Siirry sisältöön

 VSSHP, Tyks Orto kudospankki

Yhteystiedot

Postiosoite

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Tyks Orto kudospankki
PL 28, 20701 Turku
Kudoslaitostunnus TE1022

​Toimipaikat

Tyks Orto, Kirurginen sairaala
Luolavuorentie 2,
20700 Turku

Tyks, T-sairaala
Hämeentie 11,
20520 Turku

Tyks, U-sairaala
Kiinamyllynkatu 4-8,
20520 Turku

Satasairaala
Sairaalantie 3,
28500 Pori

 VSSHP, Tyks Orto kudospankki

  • Potilaille
  • Lisätietoa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin luu- ja tukikudospankki kerää, säilyttää ja jakelee ihmisperäisiä luu- ja tukikudoksia. Kerättyjä kudoksia käytetään kudossiirrettä tarvitsevien potilaiden leikkaushoidossa. Toiminnan tavoitteena on taata turvallisten kudossiirteiden riittävyys sairaanhoitopiirimme ja Satakunnan sairaanhoitopiirin alueen potilaille. Siirteitä välitetään tarvittaessa myös muihin terveydenhuollon yksiköihin koko Suomen alueella.

Luun luovutus tekonivelleikkauksessa

Suurin osa kerättävistä luukudoksista saadaan lonkan tekonivelleikkauksen yhteydessä, jolloin reisiluunpää poistetaan ja korvataan tekonivelellä. Poistettu reisiluunpää voidaan tallentaa kudospankkiin, jos potilaalta on saatu kirjallinen suostumus. Muussa tapauksessa se hävitetään.

Kudospankkiin tallennettua luuta käytetään ensisijaisesti luusiirrettä tarvitsevien potilaiden leikkaushoitoon, mutta sitä voidaan käyttää myös kudoslaitosprosessin kehitystyössä. Jotta luovutettua luuta voitaisiin käyttää, otetaan luovuttajalta verikoe HIV-, kuppa- ja maksatulehdustartunnan poissulkemiseksi. Luovuttajan on myös vastattava terveyskyselyyn. Siinä tiedustellaan luusiirteen vastaanottajan terveyden kannalta merkityksellisiä asioita.

Verikokeella ja terveyskyselyllä halutaan varmistaa siirteiden turvallisuus. Kaikki laboratoriovastaukset ja kyselylomakkeen tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja kudospankkia sitoo täysi vaitiolovelvollisuus.

Luu- ja tukikudosten luovutus elinluovutusten yhteydessä

Osa kerättävistä luu- ja tukikudossiirteistä saadaan elinluovutusten yhteydessä. Tällöin huomioidaan vainajan ja omaisten tahto elinluovutukseen.

Vastuuhenkilöt

Anssi Arimaa.Lääketieteellinen vastuuhenkilö
Anssi Arimaa
Puh. 02 313 8093
Kari Tirkkonen.
Kudospankkikoordinaattori
Kari Tirkkonen
Puh. 02 313 6206, 050 470 5207
Mari Routapohja.
Laatuvastaava
Mari Routapohja
Puh. 02 313 5983

 

Toimiluvat

Kudoslaitosten toimintaa Suomessa ohjaa ja valvoo Fimea (Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus). Kudoslain (101/2001) mukaan kliiniseen käyttöön tarkoitettujen ihmiskudosten ja -solujen hankinta, testaus, käsittely, säilöminen, säilytys ja jakelu tulee tapahtua toimiluvan saaneessa kudoslaitoksessa.

Fimea myöntää kudoslaitostoimiluvat hakemuksesta arvioituaan luvanhakijan valmiudet säännösten mukaiseen toimintaan.

VSSHP:n Tyks Orto kudospankilla on voimassa oleva Fimean myöntämä toimilupa. 

Kudoslaitosten toimintaa ohjaavat säädökset

Kudoslaitosten toiminta on tarkkaan säädeltyä. Kudoslainsäädännön tarkoituksena on varmistaa ihmisessä käytettäväksi tarkoitettujen ihmiskudosten laatu- ja turvallisuus. Toiminnan luvanvaraisuudella, vastuuhenkilöiden nimeämisellä, koulutetulla ja perehdytetyllä henkilöstöllä, asianmukaisilla tiloilla, laitteilla ja materiaaleilla sekä toiminnan kattavalla dokumentoinnilla varmistetaan asetettujen laatu- ja turvallisuusvaatimusten toteutuminen. 

Fimea tarkastaa toimiluvan saaneet kudoslaitokset säännöllisesti, vähintään kahden vuoden välein. Lisäksi kudoslaitokset raportoivat vuosittain toiminnastaan Fimealle. 

Ajantasaiset säädökset löytyvät Fimean sivuilta.

Lähde: Fimea

​Kuulumme Tyksin Tules-toimialueeseen (tuki- ja liikuntaelinsairaudet).

Päivitetty: 15.2.2021 14:16