Siirry sisältöön

 Vatsaelinkirurgia, urologia ja verisuonikirurgia

Yhteystiedot​

Urologia
Vatsaelinkirurgia
Verisuonikirurgia

Toimialueen johto

Toimialuejohtaja Arto Rantala
puh. 050 407 0433
tai 02 313 9551

Ylihoitaja Tarja Horn
puh. 02 313 1201

Kliinisen hoitotyön asiantuntija
Weronica Gröndahl
puh. 050 345 9013

Johdon sihteeri
Milla Rauta
puh. 02 313 2200

Ylihoitajan sihteeri
Marjaana Voutilainen
puh. 02 313 2201

Anna palautetta toiminnastamme

Vaihde

02 313 0000

Faksi

02 313 2284

Sähköpostit muotoa

etunimi.sukunimi@tyks.fi

Hallinnon osoite

Tyks Kantasairaala
Rakennus nro 2, 2. krs.
Kiinamyllynkatu 4–8, Turku

Postiosoite

PL 52, 20521 Turku

Viestintäkoordinaattorit

Weronica Gröndahl ja Milla Rauta

 

Tiedotteita

 Vatsaelinkirurgia, urologia ja verisuonikirurgia

  • Yleisesittely
  • Tutkimus ja kehittäminen

Vastuualueemme

Urologia Vatsaelinkirurgia Verisuonikirurgia

Sairaanhoitaja painelee potilaan vatsaa.

Toimialueemme vastaa sairaanhoitopiirin vatsaelinkirurgian, urologian ja verisuonikirurgian alojen potilaiden erikoissairaanhoidosta ja sisätautigastroenterologian avohoidosta.

Päivystyksellinen kirurgia ja syövän diagnostiikka sekä hoito ovat keskeisintä toimintaamme. Kaikista sairaanhoitopiirin alueen syövistä 43 % diagnosoidaan tai hoidetaan toimialueella.

Toimimme kantasairaalan T- ja A-sairaaloissa sekä Tyks Salon, Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloissa.

Osastomme ja poliklinikkamme

Gastroenterologian poliklinikka Operatiivinen päivystysosasto
Vatsakirurgian osasto Urologian poliklinikka Urologian osastoVerisuonikirurgian poliklinikka Verisuonikirurgian osasto

Hallinnon henkilöstömme esittäytyy

Toimialuejohtaja Arto Rantala.

​Arto Rantala
Toimialuejohtaja
LT, dosentti,
kirurgian ja vatsaelinkirurgian erikoislääkäri

Ylihoitaja Tarja Horn.

​Tarja Horn
Ylihoitaja
TtM, esh,
MediMerc -taloushallinnon koulutus, Laatuvalmentaja -koulutus

Kliinisen hoitotyön asiantuntija Weronica Gröndahl.

 

​Weronica Gröndahl
Kliinisen hoitotyön asiantuntija,
potilasturvallisuuskoordinaattori, lean- ja laatukehittäjä,
TtM, sh, MediMerc
Osaamisalueena palvelumuotoilu


Milla Rauta 
Johdon sihteeri,
viestintäkoordinaattori

               

Marjaana Voutilainen
Ylihoitajan sihteeri,
verkkotiedottaja

Lean ja laatu

Toimialueella on otettu käyttöön SHQS -laatuohjelma toiminnan laadun kehittämiseen. Toimialueella hyödynnetään lean ajattelua, jonka avulla parannetaan potilaan, läheisten ja asiakkaiden kokemaa arvoa ja toimintaa sujuvoitetaan. Yksiköt ovat tehostaneet potilaan prosesseja ja ottaneet käyttöön mm. 5S varastojen ja lääkehuoneiden organisoinnin, päivittäisjohtamisen taulut sekä hallinto hyödyntää johtamisen tauluja. Toimialueella on lean ja laatukehittäjä.

Potilasturvallisuus

Toimialueella toimii aktiivinen moniammatillinen potilasturvallisuustyöryhmä, jossa käsitellään ajankohtaisia potilasturvallisuuteen liittyviä asioita prosessin kehittämisen näkökulmasta, jotta virheistä voidaan oppia. Työryhmään kuuluu hoitaja- ja lääkäriedustus joka yksiköstä ja toimialueen johto sekä edustus sairaalahygieniayksiköstä, lääkehuollosta ja leikkausyksiköistä. Työryhmän puheenjohtajana toimii erikoislääkäri Päivi Helmiö ja asiantuntijasihteerinä potilasturvallisuuskoordinaattori Weronica Gröndahl.

Kehittämisen kohteena ovat viime aikoina olleet mm. lääkehoidon- ja tiedonkulun sekä kotiutuksen turvallisuus. Kehittämisessä korostuvat yhtenäiset käytännöt, vakioidut toimintatavat ja mahdollisen tarkistuslistan käyttö poikkeuksetta kaikissa tilanteissa sekä kaikkien osallistuminen turvallisen hoidon kehittämiseen.

Toimialueen Potilasturvallisuustyöryhmä palkittiin ansiokkaasta työstä potilasturvallisuuden eteen Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen ansiomerkeillä.

Tutkimus ja kehittäminen

Tieteelliset tutkimukset ja kehittämishankkeet
Julkaisut 2020
Julkaisut 2019
Julkaisut 2018
Julkaisut 2017 

Päivitetty: 17.1.2022 10:33