ja opetus.

Vastuuhenkilöt

Vastuualuejohtaja Heikki Antila
Osastonhoitaja Soile Tenhunen

 

 

​Kuulumme Tyksin Totek-toimialueeseen (leikkaustoiminta, tehohoito, kivunhoito ja hengitystuki).

 

Päivitetty: 6.10.2020 13:37