Siirry sisältöön

Yleisesittely

Teemme tiivistä yhteistyötä Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun ja alueen muiden oppilaitosten kanssa. Koulutamme mm. radiologian erikoislääkäreitä ja röntgenhoitajia. Tieteellinen tutkimus on osa työtämme.

Tavoitteenamme on 

  • kuvantamispalvelujen saatavuuden alueellinen parantaminen
  • käytettävissä olevien resurssien tehokas käyttö
  • tutkimusten tasaisen ja korkean laadun takaaminen sekä
  • erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön tiivistäminen.

Meillä on moderni kuvantamislaitteisto, jota uusitaan säännöllisesti. Uusi radiologinen teknologia ja uudet menetelmät otetaan huomioon laitteiden hankinnoissa. Näin pyrimme säilyttämään sekä korkeatasoisen perusdiagnostiikan että erityisosaamisen. Jälkimmäistä edustavat mm. kuusi magneettikuvauslaitetta ja monileiketietokonetomografit nopeine kolmidimensionaalisine rekonstruktioineen unohtamatta kahden suunnan angiografialaitetta aivoverisuonten erikoistoimenpiteisiin.

Tuotamme kuvantamistutkimukset digitaalisina ja jaamme tulokset (kuvat ja lausunnot) käyttäjille sairaanhoitopiirin laajuisen kuvaverkon välityksellä. Tutkimustulokset arkistoimme yhteiseen arkistoon. Muihin yliopistosairaaloihin ja osaan yksityisistä kuvantamislaitoksista meillä on sähköinen tiedonsiirtoväylä potilaan asioinnin helpottamiseksi ja tiedon siirtymisen turvaamiseksi.

​Meillä on yhteensä yli 280 työntekijää vakituisessa virka- tai työsuhteessa.

Päivitetty: 23.3.2020 16:16