Siirry sisältöön

 Toiminta ja laatu

 Toiminta ja laatu

  • Toiminta
  • Laatu

​Tules toimialue seuraa alansa kehitystä ja on maamme kärjessä uusien hoitomuotojen kehittämisessä. Toimialueen tavoitteena on olla kansallinen johtaja tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidossa, sekä konservatiivisen että operatiivisen hoidon osalta.

 Yleisimpien leikkausten lukumäärät infografiikkana.

Toimialueella tehtiin vuonna 2018 lähes 8 000 toimenpidettä. Tekonivelleikkaukset tarkoittavat primääriproteeseja, uusintaleikkaukset eivät sisälly näihin.

Tuki ja liikuntaelinsairauksien vuosi 2018 lukuina -infograafi.

Lähetteitä toimialueelle saapui yli 13500 kappaletta. Avohoitokäyntien määrä oli runsaat 63 000. Hoitojaksoja oli yli 8 000 ja hoitopäiviä noin 23 000. Keskimääräinen hoitoaika vuodeosastoilla oli 2,8 vrk.

TyytyväisyysmittariPotilastyytyväisyys on meille tärkeää

Seuraamme hoidon laatua ja vaikuttavuutta erilaisten laaturekistereiden avulla. Potilas itse täyttää tiedot voinnistaan ja toimintakyvystään ennen ja jälkeen hoidon. Hoitotapahtuman jälkeen vointia seurataan tyypillisesti 1-2 vuotta.

Potilaspalautetta keräämme QPro palautejärjestelmän avulla. Kaikilta kotiutuvilta potilailta pyydetään palaute hoidostaan. Vuonna 2018 palautteita saatiin 620. Potilaspalautteiden keskiarvo oli 1-5 asteikolla 4,7. Lisäksi aloitimme syyskuussa keräämään potilaspalautetta myös tekstiviestipalautteena ja saimme 2110 palautetta. Hoidon laatuun oltiin yleisesti ottaen erittäin tyytyväisiä ja tekstiviestipalautteiden perusteella palvelun yleisarvosana oli 1-10 asteikolla 9,1.

Potilaspalautteiden tulokset Tules toimialueella vuonna 2018

Potilaspalautteet infografiikkana. 

PalautelomakeAnna palautetta hoidosta

Päivitetty: 9.12.2019 14:15