Siirry sisältöön

Patologia, potilaille ja omaisille

Potilaille:

Osastomme tutkii Tyksin sairaaloissa ja muissa sopimuskumppaneidemme yksiköissä otettuja kudos- ja solunäytteitä. Sinua hoitava lääkäri päättää, tarvitaanko sairautesi syyn selvittämiseen kudos- tai solunäytteitä.

Emme anna vastauksia suoraan potilaille vaan lähetämme vastaukset sinua hoitavaan yksikköön, joka vastaa mahdollisiin kysymyksiisi.

Patologian laboratorion vastaukset näkyvät Omakannassasi viiveellä.

Omaisille / Ruumiinavaukset:

Teemme sairaanhoitopiirin lääketieteelliset ruumiinavaukset.

Potilasta hoitanut lääkäri laatii hautausluvan, joka tarvitaan vainajan hautaamista varten. Hän laatii myös kuolintodistuksen. Jos kuolintodistuksen laatimiseen ei ole käytettävissä riittävästi tietoja kuolinsyystä, tehdään vainajalle ruumiinavaus.

Potilasta viimeksi hoitanut lääkäri kertoo ruumiinavauksen tulokset omaisille.

Lisätietoja hautauslupaan ja kuolintodistukseen liittyvissä asioissa antavat hoitaneen osaston lääkäri ja muu henkilökunta. Tietoja annetaan vain lähiomaiselle tai muulle läheiselle.

Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus suoritetaan, kun se on poliisin harkinnan mukaan välttämätöntä (esim. tapaturma, rikos, itsemurha, ammattitauti, hoitotoimenpide) eikä siihen tarvita omaisten lupaa. Ruumiinavaus suoritetaan Terveyden- ja Hyvinvoinnin laitoksella (THL) oikeuslääkärin toimesta, yhteystiedot THL:n internetsivuilla. Oikeuslääkäri antaa hautausluvan ja laatii kuolintodistuksen, ei potilasta hoitanut lääkäri.

Tyks, Laboratoriotoimialue, patologian vastuualue on FINAS–akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T323, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO 15189: 2013.

Akkreditoinnin piiriin kuuluvat tutkimukset löytyvät FINAS:in internetsivuilta.

Finas-akkreditointilogo T323 (EN ISO 15189).


Päivitetty: 7.2.2022 16:00

​Yhteystiedot

Vainajiin liittyvät tiedustelut

02 313 2662
klo 9–11 ja 12–15

Vainajanäytöt

Uusi kappeli otetaan käyttöön 29.3.2021, rakennus 1, ovi 1H.

Hautaustoimisto tai sairaalapastori voi tehdä tilavarauksen kappelissa tapahtuvaa vainajanäyttöä tai siunaustilaisuutta varten. Varausajat ovat arkipäivinä klo 9.00 -10.30 ja klo 12.00- 14.30. Voimassa olevia Koronaepidemiaan liittyviä kokoontumisrajoituksia tulee noudattaa.

 

Ruumiinlahjoitus lääketieteelle

Kyselyt ja ilmoitukset Turun yliopiston palvelunumeroon 050 308 8251 tai ruumiinluovutus(a)utu.fi.

Lisätietoja: Lahjoita ruumiisi lääketieteelle