Siirry sisältöön

 Synnytyspelkopoliklinikka

​Yhteystiedot

 Synnytyspelkopoliklinikka

  • Potilaille
  • Opiskelijoille
  • Lisätietoa

vauvan jalat vanhempien käsissä

Synnytyspelkopoliklinikka on synnytysosaston alainen poliklinikka, jonne tullaan raskausaikana neuvolan terveydenhoitajan lähetteellä. Poliklinikalla työskentelee synnytysten hoitoon perehtyneitä kätilöitä, jotka ovat erikoistuneet synnytystä pelkäävän naisen raskauden ajan ja synnytyksen hoitoon. Synnytyspelon hoito toteutetaan tarpeen mukaan yhteistyössä lääkärien kanssa ja poliklinikalta on mahdollisuus tehdä jatkoläheteitä psykologille.

Lähetteen saapumisen jälkeen kätilö kutsuu naisen ensimmäiselle tapaamiselle mahdollisimman pian. Tapaamiseen on tervetullut myös puoliso, tukihenkilö tai tulkki.  Käynnillä ei tehdä mitään tutkimuksia. Ensimmäisen tapaamisen ja yksilöllisten tarpeiden pohjalta suunnitellaan synnytyspelon hoidon jatkokäynnit. Hoitoa seurataan ja tarvittaessa sitä muutetaan. 

Ensisijainen synnytyspelon hoitopaikka on neuvola. Poliklinikan asiakkaita ovat raskaana olijat, joille neuvolan antama tuki ei riitä. Poliklinikalla keskitytään naisen ajatuksiin, odotuksiin, kysymyksiin ja yksilöllisiin toiveisiin kiireettömästi keskustellen. Keskusteluissa on mahdollista jakaa oikeanlaista ja ajantasaista, sekä pitkään kokemukseen perustuvaa tietoa synnytysten hoidoista. Naisen synnytystoiveet kirjataan ja pyritään aina ottamaan huomioon terveellisen ja turvallisen synnytyksen rajoissa. Kätilö on naisen tukena niin alatiesynnytyksessä kuin mahdollisessa sektiossakin.

Synnytyspelon hoidon tavoitteena on raskausajan huolten keventäminen ja raskaudenaikaisen stressin vähentäminen. Tavoitteena on myös, että synnytykseen liittyvät pelot hälvenisivät ja nainen perheineen saisi hyvän, positiivisen synnytyskokemuksen synnytystavasta riippumatta. 

Päivitetty: 9.2.2021 14:35