Siirry sisältöön

 Työlääketieteen poliklinikka

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Tyks Kantasairaala, U-sairaala
Sisäänkäynti UC3
Kiinamyllynkatu 4–8, Turku

Asiointi vain ajanvarauksella.

Postiosoite

PL 52, 20521 Turku

Puhelinnumerot

Hoitajat
ma–to klo 12–14
puh. 02 313 3663 tai 02 313 2603

Turvaposti

tyopkl(a)turvaposti.fi
nettilomake

Sähköposti

tyopoli(a)tyks.fi

Lisätietoja

Ammattilainen, katso "Ammattilaisille"-välilehti.

 Työlääketieteen poliklinikka

 • Potilaille
 • Opiskelijoille
 • Ammattilaisille

Diagnosoimme ja seuraamme ammattitauteja ja selvitämme sairauksien työperäisyyttä. Potilaamme tulevat Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan alueelta.

Diagnosoinnin tukena käytämme Tyksin ja Työterveyslaitoksen asiantuntemusta ja tutkimuksia.

Olemme ajanvarauspoliklinikka, ja potilaat tulevat meille pääasiallisesti työterveyslääkärin lähetteellä.

Käynnistä laskutetaan poliklinikkamaksu. Maksusta voi hakea korvauksen vakuutusyhtiöstä jälkikäteen.

Jos tarvitset lisäohjeita, voit soittaa hoitajalle ma–to klo 12–14 välisenä aikana.

 Hoito ja tutkimukset

 

Poliklinikallamme kouluttautuu työterveyshuoltoon erikoistuvia lääkäreitä puolen vuoden koulutusjaksoissa. Koulutus tapahtuu kiinteässä yhteistyössä Työterveyslaitoksen Turun yksikön ja Turun yliopiston kanssa ja on osa työterveyshuollon erikoistumispalvelua.

Erikoistuvat lääkärit haastattelevat tutkimuspotilaat ja erikoislääkärit laativat erikoistuvien kanssa tutkimussuunnitelmat ja loppulausunnot.

Koulutus tapahtuu erikoislääkärien ohjauksessa, mutta keskeistä on oma aktiivisuus ammattitautien selvittämisessä ja niihin perehtymisessä.

Perustehtävämme on tuottaa työlääketieteen palveluita Tyksin erva-alueelle. Olemme asiantuntijayksikkö, emme hoitava yksikkö. Voit kysyä meiltä neuvoja puhelimitse koskien työlääketieteen alaa. Noudatamme uutta työtapaturma- ja ammattitautilakia (TyTal-laki) ja sen mukaisia suosituksia. Suositamme ennen lähetteen laatimista perehtymään näihin ohjeisiin.

Lähetteet poliklinikallemme

Tutkimme ja seuraamme ammattitauteja ja työperäisiä sairauksia. Potilaat tulevat lähetteellä avoterveydenhuollosta ja sairaaloista. Käynnin tarkoituksena on selvittää työssä esiintyvät altisteet, arvioida altistumisen ja sairauden välinen yhteys sekä tehdä johtopäätös, onko potilaan sairaus ammattitauti.

Ammatti-ihotautiepäilyt lähetetään Tyksin ihoklinikalle. Meluvammaepäilyjä tutkivat korvalääkärit yksityissektorilla ja monimutkaisissa tapauksissa voi lähetteen ohjata Tyksin audiologialle.

Käytämme turvapostia tyopkl(a)turvaposti.fi
Siihen voi lähettää myös potilastietoja tiedostoina.

Ohje salatun viestin lähettämiseen Turvapostilla (pdf)

Voit lähettää salattua sähköpostia meille myös nettilomakkeen avulla.

Tutkittavan suostumuksella asiakirjat lähetetään sovittuihin paikkoihin.

Tutkimusten eteneminen

Kutsumme uudet potilaat tutkimuksiin kiireellisyysjärjestyksessä, joka määritellään lähetteen tietojen perusteella.

Poliklinikalla selvitetään henkilön työperäinen altistuminen, arvioidaan altistumisen merkitys ja sen yhteys oireisiin sekä tehdään tarvittavat lausunnot vakuutusyhtiölle. Selvitystyö tehdään yhteistyössä tutkittavan, työpaikan ja työterveyshuollon kanssa, tarvittaessa käytetään lisäksi eri klinikoiden ja Työterveyslaitoksen asiantuntijoita. Tarvittavat röntgen- ja muut kuvantamistutkimukset tilataan pääsääntöisesti Tyksistä.

Perustellun ammattitautiepäilyn ja ammattitaudin tutkimuskulut laskutetaan työnantajan tapaturmavakuutusyhtiöltä. Mikäli yhteys altistumisen ja oireiden välillä on epäselvä, tutkittava maksaa itse poliklinikkakäynnin. Jos epäselvä asia muuttuu tutkimusten kuluessa ammattitaudiksi tai sen epäilyksi, on tutkittavalla oikeus hakea maksamiaan poliklinikkamaksuja työnantajan tapaturmavakuutusyhtiöltä jälkikäteen.

Yrittäjien kohdalla on aina lähettävässä tahossa tarkistettava onko ammattitautitutkimuksia korvaavaa vakuutusta.

Tutkittavalle lähetetään esitietolomake joko sähköisesti tai kirjeellä.

Ammattitautiepäilyn läheteohjeet

Lähete ammattitautitutkimuksiin perustuu työterveyshuoltoon perehtyneen lääkärin arvioon ja tutkittavan työolosuhdetietoihin.

Lähetteen tutkimuksiin voi tehdä työterveyslääkäri, muun alan erikoislääkäri tai tutkittavan työolosuhteet ja terveydentilan tunteva terveyskeskus- tai yksityislääkäri.

Lähetteessä tulee olla seuraavat asiat:

 • Tutkittavan nimi, sosiaaliturvatunnus, osoite, puhelinnumero sekä ammatti tai tehtävänimike 
 • Työpaikan nimi ja työsuojelun yhteystiedot, puhelinnumero
 • Vakuutusyhtiön nimi
 • Työdiagnoosi 
 • Työhistoria, altistumisaika 
 • Nykyisessä työssä tai ammatissa oloaika sekä työn tai työtehtävän ja työolosuhteiden kuvaus 
 • Oireiden tai sairauden kuvaus sekä ihosairauksissa ihottuman ja työn kuvaus 
 • Tiedot aineista ja materiaaleista, joiden kanssa tutkittava on ollut tekemisissä työssään 
 • Ihosairauksissa luettelo käsitellyistä aineista, käsienpesuaineista, ihonhoitoaineista, käsivoiteista ja suojakäsineistä 
 • Käyttöturvallisuustiedotteet tai tuoteselosteet
 • Aiemmin oireiden takia tehtyjen tutkimusten tulokset, spirometriat käyrineen
 • Lähettävän lääkärin nimi, toiminimike, osoite, puhelinnumero.

Asbestitaudit

Asbestitaudit ovat Tyksin erva-alueella tavallisia telakkateollisuudesta johtuen. Tupakointi lisää pahanlaatuisen sairauden riskiä. Asbestisairauksista korvattavia ammattitauteja ovat asbestiplakkitauti, asbestoosi ja asbestin aiheuttama keuhkosyöpä ja mesoteliooma.

Asbestialtistuneen perustutkimus on keuhkoröntgen terveyskeskuksessa tai työterveyshuollossa. Kun on havaittavissa plakit molemmin puolin, ja jos syyksi epäillään työperäistä altistumista, tehdään lähete Työlääketieteen poliklinikalle. Lähetteeseen liitetään THX-kuvat.

Kohtalaisesti ja runsaasti asbestille altistuneita, ammattitaudin saaneita seuraamme kolmen vuoden välein poliklinikallamme. Seurantatutkimukseen kuuluu keuhkojen ventilaatiotutkimukset, kuvantamis- ja laboratoriotutkimukset sekä altistuksen arviointi kuituvuosina 2014 alkaen. Tarvittaessa konsultoimme keuhkoklinikkaa tai Tyksin pölykeuhkosairauksien asiantuntijaryhmää.

Asbestitautien seurantasuositus

 • Asbestipurkutyössä työskentelevät: Alkutarkastus ennen työsuhteen alkua tai viimeistään kuukauden kuluessa työn alkamisesta ja määräaikaistarkastukset työterveydenhuollossa kolmen vuoden välein. Kuvantamistutkimukset tehdään alkutarkastuksen yhteydessä, määräaikaistarkastuksissa ja altisteisen työn päätyttyä ainoastaan kliinisen perustein.
 • Pleuraplakit: Pääsääntöisesti seurantaa ei tarvita vaan tutkimukset tehdään kliinisin perustein perusterveydenhuollossa tai työterveyshuollossa. Jos työanamneesin, keuhkojen toimintakokeiden tai röntgenlöydösten perusteella on syytä epäillä, että myöhemmin kehittyy asbestoosi, työlääketieteen poliklinikalla voidaan tilannekohtaisesti arvioiden seurata tutkittavaa tavallisesti 3 vuoden välein ja seuranta siirtää avohoitoon riittävän pitkän seurannan jälkeen, mikäli etenemistä ei todeta.
 • Asbestoosipotilaita ja potilaita, joilla on viskeraalipleuran muutoksia, ehdotetaan seurattaviksi työlääketieteen pkl:lla tavallisesti 1-3 vuoden välein. Jos riittävän pitkän seurannan (tavallisesti 10 vuoden) jälkeen ja kun altistumisen loppumisesta on kulunut riittävän pitkä aika (tavallisesti 30 vuotta), tutkitun taudin ei todeta edenneen (myöskään ohutleikeTT:ssä) seuranta tavallisesti siirretään perusterveydenhuoltoon.

Työlääketieteen poliklinikalla seurattavista potilaista vastaanottokäynnin perusteella tarvittaessa konsultoidaan keuhkolääkäriä.

Hoidon ja tutkimusten laskutus

Perustelluissa ammattitautiepäilyissä laskutamme tutkimuskustannukset työnantajan tapaturmavakuutusyhtiöltä. Toivomme, että maksusitoumuksen näihin tutkimuksiin tekisi lähetteen tekijä. Ammattitautikontrollitutkimukset laskutetaan vakuutusyhtiöltä korvausasetusten perusteiden mukaisesti.

Kuntalaskutuksena voimme tutkia työssä pahenevia sairauksia. Tällöin tutkittava maksaa käynneistä poliklinikkamaksun.

Laadimme tutkitusta E-lausunnon siihen vakuutusyhtiöön, jonka asiakkaana tutkittava on ollut altistumisen aikana, jos kyseessä uusi ammattitauti tai vakuutusyhtiö sitä pyytää. TyTal-lain mukaan vakuutusyhtiölle riittää käyntiteksti.

Asiantuntemusta ja osaamista

Erityisosaamistamme ovat asbestisairaudet ja työperäiset allergiset hengitystiesairaudet. Työanamneesin ja syy–seuraussuhteiden selvittäminen ovat perustehtäviämme jokaisen tutkittavan kohdalla. Tutkimme kaikkia ammattitautilain mukaan korvattavia ammattitauteja, ja ohjaamme tutkimukset Työterveyslaitokselle Helsinkiin, jos on tarvetta spesifisiin erityistutkimuksiin, kuten altistuskokeisiin.

Poliklinikkamme vastaa moniammatillisen pölykeuhkosairauksien asiantuntijaryhmän toiminnasta ja kokoonkutsumisesta. Tämä ryhmä arvioi työperäisistä pölyistä syntyneitä ammattitauteja, kuten silikoosia ja asbestoosia. Altistuminen tulee olla runsas tai merkittävä.

Poliklinikkamme selvittää ammattisyöpätapauksissa altistuksen ja riskisuhteen keuhkosyövissä. Vastaavasti laadimme konsultaatiovastauksia työssä pahenevien sairauksien osalta. Seuraamme ammattitaudin saaneita sovituin määräajoin ja arvioimme heidän työkykyään. 

Teemme yhteistyötä Työterveyslaitoksen kanssa, jonka toimipiste on Turussa.

Vastuuhenkilöt

Vastuualuejohtaja, apulaisylilääkäri Marja Huuskonen,
konsultaatiot kollegoille, puh. 02 313 2606 ma–ti klo 12–13.

Osastonhoitaja Anna-Liisa Vuori, puh. 02 313 0809

​Kuulumme Tyksin Medisiiniseen toimialueeseen.

Päivitetty: 1.8.2022 13:17