Siirry sisältöön

 Röntgen Majakkasairaala, os. 945

​Yhteystiedot

Käyntiosoite

Majakkasairaala
5.krs
Savitehtaankatu 5,
Turku

Aukioloajat

Ma-to 8-16
Pe 8-15.30

Puhelin

02 313 1945 toimisto
02 313 1946 hoitajat

Ajanvaraus

02 313 3633

Faksi

02 313 9912

Postiosoite

PL 52, 20521 Turku

Tulo-ohjeet tutkimukseen

   Kartta Majakkaröntgen

Tulo gastroenterologian poliklinikalle

 Röntgen Majakkasairaala, os. 945

 • Potilaille
 • Opiskelijoille
 • Lisätietoa

Röntgenkuvia katsotaan kolmelta eri näytöltä
Olemme erikoistuneet lasten ja naisten kuvantamistutkimuksiin. Palvelemme Tyksin osastoja ja poliklinikoita, Turun hyvinvointitoimialan terveyskeskuksia ja yksiköitä, työterveyshuoltoa sekä muita ulkopuolisia yksiköitä.

Teemme sekä ajanvaraus- että päivystystutkimuksia. Potilaat tulevat meille lääkärin lähetteellä.

 Hoito ja tutkimukset

 

Aukioloajat:

Arkisin ma–to klo 7.30–16.00, perjantaisin klo 7.30–15.30.
Viikonloppuisin ja arkipyhinä osasto on suljettu.

Työpisteet:

 • Luu- ja thorax-kuvaukset ja osaston ulkopuoliset kuvaukset
 • EOS-kuvauslaite
 • Lasten ultraääni
 • Rintatutkimusyksikkö (mammografia, uä, biopsiat ja rintaresekaatit)
 • Luuntiheysmittaus (Dexa)
 • Läpivalaisu A-sairaalassa Gastroenterologian poliklinikalla
 • Hammaskuvantaminen (Dentalia-Hammasröntgen)
 • AD2-rtg:n magneettiyksikkö

Henkilökunta:Hoitaja asettelee röntgen-laitetta

 • Osaston ylilääkäri
 • Erikoislääkärit ja erikoistuvat lääkärit
 • Hallinnollinen osastonhoitaja
 • Apulaisosastonhoitaja
 • Röntgenhoitajat ja röntgenvarahenkilöt
 • Kuvaverkkoasiantuntijat
 • Osastonsihteerit
 • Sovellusasiantuntijat (Hallinto-osasto)
 • Sairaalafyysikot
 • Lastenhoitaja (Lastenklinikka)
 • Laitoshuoltajat (Laitoshuolto) 

Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat: Lasten-, Naisten- ja Syöpätautien klinikka, Kirurgian- ja Sisätautien klinikat, Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka sekä Turun kaupungin hyvinvointitoimiala.

Lasten tutkimukset ja rintarauhasen tutkimukset on VSKK:ssa keskitetty UB2-röntgeniin. Osasto on sekä tutkimus- että toimenpideosasto. UB2-röntgen on mukana myös erilaisissa kehittämisprojekteissa.

Opiskelijana UB2-Röntgenissä 

Pääsääntöisesti opiskelija harjoittelee UB2-röntgenissä aamuvuorossa (7.30–15.30). Jokaisessa työpisteessä on oma vastuuhoitaja, joka toimii opiskelijan ohjaajana. Opiskelijan ohjaukseen osallistuu aina koko osaston henkilökunta.

Opiskelijan harjoittelun tueksi on vuoden 2018 alusta lähtien otettu käyttöön suunnitelmallinen viikko-ohjelma; modaliteettikohtainen "uimarata".

Opiskelijalle annetaan perehdytyskortti opiskelun alussa ja perehdytyskorttia täytetään opiskelun edetessä eri jaksoilla.

Opiskelijan arviointi perustuu Turun ammattikorkeakoulun sekä osaston arviointikriteereihin. Opiskelija saa palautetta päivittäin koko harjoittelujaksonsa ajan. Harjoittelun puolivälissä opiskelijalle kerrotaan, miten harjoittelu on edennyt kohti tavoitteita ja annetaan vinkkejä loppujaksoon. Suullisen ja kirjallisen loppuarvioinnin harjoittelustaan opiskelija saa viimeisenä harjoittelupäivänä.

Osastolla on nimetty kaksi opiskelijavastaavaa, jotka huolehtivat turvallisuuskävelystä ja opastavat käytäntöön liittyvistä asioissa; kuten suojavaatteet, ruokailu, tauot, harjoitteluaikataulu ja esimerkiksi tiedottamisen eri tapahtumista.

Opiskelijan on mahdollista päästä tutustumaan myös muiden osastolla sijaitsevien tutkimushuoneiden toimintaan. UB2-röntgen on opiskelijamyönteinen osasto, jossa opiskelu on haastavaa ja mielenkiintoista. Opiskelijan ammattitaito karttuu ja harjoittelupäivät ovat erilaisia

Opiskelijalta toivotaan mm:

 • oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta
 • positiivista asennetta
 • sovittujen harjoitteluaikojen noudattamista; harjoitteluaikataulukko pitää suunnitella etukäteen ja merkitä tarvittavat muutokset; harjoittelutaulukko säilytetään näkyvillä koko harjoittelun ajan
 • kykyä arvioida omaa opiskeluaan ja jatkuvaa itsensä kehittämistä
 • ystävällisyyttä potilaita ja henkilökuntaa kohtaan
 • yhteistyökykyä   
 • vastuullisuutta ja luotettavuutta
 • salassapitovelvollisuuden noudattamista
 • aseptista työskentelyä
 • rohkeutta kysyä ja kyseenalaistaa
 • omat tavoitteet harjoittelua varten listattuna ja päävastuuta omasta oppimisesta
 • säteilysuojelun toteuttamista
 • huolellisuutta
 • hoitotyön filosofian periaatteiden noudattamista potilashoidossa
 • röntgenhoitajan eettisten ohjeiden noudattamista

Mitä asioista on mahdollista oppia harjoittelun aikana:

 • kuvauslaitteiden ja erilaisten apuvälineiden käyttö
 • kuvausprojektiot ja kuvausprotokollat
 • kuvien käsittely ja arkistointi
 • potilastietojärjestelmän käyttäminen
 • potilaan/omaisen ohjaus ennen tutkimusta, tutkimuksen aikana sekä sen jälkeen
 • potilaan yksilöllisyyden huomiointi
 • säteilysuojelu
 • hyvän kuvan kriteerien arviointi
 • aseptinen työskentely
 • lääkehoito-osaaminen (ensihoitolääkkeet ja välineet sekä varjoaineen käyttö)
 • tekninen laadunvarmistus (vuosisuunnitelmaan tutustuminen ja välineet)
 • tiimityöskentely
 • työyhteisöosaaminen
 • osallistuminen kaikkiin osastolla tapahtuviin aamuraportteihin sekä piirin, VSKK:n että osaston omiin koulutustapahtumiin

 

Hyödyllisiä linkkejä:

Radiologia                    

Hoitaja tutkii röntgenlaitetta 

Tarjoamme korkealaatuisia radiologisia tutkimuksia erikoistuen pediatrian ja silmä-, korva-, nenä- ja kurkkutautien radiologisiin tutkimuksiin sekä mammografiatutkimuksiin ja -toimenpiteisiin. Toimintamme perustuu yhteisesti sovittuihin arvoihin: hyvään ammattitaitoon ja laadukkaaseen työhön, oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon, potilaskeskeisyyteen ja yhteistyön tekemiseen.

Vastuuhenkilöt

Osastonylilääkäri, puh.  02 313 2947
Osastonhoitaja Taru Heikkilä, puh. 02 313 2946

Päivitetty: 16.2.2022 14:08