Siirry sisältöön

 Patologia, osasto 937

​Yhteystiedot

Käyntiosoite Patologia (E937)

Medisiina D-osa, Kiinamyllynkatu 10, Turku

Käyntiosoite Ruumiinavausosasto (E903)

Kiinamyllynkatu 4-8, Turku. Rakennus 1.

Kappeli, omaistenovi 1H

Hautaustoimistot, ovi 1J

Aukioloajat

Ma–pe klo 8–15.30

Puhelinnumerot

Toimisto
02 313 1673

Ruumiinavausosasto
02 313 2662 (vainajia koskevat tiedustelut), klo 9–11 ja 12–15

Patologian laboratorio
Näytteiden vastaanotto:
02 313 1678
Immunohistokemia:
02 313 3978
Sytologia:
02 313 2907

Postiosoite

VSSHP/ Tyks Laboratoriotoimialue
Patologia os. 937
PL 52, 20521 Turku

Faksi

02 313 9008

Tyks, Laboratoriotoimialue, patologian vastuualue on FINAS–akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T323, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO 15189: 2013.

Akkreditoinnin piiriin kuuluvat tutkimukset löytyvät FINAS:in internetsivuilta.

Finas-akkreditointilogo T323 (EN ISO 15189).


 Patologia, osasto 937

  • Opiskelijoille
  • Ammattilaisille

Opiskelijoille

Toimimme osana opetussairaalaa, joten osastollamme opiskelee käytännön harjoittelussa lääketieteen- sekä bioanalytiikan opiskelijoita. Osastollamme on mahdollista suorittaa myös sairaalasolubiologin pätevyyteen vaadittavaa yliopistosairaalakoulutusta sekä osastonsihteeriopiskelijoiden oppimisjakso.

Opiskelijat seuraavat osastollamme päivittäistä toimintaa ja osallistuvat siihen kokemuksen sallimissa rajoissa. Toimintaamme osallistuminen edellyttää perehdytystä, jonka työntekijämme antavat opiskelijoille. Opiskelijoiden ohjaukseen osallistuu koko osaston henkilökunta.

Ruumiinavausopetusta annetaan vain lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittaville, ei muille ammattiryhmille. Ruumiinavauksia käytetään vain kuolinsyyn selvitykseen liittyvässä opetuksessa.

Tervetuloa!

Lääketieteen lisensiaatiksi opiskelevat

Turun yliopiston Biolääketieteen laitos vastaa lääketieteen ja hammaslääketieteen perustutkintokoulutuksen opinnoista ja erikoislääkärikoulutuksesta patologian alalla.

Lääketieteen opiskelijat oppivat erityisesti tautien aiheuttamia elinmuutoksia, mikroskooppista anatomiaa ja syövän biologiaa. Lisäksi opiskelijat oppivat ymmärtämään eri syy-seuraussuhteita kuolinmekanismeissa.

Edellytämme lääketieteen opiskelijoilta anatomian ja fysiologian perusteiden tuntemusta sekä osallistumista patologiasta annettavaan luento- ja harjoitusopetukseen.

Osastollamme voi suorittaa lääketieteen opintoihin kuuluvia amanuenssuureja, joiden kuluessa voi syventää tietojaan tautimuutoksista makro- ja mikrotasolla. Tarjoamme opiskelijoille myös aiheita ja ohjausta syventäviin opintoihin.

Bioanalyytikoksi opiskelevat

Järjestämme bioanalyytikko-opiskelijoille käytännön koulutusta yhdessä Turun ammattikorkeakoulun kanssa laaditun suunnitelman mukaan. Käytännön koulutuksen voi suorittaa sekä perus- että syventävissä opinnoissa.

Patologian laboratorion harjoittelun tavoitteena on yhdistää bioanalyytikon teoriaopintojen tieto käytännön näytteenvalmistusprosessiin. Opit laboratoriotekniikkaa, erilaisten automaattien käsittelyä ja sytologian yhteydessä syöpäsolun rakennetta.

Edellytämme bioanalyytikoksi opiskelevalta laboratoriotyön perustietojen lisäksi hyväksytysti suoritettua histologian ja sytologian oppijaksoa

Opiskelijavastaavan / yhteyshenkilön yhteystiedot

Bioanalyytikko-opiskelijat:

Opiskelijavastaava: Nina Nieminen, puh. 02 313 5838

Osastonsihteeriopiskelijat:

Hallinnollinen osastonhoitaja Sirpa Ståhle, puh. 02 313 1672

Lääketieteenopiskelijat:

Professori Ilmo Leivo, puh. 02 313 5937

Patologian erikoislääkärikoulutuksesta kiinnostuneet:

Vastuualuejohtaja Markku Kallajoki, puh. 02 313 1680

Hallinnollinen osastonylilääkäri Heikki Aho, puh. 02 313 1669

Sairaalasolubiologiopiskelijat:

Sairaalasolubiologi Minnamaija Lintunen, puh. 02 313 3966

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@tyks.fi.

Ammattilaisille

Akkreditoidun laboratoriomme tehtävä on histologisten (kudos) ja sytologisten (solu) näytteiden valmistus ja taudinmääritys niiden perusteella. Lisäksi teemme lääketieteellisiä ruumiinavauksia ja patologian alaan liittyviä erikoistutkimuksia. Olemme osa Tyks syöpäkeskusta, joka vastaa Tyksissä syövän ehkäisystä, diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta sekä korkeatasoisesta syöpätutkimuksen tekemisestä ja koulutuksen toteutumisesta erikoissairaanhoidon tasolla.

Toimimme valtakunnallisella tasolla konsultaatio- ja tutkimusyksikkönä. Teemme koulutusyhteistyötä pääosin Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Turun yliopiston patologian lääkärit osallistuvat Tyksin toimintaan sivuvirkaisina.

Moniammatilliseen tiimiimme kuuluu

  • erikoislääkäreitä
  • erikoistuvia lääkäreitä
  • sairaalasolubiologi / solubiologeja
  • laboratoriohoitajia / bioanalyytikkoja
  • obduktioteknikkoja
  • toimisto- ja osastonsihteereitä
  • sovellusasiantuntija

Palvelemme virka-aikana klo 8–15.30, eikä meillä ole päivystystoimintaa. Laboratoriotilamme sijaitsevat pääosin Medisiina D-rakennuksen 4.kerroksessa.

Hallinnon yhteystiedot:

Vastuualuejohtaja, osastonylilääkäri Markku Kallajoki, puh. 02 313 1680

Ylihoitaja Maiju Manelius, puh. 02 313 1901

Toimistosihteeri Johanna Hoikkala, puh.  02 313 8401

Hallinnollinen osastonylilääkäri Heikki Aho, puh. 02 313 1669

Osastonylilääkäri Maria Gardberg, puh. 02 313 8937

Ylilääkäri Ilmo Leivo, puh. 02 313 5937

Hallinnollinen osastonhoitaja Sirpa Ståhle, puh. 02 313 1672

Sairaalasolubiologi Minnamaija Lintunen, puh. 02 313 3966

Sovellusasiantuntija (QPati) Kati Lietzen, puh. 02 313 1683

Päivitetty: 7.2.2022 16:01