Siirry sisältöön

 Sisätautien poliklinikka

​Yhteystiedot

Käyntiosoite

Tyks, U-sairaala
A-sisäänkäynti, 8. ja 10. krs
Kiinamyllynkatu 4–8, Turku

Aukioloajat

Ma–pe klo 7.30–16

Puhelin

Soittoaika ma–pe klo 8–15

02 313 2020
8. kerros

02 313 3060
10. kerros

02 313 4284
Reumatologian ja kliinisen immunologian keskus
Tyks, A-sairaala, 1. kerros

Postiosoite

PL 52, 20521 Turku

 Sisätautien poliklinikka

 • Potilaille
 • Opiskelijoille
 • Lisätietoa

​Poliklinikallamme on vastaanottoja kaikilta sisätautien erikoisaloilta vatsaelin- ja sydänsairauksia lukuun ottamatta.

Potilaat tulevat meille lääkärin lähetteellä. Suuri osa potilaistamme tulee myös jälkikontrolleihin vuodeosastohoidon jälkeen.

Käynnistä laskutetaan poliklinikkamaksu. Sarjahoidosta laskutetaan sarjahoitomaksu.

Erikoisalamme

Diabetes

U-sairaala, sisäänkäynti 3A, 8. kerros

Yli 16-vuotiaat, pääsääntöisesti tyypin 1 diabeetikot.

 • Lääkärin ja hoitajan yhteisvastaanotto toimii 2–3 kertaa viikossa. Näistä yksi päivä on tarkoitettu nuorille, 16-20-vuotiaille diabeetikoille.
 • Hoitajan vastaanotto toimii neljänä päivänä viikossa.
 • Diabeteslääkärillä ja -hoitajalla on kerran viikossa vastaanotto äitiyspoliklinikalla raskaana oleville diabeetikoille.

Endokrinologia

U-sairaala, sisäänkäynti 3A, 8. kerros

Umpieritysrauhasten yli- tai alitoiminnasta johtuvat sairaudet. Umpieritysrauhasiin kuuluvat muun muassa aivolisäke, kilpi- ja lisäkilpirauhanen sekä lisämunuaiset. Lisäksi erilaiset perinnölliset sairaudet.

Jalkaterapeutti

U-sairaala, sisäänkäynti 3A, 8.kerros

Diabeetikoiden vakavien jalkaongelmien hoito sekä potilaiden ja hoitohenkilökunnan koulutus diabeetikoiden jalkaongelmiin liittyen.

Opetuspoliklinikka

U-sairaala, sisäänkäynti 3A, 8. kerros

Monentyyppiset sisätautiongelmat. Potilaan tutkii ensin lääketieteen opiskelija, ja tämän jälkeen asia käydään läpi kandidaattiryhmän kanssa opetuksesta vastaavan erikoislääkärin johdolla. Potilas on tällöin myös itse paikalla.

Nefrologia

U-sairaala, sisäänkäynti 3A, 8. kerros

Vaativien munuaissairauksien hoito. Suuren osan munuaispotilaista muodostavat munuaisensiirron saaneet potilaat.

 • Lääkärin vastaanotto munuaispoliklinikalla on neljänä päivänä viikossa. Hoitaja on paikalla kaikkina arkipäivinä.
 • Hoitajavastaanotto uusille munuaissiirtopotilaille.

Infektiopoliklinikka

U-sairaala, sisäänkäynti 3A, 10. kerros

Vakavien tartuntatautien hoito. Lisäksi toimintaamme kuuluu erotusdiagnostiikka, eli potilaan terveydentilan laaja selvittely. Pitkäaikaisista potilaista suurin ryhmä on HIV-positiiviset potilaat.

 • Lääkäri- ja hoitajavastaanotot.

Katso myös infektiopoliklinikan oma sivu.

Yleissisätautipoliklinikka

U-sairaala, sisäänkäynti 3A, 10. kerros

Moniongelmaisten sisätautipotilaiden hoito.

Reumatologian ja kliinisen immunologian keskus

A-sairaala, 1. kerros

Tulehduksellisten reumasairauksien hoito.

Katso myös reumatologian ja kliinisen immunologian keskuksen oma sivu.

 ‭(Piilotettu)‬ Hoito ja tutkimukset

​Ennen harjoittelua

​Toivomme saavamme hoitotyön opiskelijoilta lyhyen kirjallisen esittelyn omasta opintopolusta ennen harjoittelun alkua.

​Opetus- ja ohjaustilanteet

Diabetespoliklinikka

 • Diabeteshoitajan työhön kuuluu asiakkaiden ohjaaminen ja opettaminen. Diabeteksen hoidossa omahoidon osuus on merkittävä, ja siksi diabeetikoiden tulee saada riittävää ohjausta esimerkiksi käyttämistään välineistä (verensokerimittarit, -liuskat, lansetit sekä insuliinikynät ja -pumput).
 • Lisäksi diabeteshoitaja antaa ravitsemus- ja elämäntapaneuvontaa ja toimii yhteistyössä ravitsemusterapeutin kanssa.
 • Normaalin vastaanottotyön lisäksi diabeteshoitajan työnkuvaan kuuluu osastokonsultaatioiden tekeminen ja insuliiniannosten hienosäätö.

Endokrinologian poliklinikka

 • Sairaanhoitajan työtehtäviin kuuluu erilaisten tutkimusten, laboratoriokokeiden, rasituskokeiden ja kuvantamisten ohjelmointia.
 • Hoitajan työhön kuuluu myös kokonaisvaltainen potilasohjaus (hoitajavastaanotot).
 • Osteoporoosin, diabeteksen, ja erilaisten hormonipuutosten hoitoihin liittyen hoitaja antaa tarvittaessa pistosopetusta.
 • Lisäksi annetaan lääkeinjektioita ja tehdään glukoosisensorointeja.

Nefrologian poliklinikka

 • Hoitajan tehtävänä on muun muassa potilaan jatkohoidon järjestäminen (tutkimukset, kontrolliajat) sekä potilaan ohjaus vastaanotolla ja puhelimitse.

Opetuspoliklinikka

 • Lääketieteen opiskelijoiden harjoittelu tapahtuu opetuspoliklinikalla ja eri vastaanottojen toimintaa seuraamalla. Opiskelijaryhmä (8–9 kandidaattia) on yhtäjaksoisesti poliklinikalla viikon ajan.
 • Jokainen kandidaatti saa tutkittavakseen yhden potilaan. Tällainen oppimismuoto on välttämätöntä lääkäriksi valmistuville, ja opiskelijoiden taholta se on koettu erittäin mielekkääksi.

Reumatologia

 • Vastaanotolla reumalääkäri tutkii potilaan, tekee tarvittaessa nivelten ultraäänitutkimuksen ja antaa tarvittaessa kortisonipistoksia niveliin. Sairaanhoitaja avustaa lääkäriä pistosten antamisessa, ohjaa potilasta lääkityksen aloittamiseen liittyvissä asioissa ja antaa pistosopetusta potilaille.
 • Hoitaja myös ohjelmoi mahdolliset jatkotutkimukset ja -kontrollit sekä opastaa potilasta tutkimuksiin valmistautumisessa.

Infektiopoliklinikka

 • Infektiopolin suurimmat potilasryhmät ovat hiv-potilaat, borrelioosipotilaat, immuunipuutostutkimuksiin tulevat potilaat, pitkään lämpöilleet/kuumeilleet potilaat, epäselvät infektiopotilaat  ja osastolla olleiden vakavien infektiosairauksien (esim. pneumonia, sepsis, spondyliitti, osteiitti, meningiitti, endokardiitti) jälkikontrollipotilaat. Poliklinikalla hoidetaan myös erilaisia suoliston parasiitti-infektioita sekä hiv-tartunnalle tai rabiekselle altistuneita potilaita.
 • Sairaanhoitajan työtehtäviin kuuluu potilaan haastattelu, lääkelistan tarkistus, erilaisten tutkimusten, laboratoriokokeiden ja kuvantamisten ohjelmointi, kokonaisvaltainen potilasohjaus eri tilanteissa, haavanhoidot ja avustaminen erilaisissa toimenpiteissä, kuten likvoreissa ja nivelpunktioissa.
 • Sairaanhoitaja toimii sekä lääkärin työparina eri vastaanotoilla että itsenäisesti  infektiohoitajan vastaanotolla. Infektiohoitajan vastaanotolle potilaat tulevat esim hiv-lääkkeiden vaihtoon tai aloitukseen ja rokotuksille. Hiv-potilaat voivat myös varata keskusteluajan hoitajille haastavissa elämäntilanteissa. Infektiohoitajan vastaanotolla aloitetaan ja opastetaan hypogammaglobulinemiapotilaille  subcutaaniset gammaglobuliini-infuusiot.
 • Potilaiden puhelinneuvonta, terveyden edistäminen ja seksuaalineuvonta ovat myös suuressa roolissa infektiopoliklinikalla.

Diabetes. Lähes kaikkien sairaanhoitopiirin insuliinipumppua käyttävien potilaiden hoito on keskitetty poliklinikallemme.

Hematologia. Hematologian vastaanottoa pidetään myös Salon, Uudenkaupungin ja Loimaan aluesairaaloissa.

Opetuspoliklinikka. Potilaalle tehtävät jatkotutkimukset ja seuranta järjestetään yleensä muiden vastaanottojen yhteyteen. Opetuspoliklinikalle tutkittavaksi saapuminen on potilaalle täysin vapaaehtoista, ja potilas voi halutessaan saada ajan muulle vastaanotolle.

Vastuuhenkilöt

Vastaava lääkäri p. 02 313 0657
Osastonhoitaja sij. Kirsi-Marja Osmosalo, p. 02 313 1020
Osastonhoitaja Päivi Lahtonen, p. 02 313 3068 (Reumatologia)

​Kuulumme Tyksin Medisiiniseen toimialueeseen.

Päivitetty: 3.4.2020 12:50