Siirry sisältöön

 Patologia, osasto 937

​Yhteystiedot

Käyntiosoite Patologia (E937)

Medisiina D-osa, Kiinamyllynkatu 10, Turku

Käyntiosoite Ruumiinavausosasto (E903)

Medisiina A-osa, Kiinamyllynkatu 4-8, Turku

Aukioloajat

Ma - pe klo 8-15.30

Puhelinnumerot

Toimisto
02 313 1673

Ruumiinavausosasto
02 313 2662 (vainajia koskevat tiedustelut), klo 9-11 ja 12-15

Patologian laboratorio
Näytteiden vastaanotto:
02 313 1678
Immunohistokemia:
02 313 3978
Sytologia:
02 313 2907

Postiosoite

VSSHP/ Tyks Laboratoriotoimialue
Patologia os. 937
PL 52, 20521 Turku

Faksi

02 313 9008

 Patologia, osasto 937

  • Potilaille
  • Opiskelijoille
  • Lisätietoa

Patologian osaston tutkimusväline.

Osastollamme tutkitaan kudosnäytteitä, solunäytteitä, neuropatologian näytteitä (osasto 937) ja tehdään ruumiinavaukset (osasto 903).

Osastollamme sijaitsee myös patologian hallinto.

Näytetutkimuksiin liittyvät kyselyt tulee suorittaa siihen sairaalan yksikköön, jossa näyte on otettu tai jossa potilas on kuollut.

Ruumiinavauksen tulokset omaisille kertoo potilasta viimeksi hoitanut lääkäri, joka myös laatii kuolintodistuksen ja antaa hautausluvan. Jos kuolema ei ole ollut luonnollinen (tapaturma, henkirikos, itsemurha, ammattitauti, sota), poliisin määräyksestä tehdään oikeuslääketieteellinen kuolemansyynselvitys ja ruumiinavaus, joista vastaavat Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) oikeuslääkinnän osaston oikeuslääkärit. He laativat myös kuolintodistuksen ja antavat hautausluvan, yhteystiedot www.thl.fi.

Potilaat, joista saamme tutkittavaksemme näytteitä, tulevat sairaalaan tai muuhun terveydenhuollon toimintayksikköön yleensä lähetteellä, mutta joskus myös kiireellisinä ilman lähetettä päivystyksen kautta.

Opiskelu patologian laboratoriossa

Opiskelijat seuraavat osastoillamme päivittäistä toimintaa, johon myös osallistutaan kokemuksen sallimissa rajoissa. Toimintamme osallistuminen edellyttää perehdytystä, jonka työntekijämme antavat opiskelijoille.

Ruumiinavauksia opetuksessa käytetään vain kuolinsyyn selvitykseen liittyvässä opetuksessa. Tämä kuuluu ainoastaan lääketieteen lisensiaatin tutkinnon opinto-ohjelmaan. Ruumiinavausopetusta ei anneta muille ammattiryhmille.

Lääketieteen lisensiaatiksi opiskelevat
Turun yliopiston Biolääketieteen laitos antaa lääketieteen lisensiaatiksi opiskeleville opetusta lukujärjestysten mukaan. Tarkemmat tiedot löytyvät Turun yliopiston internetsivuilta.
Yksikössä on kuusi yliopiston assistentin virkaa, joihin liittyy sairaalan sivuvirka ja mahdollisuus erikoistua patologian erikoislääkäriksi. Tarkempia tietoja antaa patologian professori Ilmo Leivo puh. 02 3135937

Lääketieteen opiskelijat oppivat erityisesti sisäelinten anatomiaa, tautien aiheuttamia elinmuutoksia, mikroskooppista anatomiaa ja syövän biologiaa. Lisäksi opitaan ymmärtämään eri syy-seuraussuhteita kuolinmekanismeissa. 

Lääketieteen opiskelijoilta edellytetään anatomian ja fysiologian perusteiden tuntemusta. Lääketieteen opiskelijan tulee osallistua patologiasta annettavaan luento- ja harjoitusopetukseen

Bioanalyytikoksi opiskelevat

Bioanalyytikoiksi opiskeleville yksikkö järjestää käytännön koulutusta yhdessä Turun ammattikorkeakoulun kanssa laaditun suunnitelman mukaan. Myös osastonsihteeriopiskelijoiden on mahdollista suorittaa oppimisjakso patologialla. Lisätietoja antaa osastonhoitaja Sirpa Ståhle puh. 02 3131672.​

Bioanalyytikkokoulutuksessa patologian laboratorion harjoittelun tavoitteena on yhdistää koulussa opittu teoriatieto käytännön näytteenvalmistusprosessiin. Opiskelijat oppivat laboratoriotekniikkaa, erilaisten automaattien käsittelyä ja sytologian yhteydessä syöpäsolun rakennetta. Bioanalyytikoksi opiskelevalta edellytetään laboratoriotyön perustietojen lisäksi hyväksytysti suoritettua histologian ja sytologian oppijaksoa.

Tyks, Laboratoriotoimialue, patologian vastuualue on FINAS–akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T323, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025: 2005 ja SFS-EN ISO 15189: 2013.

Toimimme osana opetussairaalaa, joten osastollamme opiskelee käytännön harjoittelussa lääketieteen kandidaatteja ja hoitotyön opiskelijoita. Yliopistosairaalana osallistumme lääke- ja hoitotieteellisiin tutkimuksiin, jotka liittyvät erikoisalaamme.

Vastuuhenkilöt

Vastuualuejohtaja, osastonylilääkäri Markku Kallajoki, puh. 02 313 1680
Ylilääkäri, professori Ilmo Leivo, puh. 02 313 5937
Ylihoitaja Maiju Manelius, puh. 02 313 1901
Hallinnollinen osastonylilääkäri Heikki Aho, puh. 02 313 1669
Hallinnollinen osastonhoitaja Sirpa Ståhle, puh. 02 313 1672

Päivitetty: 27.9.2019 9:31