Siirry sisältöön

 TG2-päivystysröntgen, os. 942

​Yhteystiedot

Käyntiosoite

Tyks T-sairaala, 2. krs
(C-, E- ja G-osat)
Hämeentie 11, Turku

Ajanvaraus

02 313 3633

Faksi

02 313 7201

Postiosoite

PL 52, 20521 Turku

Tulo-ohjeet tutkimukseen

Tulo kartiokeilatietokonetomografiaan

 TG2-päivystysröntgen, os. 942

 • Potilaille
 • Opiskelijoille
 • Lisätietoa

Viisi näyttöä päivystysröntgenin valvontahuoneessa 

Tarjoamme akuuttiluonteista kuvantamispalvelua koko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä​.

Tutkimuksiimme pääsee vain lääkärin kirjoittamalla päivystyslähetteellä.

Potilaamme tulevat:

 • päivystyksen kautta
 • virka-ajan ulkopuolella (klo 16–08) myös muista Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yksiköistä.

Osastollamme tehdään lisäksi raajojen tietokonetomografiatutkimuksia tiistaisin ja keskiviikkoisin. Näihin tutkimuksiin tullaan lähetteen kanssa ajanvarauksella, ja ajan voit tilata Kuvantamiskeskuksen (VSKK) ajanvarausnumerosta, p. 02 313 3633.

 Hoito ja tutkimukset

 

Päivystysröntgen on osasto, jossa opiskelu on haastavaa ja mielenkiintoista, ammattitaito karttuu ja syvenee, eikä yksikään työpäivä ole samanlainen kuin edellinen. 

Kuvaamme eri-ikäisiä akuuttiluontoisia potilaita ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Tutkimuksia teemme vuodessa noin 74 000 kpl, joista luu- ja keuhkokuvauksia on noin 57%, tietokonetomografiatutkimuksia 30%, ultraäänitutkimuksia 7% ja magneettitutkimuksia 6%. 

Päivystysaikana vastaamme kuvantamistoiminnasta koko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Päivystysröntgen sijaitsee Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen (EPLL) tiloissa, ja täten he ovatkin tärkein yhteistyökumppanimme. Muita yhteistyötahoja ovat mm. aikuisten teho-osasto, lasten ja nuorten teho-osasto, leikkaussali heräämöineen, vastasyntyneiden teho-osasto ja sydänvalvonta. Lisäksi kuvaamme potilaita muilta kantasairaalan osastoilta. Päivystysröntgen-osastolla työskentelee vakituisesti osastonylilääkäri, hallinnollinen osastonhoitaja, apulaisosastonhoitajia, röntgenhoitajia, radiologeja, erikoistuvia radiologeja sekä laitoshuoltajia. 

Millainen opiskelijan rooli on osastolla ja mitä opiskelijalta odotetaan?

Edellytämme opiskelijan olevan vähintään 4. lukukauden opiskelija, koska tilanteet käytännössä edellyttävät vahvaa teoriaosaamista ja kykyä mennä uusiin tilanteisiin rohkeasti. Opiskelijan odotetaan tekevän päivystysröntgenosastolla aamuvuorojen lisäksi vuorotyötä. Näin opiskelijalle muotoutuu käsitys siitä, mitä työskentely on 3-vuorotyötä tekevällä osastolla. 

Opiskelijalta odotamme:

 • Vastuullisuutta, huolellisuutta ja luotettavuutta
 • Oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta ja positiivista asennetta
 • Kykyä arvioida omaa toimintaansa ja jatkuvaa itsensä kehittämistä
 • Yhteistyötaitoja moniammatillisessa työympäristössä
 • Ammatillista käyttäytymistä potilaita ja henkilökuntaa kohtaan
 • Rohkeutta kysyä ja kyseenalaistaa
 • Valmiutta kohdata hankaliakin tilanteita
 • Motivaatiota vuorotyön tekemiseen
 • Sovittujen työaikojen noudattamista                     
 • Aseptista omatuntoa
 • Säteilysuojelun toteuttamista
 • Salassapitovelvollisuutta
 • Omat tavoitteet harjoittelua varten listattuna ja päävastuuta omasta oppimisesta

Opetus- ja ohjaustilanteet

Jokaisessa työpisteessä on vastuuhoitajat, joista joku toimii opiskelijan pääasiallisena ohjaajana. Opiskelijan ohjaukseen osallistuu myös koko osaston henkilökunta. Meiltä löytyy jokaiselle modaliteetille oma 4 viikon perehdytysohjelmansa. Harjoittelun aikana opiskelija saa loppuarvioinnin lisäksi väliarviointeja harjoittelun edetessä viikoittain tai sovitusti. 

Opiskelija oppii kuvaamaan osastollamme osana ryhmää peruskuvausten lisäksi myös haastavia traumapotilaita, erilaisia hälytyspotilaita (trauma- ja AVH-hälytykset) sekä röntgenosaston ulkopuolisia potilaita. Lisäksi osastomme palvelee muun muassa patologian yksikköä, sekä tarjoaa kuvantamistutkimuksia vankilalle ja tullille. Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua kaikkiin tutkimuksiin. 


Päivystysröntgenin kuvantamislaitteet:Röntgen-laite

 • Natiivikuvauslaitteet
 • Natiiviosastokuvauslaitteet
 • Ultraäänitutkimukset ja -toimenpiteet
 • Tietokonetomografia
 • Kartiokeilatomografia
 • Magneettikuvauslaite
 • OPTG-hammaskuvauslaite

Mitä teoriatietoa opiskelijan tulisi hankkia ja kerrata ennen osastolle tuloa?

Kyseistä harjoittelujaksoa vastaavat teoriaopinnot tulee olla suoritettuna ennen harjoittelua. Hallitsethan anatomian hyvin, kertaat leikesuunnat ja säteilysuojelun periaatteet. Mikäli tulet magneettikuvausharjoitteluun, on magneettiturvallisuusasioiden kertaaminen erityisen tärkeää.

Mitä asioita opiskelija oppii osastolla?

 • Hyödyntämään teoriatietojaan ja muiden harjoitteluiden tuomaa osaamista
 • Luovuus kuvantamistutkimusten toteuttamisessa kehittyy
 • Varmistamaan potilaiden ja henkilökunnan turvallisuuden toiminnassaan
 • Opiskelijalle muodostuu kuva päivystysluontoisten potilaiden hoitopolusta
 • Potilaan ohjausta ja avustamista kuvantamistutkimuksen aikana
 • Eri tietokoneohjelmien hallintaa
 • Kykyä sopeutua vaihtelevaan työtahtiin ja erilaisiin tapoihin työskennellä
 • Toimimaan osana moniammatillista työyhteisöä
 • Opiskelijalla on mahdollisuus tutustua vuorotyöskentelyyn 

Toivotamme Sinut lämpimästi tervetulleeksi osastollemme!

Vastuuhenkilöt

​Osastonylilääkäri Kimmo Mattila, puh. 02 313 0609
Hallinnollinen osastonhoitaja Virva Seiko-Vänttinen, puh. 02 313 8363

Päivitetty: 20.11.2020 8:04