Siirry sisältöön

 Työlääketieteen poliklinikka

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Tyks Kantasairaala, U-sairaala
A-sisäänkäynti, 10. krs.
Kiinamyllynkatu 4–8, Turku

Asiointi vain ajanvarauksella.

Postiosoite

PL 52, 20521 Turku

Puhelinnumerot

Hoitajat
ma–to klo 12–14
puh. 02 313 3663 tai 02 313 2603

Faksi

02 313 2749

Sähköposti

tyopoli(a)tyks.fi

Lisätietoja

Ammattilainen, katso "Ammattilaisille"-välilehti.

 Työlääketieteen poliklinikka

  • Potilaille
  • Opiskelijoille
  • Ammattilaisille

Diagnosoimme ja seuraamme ammattitauteja ja selvitämme sairauksien työperäisyyttä. Potilaamme tulevat Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan alueelta.

Diagnosoinnin tukena käytämme Tyksin ja Työterveyslaitoksen asiantuntemusta ja tutkimuksia.

Olemme ajanvarauspoliklinikka, ja potilaat tulevat meille pääasiallisesti työterveyslääkärin lähetteellä.

Käynnistä laskutetaan poliklinikkamaksu. Maksusta voi hakea korvauksen vakuutusyhtiöstä jälkikäteen.

Jos tarvitset lisäohjeita, voit soittaa hoitajalle ma–to klo 12–14 välisenä aikana.

 Hoito ja tutkimukset

 

Poliklinikallamme kouluttautuu työterveyshuoltoon erikoistuvia lääkäreitä puolen vuoden koulutusjaksoissa. Koulutus tapahtuu kiinteässä yhteistyössä Työterveyslaitoksen Turun yksikön ja Turun yliopiston kanssa ja on osa työterveyshuollon erikoistumispalvelua.

Erikoistuvat lääkärit haastattelevat tutkimuspotilaat ja erikoislääkärit laativat erikoistuvien kanssa tutkimussuunnitelmat ja loppulausunnot.

Koulutus tapahtuu erikoislääkärien ohjauksessa, mutta keskeistä on oma aktiivisuus ammattitautien selvittämisessä ja niihin perehtymisessä.

Perustehtävämme on tuottaa työlääketieteen palveluita Tyksin erva-alueelle. Olemme asiantuntijayksikkö, emme hoitava yksikkö. Voit kysyä meiltä neuvoja puhelimitse koskien työlääketieteen alaa. Noudatamme uutta työtapaturma- ja ammattitautilakia (TyTal-laki) ja sen mukaisia suosituksia. Suositamme ennen lähetteen laatimista perehtymään näihin ohjeisiin.

Lähetteet poliklinikallemme

Annamme ajan poliklinikalle lähetetietojen perusteella ja arvioimamme kiireellisyyden mukaisesti. Toimitamme palautteen lähettävälle taholle sekä tutkittavalle lähetteen vastaanottamisesta, ensikäynnistä ja mahdollisesta E-lausunnosta.

Jokaiseen perusteltuun ammattitautiepäilylähetteeseen tulee liittää anamneesi (mille ja milloin altistunut, tupakointi, hengitystieoireet, hengitystiesairaudet) sekä tiedot kliinisestä tutkimuksesta ja tutkimustuloksista, vakuutusyhtiöstä, työpaikasta ja ammatista sekä työsuhteesta. Yrittäjien ammattitautivakuutukset tulee selvittää ennen lähetteen laatimista.

Ammatti-ihotautilähetteet voi ohjata poliklinikallemme tai suoraan ihotautiklinikalle. Meluvammalähetteet voi ohjata suoraan audiologille tai yksityissektorille.

Katso ohjeet lähetteen laatimisesta ammattitautitutkimuksiin (TTL).

Asbestitaudit

Asbestitaudit ovat Tyksin erva-alueella tavallisia telakkateollisuudesta johtuen. Tupakointi lisää pahanlaatuisen sairauden riskiä. Asbestisairauksista korvattavia ammattitauteja ovat asbestiplakkitauti, asbestoosi ja asbestin aiheuttama keuhkosyöpä ja mesoteliooma.

Asbestialtistuneen perustutkimus on keuhkoröntgen terveyskeskuksessa tai työterveyshuollossa. Kun on havaittavissa plakit molemmin puolin, ja jos syyksi epäillään työperäistä altistumista, tehdään lähete Työlääketieteen poliklinikalle. Lähetteeseen liitetään THX-kuvat.

Kohtalaisesti ja runsaasti asbestille altistuneita, ammattitaudin saaneita seuraamme kolmen vuoden välein poliklinikallamme. Seurantatutkimukseen kuuluu keuhkojen ventilaatiotutkimukset, kuvantamis- ja laboratoriotutkimukset sekä altistuksen arviointi kuituvuosina 2014 alkaen. Tarvittaessa konsultoimme keuhkoklinikkaa tai Tyksin pölykeuhkosairauksien asiantuntijaryhmää.

Asbestitautien seurantasuositus

  • Asbestipurkutyössä työskentelevät: seuranta kolme vuotta työterveyshuollossa.
  • Molemminpuoliset plakit ja vähäinen altistus: seuranta terveyskeskuksessa tai työterveyshuollossa kolmen vuoden välein tupakoitsijoilla. Muiden kohdalla ei tarpeen.
  • Molemminpuoliset plakit ja kohtalainen tai runsas altistus: seuranta Tyksin työlääketieteen poliklinikalla 3 vuoden välein. HRCT-tutkimus tupakoivilta.
  • Asbestoosi: seuranta keuhkosairauksien poliklinikalla, josta voidaan ohjata työlääketieteen poliklinikan seurantaan, jos keuhkofunktio on normaali tai erityistä muutosta ei ole tapahtunut 1–2 vuoden seurannassa.
  • Mesoteliooma ja keuhkosyöpä: Tyksin keuhkopoliklinikan seuranta.

Hoidon ja tutkimusten laskutus

Perustelluissa ammattitautiepäilyissä laskutamme tutkimuskustannukset työnantajan tapaturmavakuutusyhtiöltä. Toivomme, että maksusitoumuksen näihin tutkimuksiin tekisi lähetteen tekijä. Ammattitautikontrollitutkimukset laskutetaan vakuutusyhtiöltä korvausasetusten perusteiden mukaisesti.

Kuntalaskutuksena voimme tutkia työssä pahenevia sairauksia. Tällöin tutkittava maksaa käynneistä poliklinikkamaksun.

Laadimme tutkitusta E-lausunnon siihen vakuutusyhtiöön, jonka asiakkaana tutkittava on ollut altistumisen aikana, jos kyseessä uusi ammattitauti tai vakuutusyhtiö sitä pyytää. TyTal-lain mukaan vakuutusyhtiölle riittää käyntiteksti.

Asiantuntemusta ja osaamista

Erityisosaamistamme ovat asbestisairaudet ja työperäiset allergiset hengitystiesairaudet. Työanamneesin ja syy–seuraussuhteiden selvittäminen ovat perustehtäviämme jokaisen tutkittavan kohdalla. Tutkimme kaikkia ammattitautilain mukaan korvattavia ammattitauteja, ja ohjaamme tutkimukset Työterveyslaitokselle Helsinkiin, jos on tarvetta spesifisiin erityistutkimuksiin, kuten altistuskokeisiin.

Poliklinikkamme vastaa moniammatillisen pölykeuhkosairauksien asiantuntijaryhmän toiminnasta ja kokoonkutsumisesta. Tämä ryhmä arvioi työperäisistä pölyistä syntyneitä ammattitauteja, kuten silikoosia ja asbestoosia. Altistuminen tulee olla runsas tai merkittävä.

Poliklinikkamme selvittää ammattisyöpätapauksissa altistuksen ja riskisuhteen keuhkosyövissä. Vastaavasti laadimme konsultaatiovastauksia työssä pahenevien sairauksien osalta. Seuraamme ammattitaudin saaneita sovituin määräajoin ja arvioimme heidän työkykyään. 

Teemme yhteistyötä Työterveyslaitoksen kanssa, jonka toimipiste on Turussa.

Vastuuhenkilöt

Vastuualuejohtaja, apulaisylilääkäri Marja Huuskonen,
konsultaatiot kollegoille, puh. 02 313 2606 ma–ti klo 12–13.

Osastonhoitaja Anna-Liisa Vuori, puh. 02 313 0809

​Kuulumme Tyksin Medisiiniseen toimialueeseen.

Päivitetty: 25.1.2021 12:54