Siirry sisältöön

 Sydänvalvonta ja sydänosasto 3

Yhteystiedot​

Käyntiosoite

Tyks, T-sairaala
Pääsisäänkäynti 18A, 3. krs, E-osa
Hämeentie 11, Turku

Postiosoite

PL 52, 20521 Turku

Puhelin

02 313 1071

Faksi

02 313 1090

 Sydänvalvonta ja sydänosasto 3

 • Potilaille
 • Opiskelijoille
 • Lisätietoa

Sydänvalvonnan osaston ihmisiä.

Sydänvalvonnassa hoidamme kardiologisia ja kirurgisia sydänpotilaita, jotka tarvitsevat jatkuvaa verenkierron ja hengityksen tarkkailua sekä muuta vaativaa hoitoa. Samoissa tiloissa toimii sydänosasto 3, jossa hoidamme kardiologisten ja kirurgisten sydänpotilaiden lisäksi keuhkoleikkauspotilaita. 

Potilaamme tulevat sydänvalvontaan pääsääntöisesti

 • päivystyksen kautta
 • teho-osastolta sydänleikkauksen jälkeen
 • sydäntoimenpideyksiköstä
 • muilta osastoilta.

Sydänvuodeosastolle 3 tullaan edellisten lisäksi myös lähetteellä esimerkiksi keuhkoleikkausta varten.

Vuodeosastohoidosta laskutetaan hoitopäivämaksu.

Vierailut sairaaloissa koronavirusaikana

Ohjeistus koskee Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyksin) kaikkia sairaaloita 10.5.2022 alkaen.

Vierailuohjeet:

Noudata hoitavasta yksiköstä saamiasi ohjeita vierailun ajankohdan ja suojautumisen suhteen.            Saavu vierailulle terveenä. Mikäli sinulla on hengitystieoireita, niin sinun ei pidä saapua vierailulle.   Käytä koko ajan kirurgista suu-nenäsuojainta (maskia), kun liikut sairaalan hoitotiloissa, kuten osastoilla, röntgenissä tai laboratoriossa ja kun vierailet potilaan luona.                                                

Desinfioi kätesi käsihuuhteella sairaalaan, osastolle ja potilashuoneeseen tullessa ja sieltä poistuttaessasi.  

 Katso alla olevasta linkistä lisätietoja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Koronavirusepidemia 2022 (vsshp.fi)                                                                                                                      Vierailuaikamme on klo 13.00-19.00

Puhelimitse voitte tiedustella potilaana olevan läheisenne vointia mihin kellonaikaan tahansa.

Lisätietoa sydänsairauksista

Katso lisää tietoa erilaisista sydänsairauksista Terveyskylän sivuilta.

 ‭(Piilotettu)‬ Hoito ja tutkimukset

 

Tervetuloa osastollemme ammattitaitoiseen ja iloiseen porukkaamme oppimaan lisää sydänsairauksista ja niiden hoidosta!​

​Opetus- ja ohjaustilanteet

 • kardiologisen potilaan tarkkailu, hoito sekä ohjaus
 • sydän- ja keuhkokirurgisen potilaan tarkkailu, hoito sekä ohjaus
 • verenkierto- ja hengityselimistön tarkkailu sekä keskeiset hoitomenetelmät
 • lääke- ja nestehoidon toteutus
 • hengityksen seuranta ja riittävän hapetuksen turvaaminen.

​Ennen harjoittelua

Kertaa

 • verenkierto- ja hengityselinten anatomia ja fysiologia
 • keskeiset kardiologiset sairaudet (sepelvaltimotauti, sydäninfarkti, sydämen vajaatoiminta, tyypillisimmät rytmihäiriöt)
 • kirurgisen potilaan hoitopolku, avosydänleikkauspotilaan hoito, keuhkoleikkauspotilaan hoito
 • EKG:n perusteet
 • elvytys

Mitä opit osastollamme?

Opiskelijana tutustut sydänsairauksiin ja niiden hoitoon sekä vuodeosastolla että valvonnassa. Pääset osallistumaan vaihteleviin ja monipuolisiin potilastilanteisiin ja näet potilaan hoitopolun sydänkeskuksessa. Saat kokemuksia erilaisista hoitotoimenpiteistä ja harjoittelet toimimaan nopeasti vaihtuvissa tilanteissa. Sairaanhoitajan työ sydänvalvonta- ja sydänvuodeosastolla on monipuolista, haastavaa ja mielenkiintoista.

Harjoittelua tukeva perehdytysmateriaali löytyy Moodle-oppimisympäristöstä kurssinimellä:
"Perehtymisen polku Sydänkeskuksessa". Pääset sinne verkko-tunnuksilla osoitteesta moodle.vsshp.fi > Toimi-, palvelu- ja tulos-alueiden koulutukset > Tyks > Sydänkeskus (TO2) > Perehtymisen polku Sydänkeskuksessa.

Henkilöstöä rivissä.

Tilat ja huoneet

Osastomme potilashuoneet ovat pääsääntöisesti neljän hengen huoneita, joissa on sekä miehiä että naisia. Huoneet ovat suuria ja teknisesti hyvin varusteltuja. Lisäksi osastolla on kolme yhden hengen huonetta, joita käytämme ensisijaisesti eristyspotilaiden hoitoon.

Kaikissa potilashuoneissamme on wc- ja suihkutilat. Jokaiselle potilaalle on oma lukittava vaatekaappi. Potilaspaikoilla on erilaisia seurantalaitteita, joita hyödynnämme potilaan voinnin tarkkailuun sekä sopivan hoidon valintaan ja säätelyyn.

Henkilöstö

Hoitaja lähikuvassa.Sydänpotilaiden hoidosta osastollamme vastaa moniammatillinen tiimi. Kardiologi tai kardiologiaan erikoistuva lääkäri työskentelee osastollamme arkisin koko päivän.

Sydänkirurgit kiertävät potilaat aamulla ennen leikkaussaliin lähtöä ja uudelleen iltapäivällä leikkausten loputtua.

Päivystysaikana päivystävä kardiologi ja päivystävä sydän- ja thoraxkirurgi ottavat kantaa potilaidemme hoitoon.

Sairaanhoitajat tarkkailevat potilaidemme vointia ja toteuttavat laaja-alaista potilashoitoa ympärivuorokautisesti. Fysioterapeutti ohjaa kuntoutumiseen ja liikkumiseen liittyvissä asioissa.

Laitoshuoltajat huolehtivat osaston siisteydestä ja osallistuvat ruoanjakeluun. Osastofarmaseutti vastaa lääketilauksista ja muista osaston lääkehoitoon liittyvistä asioista. Farmaseutti voi myös ohjata potilaitamme lääkehoidon toteuttamisessa.

Osastosihteeri on osastolla arkipäivisin ja hänen työhönsä kuuluvat muun muassa ajanvaraukset, potilasasiakirjoihin liittyvät tehtävät, tekstinkäsittely ja asiakaspalvelu.

Tarvittaessa konsultoimme myös muita ammattilaisia, kuten muiden erikoisalojen lääkäreitä ja hoitajia ja esimerkiksi ravitsemusterapeuttia, haavahoitajaa tai diabeteshoitajaa.

Jatkohoitoasioissa olemme tarpeen mukaan yhteydessä toisiin hoitolaitoksiin tai kotisairaanhoitoon. Potilaan kotiutuessa meillä on mahdollisuus hyödyntää sosiaalityöntekijän tai kotiutushoitajan palveluita.

Sydänvalvonnan henkilöstö yhdessä.

Toiminta osastolla

Osaston toiminta ja päivärytmi noudattelevat sairaalan vakiintuneita käytäntöjä. Päivä alkaa verinäytteiden ja sydänfilmien ottamisella. Päivän aikana tehdään erilaisia hoitotoimenpiteitä, mittauksia ja tutkimuksia ja avustetaan potilaita perustarpeisiin liittyvissä asioissa, kuten henkilökohtaisen hygienian hoidossa ja ruokailussa.

Potilasohjaus ja jatkohoitoon liittyvät asiat ovat osa päivää. Lääkäreiden kierto alkaa aamulla ja jatkuu tavallisesti iltapäivään. Lääke- ja nestehoitoa toteutetaan lääkärin ohjeiden mukaan ympärivuorokautisesti.

Päivän aikana kaikille potilaille tarjotaan aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala. Tarpeen mukaan potilaille voidaan tarjota lisäravinteita tai ylimääräisiä välipaloja. Yöt pyritään rauhoittamaan kaikelta ylimääräiseltä ja potilaita tuetaan normaalin vuorokausirytmin säilyttämiseen ja yölliseen lepoon myös sairaalassa ollessa.

Kaikessa toiminnassa pyritään potilaslähtöisyyteen ja potilaan yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen.

Toimintaa sydänvalvonnan osastolla.

Sydänkeskuksessa järjestetään monipuolisesti sydänpotilaiden ja heidän omaistensa tietoa lisääviä info- ja ohjaustilaisuuksia, joista kerrotaan potilaalle ja omaisille hoitojakson aikana. Tiettyjen potilasryhmien hoidon osaksi kuuluvat ennen hoitoa tai hoidon jälkeen järjestettävät ryhmäohjaukset sekä ohjauskäynnit tai -puhelut. Myös potilaan lähiomainen on tervetullut mukaan ohjaustilanteeseen.

Uusin potilaan toipumista tukeva osatekijä on sydänkeskukseen koulutetut kokemusasiantuntijat, jotka tarjoavat halukkaille vertaistukea toipumiseen ja keinoja jaksamiseen äkillisen sairauden kohdatessa. 

Hyvää tietoa sydänsairauksista ja niiden hoidosta löytyy esimerkiksi Sydänliiton internetsivuilta. Myös yhdessä potilaiden kanssa kehitetty erikoissairaanhoidon verkkopalvelu Terveyskylä tarjoaa tietoa ja tukea sairauksiin liittyvissä asioissa.

Varsinais-Suomen Sydänpiiri ja sen alaisuudessa toimivat alueelliset Sydänyhdistykset edistävät myös osaltaan sydänterveyttä, tukevat sairastuneiden hoitoa ja kuntoutusta sekä järjestävät sopeutumisvalmennuskursseja.

Vastuuhenkilöt

Tapani Vihinen.Sydänvalvonnan vastuulääkäri (kardiologia)
Tapani Vihinen, p. 02 313 0529.

Vesa Anttila.Sydänvalvonnan ja sydänosasto 3:n vastuulääkäri (kirurgia)
Vesa Anttila, p. 02 313 2204.
Riikka Lautamäki.Sydänosasto 3:n vastuulääkäri (kardiologia)
Riikka Lautamäki, p. 02 313 0502.
Merja Koivu.Sydänvalvontaosaston osastonhoitaja
Merja Koivu, p. 02 313 0301.

Toimimme opetussairaalana, joten osastollamme opiskelee käytännön harjoittelussa lääketieteen kandidaatteja ja hoitotyön opiskelijoita. Yliopistosairaalana osallistumme lääke- ja hoitotieteellisiin tutkimuksiin, jotka liittyvät erikoisalaamme.

​Kuulumme Tyksin Sydänkeskukseen.

Päivitetty: 16.5.2022 11:43