Siirry sisältöön

 Mikrobistopankki

​Yhteystiedot

Käyntiosoite

Medisiina D, 7. kerros
Kiinamyllynkatu 10,
20520 Turku

Postiosoite

PL 52, 20520 Turku

Puhelin

02 313 5086

Sähköposti

mikrobistopankki(a)tyks.fi

 Mikrobistopankki

  • Yleisesittely
  • Luovuttajaksi?

A1 mikrobistopankki kuva.jpeg

Mikrobistopankki on Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) Kliinisen mikrobiologian osaston ja Turun yliopiston Biolääketieteen laitoksen yhteinen hanke. Mikrobiostopankin pitkän aikavälin tavoitteena on niin sanotun kansallisen eli suomalaisen vertailumikrobisto–aineiston kerääminen ja kokoaminen siten, että sitä voitaisiin hyödyntää laajasti tulevaisuudessa lääke- ja terveystieteellisessä tutkimustyössä muiden olemassa olevien biopankkien näytekokoelmien kaltaisesti.

Keräämme luovuttajilta ulostesiirteitä, joita käytämme kliinisessä työssä ja tutkimuksissa.

Toistuvan C. difficile -infektion hoidossa tehokkaaksi hoitokeinoksi on osoittautunut ulosteensiirto (engl. Fecal Microbiota Transplantation, FMT), jossa terveeltä luovuttajalta saatua, hyvälaatuista ulostemassaa siirretään esimerkiksi paksusuolen tähystyksen yhteydessä potilaan suolistoon. Siirre muokkaa potilaan suoliston mikrobistoa ja estää taudinaiheuttajien leviämisen ja kolonisaation suolistossa.

​Sinustako luovuttaja Turun Mikrobistopankkiin?

Turun mikrobistopankki etsii parhaillaan terveitä, vapaaehtoisia ulosteenluovuttajia.

Kerättyä ulostetta tullaan käyttämään Tyksissä Clostridioides difficile -bakteerin aiheuttamaan toistuvan ripulin hoitoon. Cdiff on useimmiten antibioottien käytöstä saatu infektio, joka toistuu helposti. Infektio saa pahimmillaan aikaan pitkän sairauskierteen. Potilaat ovat usein huonokuntoisia ja infektio voi johtaa jopa kuolemaan.

Ulosteensiirto (FMT) on kansainvälisesti ja laajasti hyväksytty hoitokeino Cdiff –infektiossa. Se on tutkimuksissa ja käytännössä osoittautunut jopa lääkehoitoja tehokkaammaksi tavaksi hoitaa kroonistunut antibioottiripuli. Vapaaehtoisen luovuttajan varastoitu siirre nopeuttaisi ja tehostaisi huomattavasti potilaiden hoitoa. 

Voit soveltua luovuttajaksi, jos:

  • olet perusterve ja iältäsi 18-65 vuotias
  • olet normaalipainoinen (BMI 18 – 27 kg/m2)
  • et ole ollut vuoteen antibioottikuurilla ja
  • et ole puoleen vuoteen matkustellut tropiikissa tai ollut sairaalahoidossa ulkomailla

Mahdolliset luovuttajat käyvät lääkärin haastattelussa, jossa käydään läpi terveydentila, ja lisäksi heille tehdään laajat laboratoriotutkimukset.

Mikäli olet halukas luovuttamaan, ole yhteydessä mikrobiostopankki(a)tyks.fi tai
puhelin 02 313 5086

Mikrobiostopankki luovuttaja.jpg

Päivitetty: 18.5.2022 8:11