Siirry sisältöön

 Selkäosasto ja poliklinikka

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Tyks Kirurginen sairaala
Luolavuorentie 2, Turku
Poliklinikka: P-krs
Vuodeosasto: 4. krs

Postiosoite

PL 28
20701 Turku

Puhelin

02 313 6135 vuodeosasto

02 313 6125 poliklinikka
(ma–pe klo 8–15)

 Selkäosasto ja poliklinikka

 • Potilaille
 • Opiskelijoille
 • Lisätietoa

Selkäortopedian poliklinikalla ja osastolla tutkitaan ja hoidetaan selkäpotilaita (mm. luudutus-, välilevytyrä- ja hermokanava-ahtaumaleikkaukset).

Potilaat tulevat meille lääkärin lähetteellä. Lähetteen voi saada hoitavalta lääkäriltä terveyskeskuksesta, yksityiseltä lääkäriasemalta tai työterveyshuollosta.

Erikoislääkärimme määrittelee hoidon kiireellisyyden lähetetietojen sekä jo otettujen tutkimusten mukaisesti. Usein tarvitaan kuitenkin vielä lisätutkimuksia hoitosuunnitelman tekoa varten. Näistä ilmoitetaan joko kirjeitse tai puhelimitse mahdollisimman pian. Kiireelliset tapaukset sekä päivystykset pystymme hoitamaan nopeasti.

Poliklinikkakäynnillä jatkohoitoratkaisut tehdään yhdessä potilaan kanssa huomioimalla potilaan tilanne kokonaisvaltaisesti. Mikäli leikkaushoitoon päädytään, leikkausajankohta sovitaan käynnin yhteydessä.  Kaikkia selkäperäisistä oireista kärsiviä potilaita ei voi kuitenkaan auttaa leikkauksella, mutta pyrimme silloin ohjaamaan oikeaan konservatiivisen hoidon toteutuspaikkaan.

Poliklinikkamme sijaitsee Tyks Kirurgisen sairaalan sisääntulokerroksessa. Ilmoittautuminen poliklinikkakäynnille tapahtuu sisääntuloaulassa. Fysioterapeutin vastaanotot sijaitsevat Kirurgisen sairaalan 4. tai 5. krs:ssa ja tämä tieto löytyy kutsukirjeestä. Myös näille vastaanotoille ilmoittautuminen tapahtuu sisääntulokerroksessa.

Vuodeosasto

Leikkaukseen tulevat potilaat haastatellaan joko poliklinikkakäynnin yhteydessä, puhelimitse tai erillisellä haastattelukäynnillä. Potilaat saapuvat osastolle pääsääntöisesti leikkauspäivän aamuna. Katso lisätietoa leikkaukseen valmistautumisesta.

Osastolla on 1–4 hengen potilashuoneita, joiden yhteydessä on WC, suihku ja TV. Langaton internet-yhteys on vierailijoiden käytettävissä. Toimenpiteet tehdään leikkausosastolla. Osa potilaista tarvitsee leikkauksen jälkeen tehostettua valvontaa, jolloin hoito jatkuu tarkkailuosastolla ensimmäisen vuorokauden ajan.

Keskimääräinen hoitoaika on noin kolme päivää leikkauksesta riippuen. Välilevytyräpotilaat voivat kotiutua leikkauksen jälkeisenä, luudutusleikkauksen hoitoaika on noin neljä päivää. Kotiutukseen vaikuttavat kuitenkin potilaan muu terveydentila ja yleiskunto. Jos leikkauksen jälkeinen kotona selviytyminen mietityttää, kannattaa jatkohoitoon liittyviä asioita selvittää jo ennen sairaalantuloa oman kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista. Lisäksi apua saa sosiaalityöntekijältämme.

Jälkitarkastukset lääkärin ja fysioterapeutin luona sovitaan yksilöllisesti. Fysioterapia voi jatkua myös omassa kotikunnassa. Työelämässä olevien sairausloman pituus riippuu ammatin fyysisistä vaatimuksista ja korjattavan selkävian laadusta.

Kotiutuessa kuntoutuminen on vasta alussa.

Jatkokuntoutuksen onnistumisen kannalta omaehtoinen harjoittelu saatujen ohjeiden mukaan on ratkaisevaa.

Vuodeosastohoidosta laskutetaan hoitopäivämaksu. 

 Hoito ja tutkimukset

 

Opiskelijana pääset työskentelemään moniammatillisen työryhmän jäsenenä henkilökohtaisen ohjaajasi kanssa ja osallistumaan kaikkiin osastollamme hoidettavien potilasryhmien hoitoprosessien vaiheisiin.

Saat jatkuvaa ohjausta ja välitöntä palautetta. Ohjaustilanteita on potilasohjauksen, lääkehoidon, kirjaamisen ja raportoinnin, haavahoidon sekä lääke- ja kivunhoidon osa-alueilla. Odotamme sinulta vastuullista ja motivoitunutta otetta harjoitteluun.

Opetus- ja ohjaustilanteet

 • lähi- ja sairaanhoitajaopiskelijoiden käytännönharjoittelujaksot.
 • fysioterapiaopiskelijoiden käytännönharjoittelujaksot
 • kirurgian kurssilla käytännönharjoittelujaksot lääketieteen kandidaateille
 • ERASMUS-opiskelijoille käytännönharjoittelujakso opiskelijan oman kiinnostuksen kohteen mukaisesti painottaen.

Ennen harjoittelua

Opiskelijavastaavamme ottaa etukäteen Jobstepistä AMK-opiskelijoiden CV:t, jotta ohjaajat voivat perehtyä niihin jo etukäteen. Muiden opiskelijoiden tulee toimittaa osastollemme oppimispolkunsa ja lyhyt esittely itsestään viimeistään viikkoa ennen harjoittelujakson alkua. Näin voimme tutustua opiskelijaan hieman etukäteen ja taata parhaan mahdollisen ohjauksen tulevalle jaksolle.

Toivomme opiskelijoiltamme perehtyneisyyttä ortopedisen selkäpotilaan tärkeimpiin diagnooseihin ja teoriatiedon perusteita kirurgisen potilaan hoidosta.

Edellytämme ammatillisten eettisten ohjeiden ja aseptiikan perusteiden hallintaa.

Lääketieteen kandidaattien tulisi perehtyä aseptiseen työskentelyyn leikkausosastolla sekä tutustua kirurgiseen käsien pesuun hygieniahoitajan kirjallisten ohjeiden mukaisesti.

Mitä opit osastollamme?

Opiskelijana saat tutustua laajalti selkäpotilaan hoitoprosessin eri vaiheisiin:

 • poliklinikan vastaanottotoiminta
 • preoperatiivinen haastattelukäynti
 • osastohoito ennen ja jälkeen leikkauksen
 • leikkausosastolla tapahtuva hoito
 • tarkkailuosaston toiminta
 • lääkehoito
 • fysioterapian osuus hoidossa.

Fysioterapian opiskelijamme oppivat selkäleikkauspotilaan mobilisaatio-ohjausta sekä apuvälineiden tarpeen arvioimista.

Tulosta ja tutustu ennen harjoittelun alkua:

Vastuuhenkilöt

Vastuualuejohtaja Katri Pernaa, puh. 02 313 0000
​Osastonhoitaja Elina Lauas, puh. 02 313 6185​

​Kuulumme Tyksin Tules-toimialueeseen (tuki- ja liikuntaelinsairaudet).


Päivitetty: 17.9.2021 13:05