Siirry sisältöön

 Liikuntalaboratorio (LiiLAB)

​Yhteystiedot


Tyks, Medisiina D -rakennus, 2.krs, Liikuntalaboratorio
Kiinamyllynkatu 10, 20520 Turku

Yhteydenotot:

liikuntalabra(a)tyks.fi
Osaston sihteeri, puh. 02 313 2961

Potilaat tulevat tutkimuksiin lähetteellä.

 Liikuntalaboratorio (LiiLAB)

 • Potilaille
 • Lisätietoa

Nainen kävelyanalyysissa.
Liikuntalaboratorio on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP), Turun ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston yhteinen toimipiste Medisiina D:ssä.

LiiLABin tehtävänä on tuottaa biomekaanisia ja liikuntafysiologisia liikunta- ja toimintakyvyn tutkimuksia Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin erikoisalojen ja kuntoutuksen tarpeisiin. Tutkimuspalveluja tarjotaan eri potilasryhmien diagnostiikan ja hoidon/kuntoutuksen suunnittelun tueksi sekä hoidon/kuntoutuksen seurantaan ja vaikuttavuuden arviointiin.

LiiLAB tarjoaa myös tieteellistä tutkimuspalvelua ja se toimii ammattikorkeakoulun ja yliopiston koulutusympäristönä. LiiLABissa tehdään mm. lihastoiminnan, liikkeen, kävelyn, raajan kuormituksen, tasapainon sekä aerobisen suorituskyvyn mittauksia erityislaitteistoa hyödyntäen. Lisäksi tehdään vaativia potilaskohtaisia suorituskykymittauksia.

​Tutkimuspalvelut:

Kävelyanalyysi

Tutkitaan kävelyaskelluksen ja mahdollisuuksien mukaan juoksuaskelluksen aikana mm. 

 • alaraajan/vartalon linjautumista ja askelmallia
 • askelsymmetriaa
 • alaraajan kuormitusta
 • jalkapohjaan kohdistuvaa painetta
 • raajan/vartalon lihasten toimintaa sekä
 • nivelkulmamuutoksia. 

Tutkimuksessa hyödynnetään videokuvausta, painesensorilevyjä, kinesiologista EMG-laitetta sekä liikesensoreita. Tutkimuksesta saadaan selville myös kävelymatkaan, -aikaan ja -nopeuteen sekä sydämen sykkeen seurantaan liittyvää tietoa. 

Mittauksia tehdään mm. jalkaterä-, nilkka-, polvi-, lonkka- ja selkäpotilaille sekä neurologisille potilasryhmille (lapset, aikuiset).

Jalan paine- ja kuormitusmittaukset

Tutkitaan seisoma-asennossa (kahdella/yhdellä jalalla) ja kävelyaskelluksen aikana paineen jakautumista jalkapohjan eri osien välillä ja kuormituksen jakautumista sekä raajojen että jalan etu- ja takaosien välillä. Lisäksi mittauksessa saadaan selville seisoma-asennon aikana kehon huojunnan laajuuteen ja jalan asennon vakauteen liittyvää tietoa. Tutkimuksessa käytetään painesensorilevyjä ja videokuvausta. 

Mittauksia tehdään mm. jalkaterä-, nilkka- ja polvipotilaille. Saatua mittaustietoa voidaan hyödyntää myös mm. tukipohjallisten, ortoosien ja erikoisjalkineiden suunnittelussa.

Tasapaino- ja kehon huojuntamittaukset

Tutkitaan seisoma-asennossa kahden ja yhden jalan testeillä (silmät auki/kiinni) kehon huojunnan laajuutta, nopeutta ja suuntaa sekä asennon säilyttämisen vakautta. Lisäksi voidaan selvittää eri aistielinten (mm. näkö, jalkapohjan proprioseptiikka) vaikutusta tasapainon hallintaan, askelluksen symmetriaa ja vakautta sekä raajojen/vartalon lihastoimintaa testisuorituksen aikana. Tutkimuksessa käytetään voimalevyjä, painesensorilevyjä, kinesiologista EMG-laitetta ja videokuvausta. 

Mittauksia tehdään mm. niskapotilaille, huimaus- ja tasapaino-ongelmista kärsiville potilaille sekä neurologisille potilaille.

Yksittäiset tutkimukset

 • Lihasvoimatestaus (vakioitu dynaaminen tai isometrinen testi)
 • Lihaksen toiminnan ja aktivaatiokyvyn mittaus tietyssä liikesuorituksessa (kinesiologinen EMG)
 • Potilaskohtaiset kävelyn/juoksun matka-, aika- ja nopeusmääritykset (myös sykkeen seuranta)
 • Askelluksen symmetria ja vakaus (puolierot)
 • Liikkeen laatu ja alaraajojen linjautuminen (mm. askellustestit, hypyt)
 • Kehon painopisteen hallinta eri suunnissa (reaktioaika, liikenopeus, suuntakontrolli)
 • Käden/sormien puristusvoimamittaukset: maksimi- ja kestävyysvoima
 • Submaksimaalinen PP-ergometri -testi aerobisen kunnon testaamiseen lausuntoineen
 • Submaksimaalinen 2 km:n kävelytesti testimatolla (UKK-instituutin kävelytesti) lausuntoineen
 • Kehon koostumuksen mittaus (InBody 720)

Vaativat alaraaja- ja yläraajapotilaiden suorituskykymittaukset

 • Polven eturistisidepotilaiden/polvipotilaiden testaus
 • Polven nivelrikkopotilaiden/tekoniveloperoitujen testaus
 • Lonkan nivelrikkopotilaiden/tekoniveloperoitujen testaus
 • Jalkateräpotilaiden/Hallux valgus -potilaiden kuormitustestaus
 • Yläraajapotilaiden testaus
 • Selkäpotilaiden (myös alaraajaoiretta) testaus

Konsultaatiot ja tiedetutkimuspaketit

Saatavilla tarpeiden mukaan.

Lähete ja ajanvaraus:

Potilaat tulevat tutkimuksiin erikoisalan (esim. FYS, ORT, NEU) tai fysio- (FYST) tai toimintaterapian (TOI) lähetteellä. Sähköinen lähete (toimipiste: FYS ja erik.ala: 96Y) tehdään fysiatrialle. Tutkimuksen kesto on noin 60–90 minuuttia.

Lähetteeseen tarvittavat tiedot:

 • Lähetteen alkuun maininta lähetteestä liikuntalaboratorioon
 • Selkeä tutkimuspyyntö - mitä ja miksi halutaan tutkia
 • potilaan oireet sekä suorituskyky lyhyesti
 • rajoitukset
 • diagnoosi ja diagnoosi-numero.

Lausunto tutkimustuloksista:

Mittaustulokset ja analyysin yhteenveto sekä mahdollinen hoitosuositus ovat luettavissa potilaskertomuksen LII-näkemykseltä (=liikuntalääketiede).

LiiLABin tutkimuslaitteistoa:

 • Velamed/Noraxon – liikeanalyysi- ja kamerajärjestelmä
 • Kinesiologinen Video-EMG-järjestelmä
 • Zebris-kävely-/juoksumatto kameroineen (integroitu painelevy, käytössä iso monitori)
 • Balance Master ja Good Balance -voima- ja tasapainolevyt
 • Contrex-multijoint-voimanmittauslaite
 • Gaitrite-painesensorimatto (5 m)
 • Ergoline pyöräergometrit (automaattinen aerobisen suorituskyvyn testaus)
 • Inbody-laite (kehon koostumuksen mittaus)
 • Spintest-valomatto

Vastuuhenkilöt

Fysioterapeutti Pekka Karppi, puh. 02 313 6204, pekka.karppi(a)tyks.fi
Liikuntafysiologi Airi Oksanen, puh. 050 570 4087, airi.oksanen(a)tyks.fi
Konsultoiva lääkäri Petteri Lankinen, puh. 02 313 6177, petteri.lankinen(a)tyks.fi

Kuulumme Tyksin Tules-toimialueeseen (tuki- ja liikuntaelinsairaudet).

Potilas Contrex-multijoint-voimanmittauslaitteessa.Potilas Zebris-kävely/juoksumatolla

Päivitetty: 31.10.2019 12:12