Siirry sisältöön

 Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Tyks, rakennus 9, 4. krs
Kiinamyllynkatu 4-8, Turku

Faksi

02 313 1786

Puhelin

02 313 2431 osastonsihteeri 

Infektiokonsultaatiot
02 313 3598

erikoislääkäri Taru Finnilä
02 313 0528

erikoislääkäri Harri Marttila
02 313 1582

ylilääkäri Mari Kanerva
040 583 5103

Postiosoite

PL 52, 20521 TURKU

 Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö

  • Potilaille
  • Opiskelijoille ja työntekijöille
  • Lisätietoa

Yksikkömme toimii Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä sairaalahygienian edistämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Tehtäviimme kuuluu sairaanhoitopiirin alueella olevien sairaaloiden, terveyskeskusten ja muiden laitosten sairaalainfektioiden seuranta ja ehkäisy.

Seuraamme myös tartuntatautitilannetta sairaanhoitopiirin alueella ja koordinoimme tartuntatautiepidemioiden hoitoa ja torjuntaa alueella.

Työmme pääpaino on hoitoon liittyvien infektioiden (sairaalainfektioiden) seurannassa ja ehkäisyssä sekä epidemioiden tunnistamisessa ja hallinnassa. Yksikkömme järjestää alan koulutusta ja antaa konsultaatiopalveluja.

Lisäksi teemme infektioiden torjuntaan liittyvää kehittämis- ja tutkimustyötä.

Olemme tuottaneet potilaita varten sairaalahygieniaa ja infektioiden torjuntaa varten ohjeita, jotka löytyvät Hoito-ohjeet.fi-sivustolta. Yksiköstämme lisätietoa myös Terveyskylän Infektiotalossa.

​Sairaalaympäristössä on erittäin tärkeätä muistaa huolehtia hygieniasta ja aseptiikasta.

Jokaisen opiskelijan ja hoitotyöntekijän on syytä tutustua tarkasti hygieniaohjeisiimme.

Lisäksi olemme tuottaneet sairaalahygieniasta ja infektioiden torjunnasta kattavan ohjeiston, joka löytyy Hoito-ohjeet.fi-sivustolta.

Seuraamme sairaanhoitopiirin sairaaloiden infektio-, mikrobilääkekulutus- ja mikrobilääke-resistenssitilannetta. Ryhdymme tarvittaessa osastojen ja muiden yksiköiden kanssa tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin.

Annamme hygieniatyöryhmän kanssa sairaalahygieniaan liittyviä ohjeita, suosituksia ja lausuntoja.

Järjestämme alueellista, keskitettyä ja työyksikkökohtaista sairaalahygieniaan ja tartuntatauteihin liittyvää koulutusta yhteistyössä eri alojen työntekijöiden, potilaiden ja heidän omaistensa kanssa.

Kehitämme toimintaamme yhteiskunnan muuttuvien vaatimusten, uusien resistenttien mikrobien ja sairaanhoitopiirin väestön tarpeiden mukaan.

Toiminnan kehittämiseksi ja sairaalahygienian tehostamiseksi olemme toteuttaneet 2000-luvulla useita projekteja, joiden avulla on mm. selvitetty ja yhdenmukaistettu hygieniakäytäntöjä sekä annettu koulutusta piirin alueen kaikissa terveydenhuollon- ja sosiaalialan laitoksissa. Myös tartuntatautien torjuntatyön tehostamista ja pandemiatilanteen hoitamista on tehty osin projektitöinä.

Henkilökunnan vastuualueet

Ylilääkärimme vastaa sairaanhoitopiirin alueen tartuntatautien ja sairaalainfektioiden seurannasta ja valvonnasta.

Infektiolääkärimme vastaa pääsääntöisesti infektiokonsultaatioista.

Hygieniayhdyshenkilöt

Jokaisessa yksikössä on nimettynä yksi tai kaksi hygieniayhdyshenkilöä, joista Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö pitää luetteloa. Muutokset hygieniayhdyshenkilöissä ilmoitetaan Sairaalahygieniayksikön osastonsihteerille.

Lue lisää: Hygieniayhdyshenkilön rooli ja tehtävät (pdf-tiedosto).

Tutustu myös sairaalahygieniaa ja infektioiden torjuntaa koskevaan ohjeistoon, joka löytyy Hoito-ohjeet.fi-sivustolta.

Päivitetty: 31.5.2022 16:12